Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Benestad tok opp Sørlandslab i næringsdebatten

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (Høyre - Vest-Agder) understreket de gode mulighetene Sørlandslab gir for forsterkning av samarbeidet mellom næringsliv og universitet i debatten om Næringsdepartementets budsjett i Stortinget 11. desember.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I tillegg tok hun blant annet opp spørsmålet om stipendiater til de nye universitetene. Hittil har jo praksis vært at de gamle universitetene har fått desidert flest når Stortinget har bevilget midler til flere stipendiater. Nå er det en mulighet til å øke de nye universitetenes andel av de 100 nye stipendiatene som Solberg-regjeringen har lagt til i sitt forslag til statsbudsjett.

Her følger Norunn Tveiten Benestads innlegg i sin helhet:

 

"Til Næringsdebatten

President.

Utdanning, forskning og nærinspolitikk henger sammen. Denne regjeringen prioriterer verdiskapning, konkurransekraft og  realisering av kunnskapssamfunnet.

Budsjettfremlegget som debatteres i disse dager, legger til rette for økt kvalitet i utdannings- og forskningssektoren. Det kommer nærings- og arbeidslivet til gode. Kristin Vinje allerede har kommentert forskningsdelen av budsjettfremlegget. Så jeg vil gjerne peke på et par andre punkt som har næringsrelevans.

Regjeringen styrker grunnfinansieringen av universitets- og høgskolesektoren ved å øke rammen for resultatbasert omfordeling av forskningsmidler med 100 millioner kroner. Det vil være positivt for de beste fagmiljøene, også ved våre nye universiteter. En ekstrakvote på 100 nye stipendiatstillinger ligger inne i budsjettet. KUF-komiteens flertall har sagt at ved tildeling av disse bør man særskilt ta hensyn til de nye universitetene. Det er viktig for disse institusjonenes muligheter til videre utvikling, og for deres muligheter til å delta i samarbeidsprosjekter med næringslivet. Det kommer regionene og dermed hele landet til gode.

President

Under Felles tiltak for universiteter og høyskoler i KUFs innstilling, økes bevilgningen med godt 100 millioner kroner i forhold til Stoltenbergs fremlegg til statsbudsjett. 50 millioner kroner er satt av til modernisering av utstyrsparken for ingeniørutdanningene. Det trengs.

Regjeringen viser her at de tar på alvor rådene fra både næringslivet og NOKUT. Hvis vi skal sikre en ingeniørutdanning med høy kvalitet og med relevans for arbeids- og næringsliv, så kreves det at studentene tilegner seg ferdigheter på utstyr som samsvarer med det de vil møte i arbeidslivet. Derfor er også regjeringens forslag om 100 mill kroner til oppgradering og rehabilitering av kjemibygg og laboratorier ved NTNU kjærkomment. Dette er viktig for å få fram fagmiljøer i verdensklasse.

President

For min del håper jeg denne satsingen vil fortsette. Eksempelvis har vi i vår landsdel behov for å etablere Sørlandslab'en, et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og næringslivet i regionen med de verdensledende teknologibedriftene i NODE- og Eydeklyngene i spissen. Slike tiltak trenger vi flere av. Det er å ta kravet om relevans i utdanningen på alvor. Ringvirkningene for næringslivet i landsdelene vil være store.

Den borgerlige regjeringen har på få uker løftet kunnskap og konkurransekraft til hovedsatsingsområder. Det gir grunn til optimisme for styrking av samarbeidet mellom næringsliv og utdanningssektoren."

 Se også debatten om utdanning i Kirke-, undervisnings- og forskningskomitéen og om forskning: