Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas: Analyserer bakgrunnen for frynsegodepakker

I ph.d-avhandlingen "Influences on and Perceptions of Fringe Benefits" analyserer Ashatu Kachwamba Kijaji komposisjon av frynsegodepakker i Tanzania. Hun disputerer 1. november ved Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frynsegoder er et virkemiddel for å rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft. Men hvilke momenter ligger bak innholdet i pakkene med frynsegoder som bedriftene tilbyr? Ashatu Kachwamba Kijaji har studert slike pakker i bank- og telecomindustrioen i Tanzania.

Frynsepakkene er i stor grad bygd opp av morselskapenes standarder og markedskreftene, men en overraskelse er at internasjonale bedrifter satser på mer lokalt sammensatte frynsepakker enn de nasjonale bedriftene.

Et spørsmål er imidlertid om frynsepakkene virker etter hensikten – og her indikerer funn i avhandlingen at frynsegoder har en mindre rolle i Tanzania, fordi bedriftskulturene gjennom 20 år ble formet i en sosialistisk, ikke-markedsorientert tradisjon.

Ashatu Kachwamba Kijaji har fulgt ph.d-programmet ved UiAs Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, med spesialisering i International Management

Hun har hatt finansiering gjennom NUFU-prosjektet (The Norwegian Programme for Development, Research and Education – NUFU) Governance, Gender and Scientific Quality (GGSQ) ved UiA og Mzumbe University i Tanzania.

Ektefellen Muhajir A. Kachwamba disputerte med en avhandling i det samme prosjektet mandag denne uken.   

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen

Influences on and Perceptions of Fringe Benefits

Competing for good brains and managing to retain them is one of the complex challenges many organizations are dealing with in today’s competitive labor market.

In recognition to this, the present thesis focuses on exploring the main forces behind the formation of attractive fringe benefit packages for the local employees. 

The underlying question is the effectiveness of fringe benefit packages in attracting and retaining a competitive workforce.

Using a case study method and a sample taken from the Tanzanian banking and telecommunication industries, foreign and locally owned companies were studied.

The findings suggest that the Tanzanian regulatory institutions exert a weak influence on the designing of the content of fringe benefit packages, whilst market forces and parent company practices are found to play a significant role in determining the content of fringe benefit packages for the local employees.

Contrary to the expectations, foreign owned companies are found to offer more locally responsive fringe benefit packages than local companies.

Further analysis of the cases in the banking industry demonstrates that being a foreign can be an advantage when designing fringe benefit packages. Examining the six companies from the two industries, the findings show that the perceptions of fringe benefits offered by the foreign companies are more positive than those offered by the local companies, and that many employees are unaware of the offered packages.

These particular unexpected findings are explained in terms of the history of Tanzania whereby the implementation of socialist principles for over twenty years disguised local companies to the extent that they failed to develop competitiveness, a legacy they are still suffering from.  

Kandidaten: Ashatu Kachwamba Kijaji er født i 1976, og var mastergradsstudent ved UiA fra 2006 til 2008. Fra 2008 har hun vært ph.d-stipendiat, finansiert gjennom NUFU med støtte fra UiA og Mzumbe University i Tanzania. Hun arbeider nå ved Mzumbe. 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-001, Gabriel Scotts auditorium, Campus Kristiansand, UiA.

Dekan Sigbjørn Sødal leder disputasen

Tid for prøveforelesning: 1. november 2013 kl 09:15.

Oppgitt emne for prøveforelesning: "HR compensation policies in Multinational Companies facing different institutional and cultural constraints: Challenges and opportunities."

Tid for disputas: 1. november 2013 kl 11:15.

Tittel på avhandling: "Influences on and Perceptions of Fringe Benefits"

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Førsteopponent: Førsteamanuensis Laura M. Traavik, BI

Annenopponent: Førsteamanuensis Lise LangåkerHøgskolen Stord/Haugesund

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av førsteamanuensis Bjørn-Tore Flåten, Institutt for økonomi, UiA

The deceased Dr. Pierson Ntata, fra University of Malawi, was a member of the evaluation committee and took part in accepting the thesis for public defense. Associate professor Lise Langåker has replaced him for the defense.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Harald Knudsen og professor Joyce Falkenberg, UiA og professor Oded Shenker, Fisher College of Business, Ohio State University, USA.