Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Disputas: Pionérarbeid i språkvitenskap på rekordtid

Bebwa Isingoma leverte sin doktoravhandling innen humaniora åtte måneder før stipendiatperioden går ut – og bedømmelseskomitéen vurderer den som et pionérarbeid av høy kvalitet. Prestasjonen er høyst uvanlig.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det hører ikke med til det dagligdagse at humaniora-doktorgradsavhandlinger blir levert så raskt. Når vurderingen – selvsagt fins det også ting som nok blir tatt opp under disputasen – er full av lovord, er det en spesiell prestasjon som skal feires når Bebwa Isingoma disputerer for ph.d.-graden i språkvitenskap fredag 5. og lørdag 6. april 2013.

Hjem til undervisning i Uganda

Skjønt feiring: I stipendiatperioden har Bebwa Isingoma jobbet fra morgen til kveld med avhandlingen. Det har vært lys i brakka på toppen av haugen (Bygg 26) på Campus Kristiansand hele uka – og mannen ved lyset har hatt ett mål i sikte: Å vende tilbake til familien i Uganda og undervisningsstillingen ved Gulu University så raskt som bare mulig.

Bebwa Isingoma kommer fra det vestlige Uganda, nær grensen til Kongo. Området er utrygt, i dag på grunn av kongolesiske milits-grupper som kommer over grensen og plyndrer og utøver vold mot de som bor der. Tidligere har det vært militær konflikt mellom landene. Gulu ligger omlag 700 kilometer fra hjemstedet, forteller kandidaten.

Språkvitenskap

I vest-Uganda snakkes rutooro, et språk få har forsket på, i hvert fall hva angår grammatiske konstruksjoner av den typen Isingoma har arbeidet med.

I avhandlingen har Bebwa Isingoma sett på grammatikken i to setningskonstruksjoner i rutooro, og sammenligner det med tilsvarende konstruksjoner på engelsk, hvorpå han påviser fellestrekk og ulikheter. Setningene er så likeframme som «Jane sendte en bok til Tom» eller «Jane sendte Tom en bok».

I tillegg til pionérarbeidet med rutooro, gir avhandlingen interessante perspektiver på tilsvarende grammatiske konstruksjoner i engelsk, konstaterer bedømmelseskomiteen – og konkluderer:

“To sum up, this thesis is not only the first comparison of triadic structures in Rutooro and English, it is also the first extensive analysis of a verbal structure in the two languages. It is an extensive and meticulous analysis of their multi-transitive verbs. Moreover, there is very little material on Rutooro at all, and this work is therefore very pioneering. This alone renders the thesis worthy of being accepted. This is an ambitious and solid dissertation ready to be publicly defended and worthy of the degree Philosophiae Doctor.”

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:Comparing Triadic Constructions in Rutooro and English

There are many interesting grammatical properties that distinguish typologically distinct languages such as English and Rutooro (a Bantu language spoken in Uganda). Moreover, it is fascinating to find out that despite the eminent differences between the two languages, there are also several similarities.

The study examines these phenomena in relation to triadic constructions; that is, constructions in which there are three arguments. These constructions are instantiated in two formal varieties: double object construction (DOC), e.g. Jane sent Tom a book and prepositional phrase construction (PPC), e.g. Jane sent a book to Tom.

The two formal varieties exist in both languages, but to a varying degree.

The study investigates licensing factors behind both the similarities and differences in the two languages, by comparing the morphological and semantic properties, as well as the syntactic patterns of the constructions.

The study not only aims at contributing new empirical and theoretical insights in comparative linguistics, as well as bringing to the limelight the syntax of one of the most understudied languages of the world (Rutooro), but it also aims at correcting widespread mistaken assumptions observed in the available relevant literature.

Notably, the study shows that the assumption that Bantu derived triadic verbs do not encode possession (cf. Pylkkänen 2002) does not apply to Rutooro. Both English DOCs and Rutooro DOCs encode possession. However, in addition to possession, Rutooro DOCs also encode benefaction, malefaction, etc. – a property that English DOCs lack.

The study also shows that Rutooro prefers DOCs to PPCs, because it lacks allative/benefactive prepositions, which English has (i.e. to and for). As a corollary, English exhibits more PPCs than DOCs.

Since Rutooro lacks allative/benefactive prepositions, it uses an affix (i.e. the applicative) that attaches to its verbs in order to increase their valence. This renders their use in the DOC possible. English, on the other hand, lacks such a mechanism, whence it has fewer DOCs.

Disputasfakta:

Kandidaten: Bebwa Isingoma ble født 1 Uganda i 1968, og tok BA in Linguistics & Communication (2003): Makerere University (Uganda) Postgraduate Diploma in Education (2005): Gulu University (Uganda) Master of Philosophy in Linguistics (2007): NTNU – Trondheim. Etter disputasen vil Bebwa returnere til Uganda til sin undervisningsstilling ved Gulu University.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-001 – UiA Campus Kristiansand. Dekan Ernst Håkon Jahr leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 5. april 2013 kl. 18.15

Oppgitt emne for prøveforelesning: emne (Trial Lecture on given topic); "The Linguistic Situation in East Africa"

Tid for disputas: Lørdag 6. april 2013 kl. 10.15

Tittel på avhandling: (Public defence of dissertation) “Argument Structure: A Comparative Study of Triadic Constructions in Rutooro and English".

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive,som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Bedømmelseskomité (Evaluation committee):

Førsteopponent Francis Katamba, Professor of Linguistics. Department of Linguistics and English Language, Lancaster University

Annenopponent Malin Petzell, Researcher. Department of Languages and Literatures University of Gothenburg

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av (Committee Chair): Peter Trudgill, Professor,UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var

Professor Dagmar Haumann, UiA