0
Hopp til hovedinnhold

Vil bidra til et sikrere Europa

CIEM-senteret ved UiA deltar i høst i tre søknader til programområdet for samfunnssikkerhet i EUs forskningsprogram Horizon 2020. I en av dem er også Kristiansand kommune med.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Krisesituasjoner, faksimile
INTEGRERT KRISEHÅNDTERING: CIEM er i høst med i hele tre søknader til EUs forskningsprogram Horizon 2020. (Ill: CIEM)
Bjørn Erik Munkvold, foto

Bjørn Erik Munkvold

Søknadene til programområdet “Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” ble sendt i forrige uke, og de er alle et samarbeid mellom UiA og opptil 23 andre partnere i Europa.

– Dette programområdet har flere utlysninger som treffer i kjernen av vår forskning på teknologi og samfunnssikkerhet, sier professor Bjørn Erik Munkvold ved CIEM – UiAs senter for integrert krisehåndtering.

De tre prosjektsøknadene der UiA og CIEM er med, er:

PROCEED (PROCess Engineering for Efficient technology usage and enhanceD first responder capacity).

– Søknaden gjelder utvikling og demonstrasjon av metoder og teknologi for å støtte utarbeidelse av planer for beredskap og krisehåndtering i samarbeid mellom aktører fra de involverte ansvarsområder, forteller Bjørn Erik Munkvold.

Jose J. Gonzalez, foto

Jose J. Gonzalez

I prosjektet er UiA koordinator for et konsortium med totalt 16 partnere, inklusiv Kristiansand kommune. Ansvarlig for søknadsarbeidet har vært professor Jose J. Gonzalez (bildet) ved Fakultet for teknologi og realfag.

Se også: – Vi er smartere, sikrere og sterkere

TIMING (Technologies for timely decIsion MakING)

– Her fokuserer vi på utvikling og demonstrasjon av nye teknologiske løsninger for å identifisere og håndtere trusler mot sikkerheten til innsatspersonell, f.eks. i hendelser som omfatter farlige stoffer. Ved å kombinere bruk av ulike teknologier som mobile sensorer, droner, sosiale medier, etc., etableres det et situasjonsbilde som oppdateres i sanntid, forteller Munkvold.

Jaziar Radiant, foto

Jaziar Radiant

Prosjektets koordinator er professor Democritus University i Thrace i Hellas, med et konsortium på 23 partnere. Ved CIEM og UiA har leder av CIEMlab Jaziar Radianti hatt en ledende rolle i søknadsarbeidet.

PREPOSEGA (PReparing the European POpulation through SErious GAming to improve disaster resilience)

– I denne søknaden er fokus på analyse av effekter og muligheter ved bruk av ny teknologi i beredskap og krisehåndtering, og utvikling av et spillbasert verktøy for trening i utnyttelse av teknologien.

Prosjektets koordinatorrolle er her lagt til Senter for risiko- og beslutningsvitenskap ved Universitetet på Kypros. På UiA og CIEM har professor Christian Webersik ved Fakultet for samfunnsvitenskap bidratt sterkt.

Christian Webersik, foto

Christian Webersik

Totalt søknadsbeløp for de tre prosjektene varierer fra 5-7 millioner euro.

Vinner uansett

CIEM har også hatt god uttelling på tidligere søknader til H2020, men konkurransen er knallhard og det er selvsagt ingen garanti for at søknadene vil nå opp denne gang. Og selv om det er svært ressurskrevende å utvikle slike søknader, vurderer senteret at det er viktig å delta aktivt i internasjonale søknadsrunder som denne.

– Arbeidet som legges ned i søknadene er uansett verdifullt for videre forskningsaktivitet, og gir en god anledning til å videreutvikle internasjonale samarbeidsrelasjoner med ledende forskningsmiljø, sier Bjørn Erik Munkvold.

Forskningsadministrativ avdeling og administrative ressurser ved de involverte fakultetene ved UiA har også gitt god bistand i søknadsarbeidet. Og også her gir erfaringene fra arbeidet gevinst i form av økt styrke inn i prosjektsøknader.

Svar på søknadene er ventet i januar 2019.