Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

De aller yngste skal også lære i barnehagen

Barn under tre år skal slett ikke bare oppbevares i barnehagen, de skal få lov til å lære også. To HiA-forskere – Kirsten Elisabeth Jansen og Anne Tove Fennefoss – har nå fått midler fra Forskningsrådet til å gå i gang med et større prosjekt fra høsten. Feltarbeidet skal gjøres i Hokus Pokus og Roligheden barnehager.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningen som høgskolelektorene ved Fakultet for pedagogikk skal i gang med inngår i et stort treårig prosjekt om barns medvirkning i barnehagen som blir ledet av Berit Bae ved Lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Dette prosjektet har fått 5,8 millioner kroner, og inngår som en del av PraksisFoU, som er Forskningsrådets hittil største satsing på utdanningsforskning.

Største satsing noensinne

Forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PraksisFoU) har et budsjett på 150 millioner kroner, og har nylig behandlet vinterens søknadsrunde rettet mot lærerutdanningsinstitusjoner.

Av tolv prosjekter gikk fire til forskningprosjekter som tar for seg barnehager, og ett av dem skal nå ledes av førsteamanuensis Berit Bae, som forøvrig vant HiOs FoU-pris for 2006

Les mer på Høgskolen i Oslos nettsider:

De aller yngstes læringskurve

- Mitt og Anne Tove Fennefoss sitt prosjekt retter seg mot å undersøke hvordan de yngste barna kan bidra til å etablere læringsopplevelser og læringserfaringer i barnehagen, sier Kirsten Elisabeth Jansen.

Barns rett til medvirkning er hjemlet i Lov om Barnehager og i Rammeplan for barnehager.

- Vi er interessert i å finne ut av hvordan dette implementeres i barnehagene når det gjelder de aller yngste. Det er utfordrende å si at også de under tre år skal lære noe i barnehagen. Derfor vil vårt arbeid være en kontrast til kun en tradisjonell omsorgstenkning når det gjelder disse barna, sier Jansen.

Forskningsledelsen sitter i Oslo, midlene som er tildelt til hele prosjektet fordeles til ledelse, doktorarbeider og mellom delprosjektene.

Utviklingen av selve problemstillingen har sitt utgangspunkt i at barns rett til medvirkning er fastslått i Barnehagelov og i Rammeplan.

- Rent faglig har vi vært opptatt av dette i flere år. Problemstillingen utforskes når studenter arbeider med dette området i sitt praksisarbeid på studiet i småbarnspedagogikk og barnehageutvikling. Selve forskningsprosjektet starter høst 2007, men vi har hatt et forprosjekt med metodisk utprøving nå i vår, sier Kirsten Elisabeth Jansen.

Forskerne samarbeider godt med Kristiansand kommune ved barnehagedirektør Nina Gjærum Reinhardt.

- Kommunen inngår som medaktør gjennom at den tilrettelegger for vår forskning i barnehagene. To barnehager er med i vårt prosjekt - dvs. en gruppe barn i alderen 2-3 år i Hokus Pokus og Roligheden - og skal være det i tre år, sier Kirsten Elisabeth Jansen fornøyd.