0
Hopp til hovedinnhold

250 jenter sjekket Teknologi

Torsdag var 250 jenter fra videregående skoler på hele Agder på inspirasjonstur til Fakultet for teknologi i Grimstad. Samtidig var rådgivere fra de videregående skolene samlet i Grooseveien.

(Alle foto: Olav Breen)

Jenter som er elever ved de videregående skolene i både Aust- og Vest-Agder ble spesialinvitert til en dag der de kunne se nærmere på hva teknologifagene innebærer og nærmest ta på studiemiljøet i Grimstad.

Tidligere år har jentedagen vært en formidabel suksess. Det siste året økte tallet på jenter som begynte å studere ved ved Fakultet for teknologi eksplosivt - til glede for alle parter. "Jenter og teknologifag på Sørlandet" er et partnerskapsprosjekt mellom HiA, NHO, LO, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, med NHOs Fred Skagestad og HiAs Pål Grandal som primus motorer. Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for derigjennom å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt.

 

250 kom i busser fra hele Sørlandet

Jentene synes åpenbart at opplegget frister. 250 satt i alle fall kursen mot HiA i Grooseveien torsdag. Fra hele Sørlandet kom deet busser og minibusser med forventningsfulle potensielle ingeniørstudenter.

I Grimstad ble jentene delt i åtte grupper med drøyt 30 i hver, som alle fikk en guide som loset dem gjennom seks stasjoner med stopp på 10 eller 20  minutter hvert sted. Stasjonene var et multimediastudio, en mekatronikklab, flyingeniørene sto i vindtunnel, det var elkraft/energi i elektrolaben, byggingeniør og data. De to sistnevnte holdt 20 minutters presentasjoner.

 

I pausen var det lunsj i Luftslottet, akkompagnert blant annet av et rollemodellspill med typer fra næringslivet og konsert med elever fra naboen Dahlske videregående skole.

Positiv tilbakemelding

De fleste guidene og vertene på stasjonene var også jenter. Det gjør det nok litt lettere å spørre om forskjellige ting som jenter som lurer på om de skal velge litt utradisjonelt er opptatt av. Og som gutter kanskje har mindre peiling på.

Tilbakemeldingen fra jenter som deltok - rett nok filtrert gjennom HiA-foreldre ansatt i Kristiansand - tyder på at opplegget også i år var en suksess.

- Jentene hadde sett mye spennende, og syntes det var skikkelig gøy, lyder tilbakemeldingen.

Og mange jenter velger fag som kvalifiserer til teknologiutdanning i videregående skole. Se NHO-Agders hjemmesider:

 

Rådgiversamling

Hvert år på denne tida  inviterer HiA rådgiverne ved de videregående skolene til informasjonssamling på HiA. I år var samlingen lagt parallelt med "Jenter og teknologi"-dagen.

Hensikten med å samle rådgiverne er både å informere om det som har skjedd siden sist både ved HiA spesielt og for eksempel i Samordna opptak generelt.

Dessuten er det naturligvis viktig for HiAs studierådgivere å ha god kontakt med rådgiverne ute i skoleverket, slik at dialogen blir best mulig.

Rådgiverne kom fra Risør i Aust til Flekkefjord i Vest.

 

Send studiet på mail