0
Hopp til hovedinnhold

AIOB fikk læringsmiljøprisen

AIOB - Videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie (AIOB) - ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap fikk UiAs "Pris for godt læringsmiljø" for 2010-2011. Prisen er på 100.000 kroner til faglig utvikling, en plakett, et bilde og naturligvis uendelige mengder heder. Prisen ble delt ut på UiAs årsfest.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pris for godt læringsmiljø har som formål å gi anerkjennelse til miljøer ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom pedagogisk innsats. Mer om Læringsmiljøprisen:

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodet Nielsen, foretok utdelingen og leste også opp deler av juryens begrunnelse:

Prisutvalget er oppnevnt av Studieutvalget og har bestått av to interne representanter: Mariann Fossum og Hallgeir Nilsen, en ekstern representant: Kenneth Andresen, og to studentrepresentanter: Kristian Valheim og Sandra Tennøy.

Hallgeir Nilsen har vært utvalgets leder.

Glimt fra prisvinnernes læringsmiljø:

Prisutvalgets innstilling

Det forelå i år tre forslag til pris for godt læringsmiljø 2011. Studieutvalget sluttet seg i møte den 6. juni til prisutvalgets forslag om å tildele prisen på 100 000 kr, pluss plakett og bilde - til

Videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie (AIOB) - (90 studiepoeng) - ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.

I begrunnelsen fra prisutvalget legges det vekt både på det sosiale aspektet som fremmer det gode læringsmiljøet, på et særlig fokus på studentenes læring og mestring, på de svært varierte undervisningsformene, og på den gode kontakten med praksisfeltet ved Sørlandets sykehus.

Prisutvalget vil fremheve følgende positive elementer ved videreutdanningene og opplegget:

* Det er et tett forhold mellom studenter og lærere og mellom lærerne, både faglig og sosialt. For eksempel starter studentene første dag med en velkomstlunsj. Det arrangeres fester og avslutning.

* Lærerne på sin side samles på båttur for å planlegge undervisningen, og i 2010 dro de blant annet på hyttetur for å revidere fagplenene i lys av krav om læringsutbytteformuleringene i kvalifikasjonsrammeverket og kvantifisering av arbeidsomfang for studenter. Resultatet ble en god kombinasjon av faglig konsentrert arbeid og sosialt samvirke.

Alt dette bidrar til et godt læringsmiljø.

Jeg siterer noen utvalgte avsnitt fra Prisutvalgets innstilling:

”Det benyttes varierte undervisningsmetoder, som for eksempel forelesning, problembasert læring, rollespill, demonstrasjoner med øvelser, simulering, temadager, gruppearbeid, praktiske studier, veilednings-/evalueringssamtaler, refleksjonsgrupper, skriftlig og muntlig refleksjon og selvstudium. Videreutdanningene benytter mapper for å kombinere teori og praksis på en mer hensiktsmessig måte.

I videreutdanningene er det nær kontakt med praksisfeltet. Det benyttes mange eksterne forelesere i undervisningen, og dette mener prisutvalget er svært viktig i en videreutdanning. …

Videreutdanningene samarbeider tett med Sørlandet sykehus og er avhengig av dette samarbeidet både for å få tilgang til praksisplasser og for å hente inn lærekrefter i utdanningene. Forholdet til sykehuset anses som svært godt.

Det arrangeres egne kurs i studieteknikk. Studentgruppen kjennetegnes av voksne studenter som har vært borte fra studiesituasjonen en stund, og det er da svært viktig å utvikle gode studievaner. Voksne studenter viser seg å være opptatt av at de skal være likeverdige partnere i undervisningssituasjonen – noe fagmiljøet tar hensyn til ved bruk av blant annet mye dialog.

Det foreligger svært positive evalueringer fra studentene. Disse er vedlagt søknaden og dokumenterer på en god måte studentenes oppfatninger av videreutdanningene. I tillegg dokumenterer søknaden systematisk oppfølging av evalueringene i fagmiljøet.

Prisutvalget har følgende forslag til videre arbeid, særlig i forbindelse med arbeidet med omgjøring av videreutdanningene til et masterprogram: Det bør fokuseres sterkere på internasjonalisering. Studentene bør trekkes med inn i de tilsattes forskning. ”

Gratulerer med prisen!

Send studiet på mail