Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas: Mattelæring gjennom rorbubygging

Toril Eskeland Rangnes fulgte en gruppe ungdomsskoleelever som fikk i oppdrag å planlegge modeller av rorbuer, der formålet også var å lære matematikk gjennom praktisk læring i et byggefirma. Doktoravhandlingen gir kunnskap om hva som skjer i en slik læringssituasjon.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Disputasen foregår ved Universitet i Agder 30. januar, der Toril Eskeland Rangnes disputerer ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag for graden philosophiae doctor (ph.d.), spesialisering i matematikkdidaktikk med avhandlingen ”Elevers matematikksamtaler. Læring i og mellom praksiser”. Dette er den trettende disputasen på dette doktorgradsprogrammet.

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv blir oppmuntret i Norge. Doktorgradsavhandlingen viser at elevene tilpasser seg en kompleks læringssituasjon, der forskjellen på praksis-matte og skole-matte blir tydelig. Samtidig ser elevene at den praktiske matematikken ikke alltid er mer hensiktsmessig enn skolematematikken når målet er å lære matematikk.

Se også artikkel om disputasen på Høgskolen i Bergens nettsider:

Mer om prosjektet:

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Skole- og bedriftslogikk i elevers matematikklæring

Toril Eskeland Rangnes

Avhandlingens tittel: «Elevers matematikksamtaler – Læring i og mellom praksiser.»

Det er komplekse læringssituasjoner elever settes i når de skal lære praktisk matematikk gjennom samarbeid med bedrift.

Dette hevder Toril Eskeland Rangnes, som har vært stipendiat ved Høgskolen i Bergen (HiB) i prosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis. Hun disputerer for doktorgraden ved Universitetet i Agder den 30.01.13.

Rangnes har studert ungdomsskoleelevers matematikksamtaler når de samarbeider med et byggefirma. Studien dokumenterer at elever makter å forholde seg til stor kompleksitet, de sjonglerer mellom tenkemåter og ulike sjangre i og utenfor skolen i sin matematikklæring.

Politisk er det i Norge enighet om at en ønsker samarbeid mellom bedrifter og skole.

Hensikten med Rangnes sin studie har vært å bringe fram kunnskap om kvaliteter ved læring når et slikt samarbeid finner sted.

Det er en kasusstudie der en gruppe elever får i oppdrag å planlegge modeller av rorbuer. Gjennom bedriften møter elevene andre mål for å bruke matematikk enn det skolen har. Tømrere bruker til dels et annet språk, bruker andre redskap og er konsekvensrelatert. Elever møter et mangfold av opplysninger de må ta hensyn til, som forskrifter og politiske vedtak, i tillegg til matematikkrelaterte opplysninger.

Argumenter fra «skolelogikk» der matematikklæring er målet, og «bedriftslogikk» der matematikk brukes for å løse problem effektivt, kombineres. Samtaler om hva det vil si å arbeide praktisk med matematikk blir viktige. Elevene reflekterer eksempelvis over at praktisk matematikk ikke alltid er spesielt praktisk når matematikklæring er målet.

Gjennom analyse av samtaler ut fra Bakhtins dialogisme der kulturmøte sees som muligheter for læring, løfter Rangnes fram møte med bedriftskulturen som mulighet for kritisk matematikklæring.

Avhandlingen dokumenterer at slike møter byr på stor kompleksitet for deltakerne. Samtidig innebærer de potensial for elever til å utvikle matematiske begrep, til å bli fortrolige med nye redskap og til å utvikle kritisk innsikt i matematikk i bruk for ulike formål.

Disputasfakta:

Kandidaten: Toril Eskeland Rangnes, født 1958, er oppvokst i Sauda og nå bosatt i Sund kommune utenfor Bergen. Hun tok lærerutdanning ved Kristiansand Lærerhøgskole, videreutdanning ved NLA og HiB og ble adjunkt 1983. Hun arbeidet i grunnskolen i Sund i 1983-1999. Rangnes tok hovedfag i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder i 2002. Fra 1999 til 2008 var hun ansatt som høgskolelektor og førstelektor ved NLA, Lærerhøgskolen. Hun var tilsatt ved HiB i prosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (del av konsortium Teaching Better Mathematics) støttet av NFR, 2008-2012. Toril Eskeland Rangnes er tilsatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen avd. lærerutdanning.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets Hus, UiA Campus Kristiansand. Instituttleder ved Institutt for matematiske fag Elna Svege leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 30. januar kl. 10:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: “ Matematikksamtaler og læring: Teoretiske spenninger i synet på utvikling av matematisk forståelse og ferdigheter.”

Tid for disputas: Onsdag 30. januar kl. 12:30

Tittel på avhandling: ”Elevers matematikksamtaler. Læring i og mellom praksiser”.

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet, Sverige

Annenopponent professor Ole Skovsmose, Aalborg Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av professor Anne Berit Fuglestad, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Simon Goodchild, UiA og professor Marit Johnsen-Høines, Høgskolen i Bergen

Dissertation facts in English:

Wednesday, January 30 at 12:30 Toril Eskeland Rangnes will be defending her PhD dissertation at the Faculty of Engineering and Science for the degree Philosophiae Doctor (PhD), specialization in Mathematics Education.

The trial lecture and disputation will take place at Clara Holsts Auditorium, Sigrid Undsets House, UiA Campus Kristiansand.

The Head of The Department of Mathematical Sciences Elna Svege will be Chair for the disputation.

Rangnes dissertation is titled: ”Elevers matematikksamtaler. Læring i og mellom praksiser”.

The trial lecture on a given topic: “Matematikksamtaler og læring: Teoretiske spenninger i synet på utvikling av matematisk forståelse og ferdigheter” will be held the same day at 10:30.

The Evaluation Committee consisted of:

First opponent: Professor Roger Säljö, University of Gothenburg, Sweden

Second opponent: Professor Ole Skovsmose, Aalborg University, Denmark

Chairman of the Committee: Professor Anne Berit Fuglestad, University of Agder

Supervisors for Toril Eskeland Rangnes have been Professor Simon Goodchild from University of Agder and Professor Marit Johnsen-Høines from University College of Bergen.