0
Hopp til hovedinnhold

Vikarierer som studentombud

Studentombud Cecilie Jurgens ved Universitetet i Sørøst-Norge er nå midlertidig studentombud også ved UiA.

Cecilie Jurgen er midlertidig studentombud ved UiA.

Cecilie Jurgens er midlertidig studentombud ved UiA mens Eirik Andreassen Mo vikarierer i PO-avdelingen. (Foto: USN)

UiAs studentombud Eirik Andreassen Mo vikarierer som jurist i Personal- og organisasjonsavdelingen, hvor han ikke arbeider med studentsaker.

God erfaring

- For å fylle studentombudsrollen og ivareta studentenes rettssikkerhet, har UiA inngått en avtale med Universitetet i Sørøst-norge (USN). Dette er en type samarbeid vi har god erfaring med, jeg har blant annet tidligere fungert i studentombudsrollen hos Universitetet i Stavanger (UiS), sier Eirik Andreassen Mo.

Cecilie Jurgens er utdannet jurist fra UiO, og har også en PPU-videreutdanning bak seg. I tillegg til fire år som studentombud har hun bred forvaltningsrettslig bakgrunn. Hun har kontor ved USNs studiested i Porsgrunn.

Som en del av denne avtalen er fagskolestudentombud Maija Heinilä – også ved USN - engasjert for å bistå studentombudet i arbeidet, med særlig ansvar for UiAs eksisterende samarbeidsavtaler med fagskoler.

- Jeg kjenner Cecilie og Maija godt fra nasjonale og internasjonale samarbeid, og kan trygt si at studentene er godt ivaretatt i perioden, sier Eirik Andreassen Mo.

Når den nye personaldirektøren ved UiA er på plass, forhåpentligvis i løpet av våren, går han tilbake til stillingen som studentombud ved UiA.

Studentene ved UiA kan fortsatt nå studentombudet på e-post studentombud@uia.no eller på telefon 3557 5396.

Se også Studentombudet ved UiAs nettside. https://www.uia.no/student/studentombud