0
Hopp til hovedinnhold

Universitetet forebygger ekstremisme

Lederkurs for tro- og livssynsamfunn på Sørlandet skal fremme dialog og hindre radikalisering.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er noen av arrangørene og foreleserne ved kurset for religions- og livssynsledere. Fra venstre Omar Sadiq, leder for Plattform, Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hans Hodne, instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og livssyn ved UiA, Kjetil Grødum, forskningsleder ved Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, Ida Marie Høeg, professor i religionssosiologi ved UiA og Akmal Ali, imam og leder for Muslimsk union i Agder.

Her er noen av arrangørene og foreleserne ved kurset for religions- og livssynsledere. Fra venstre Omar Sadiq, leder for Plattform, Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hans Hodne, instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og livssyn ved UiA, Kjetil Grødum, forskningsleder ved Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, Ida Marie Høeg, professor i religionssosiologi ved UiA og Akmal Ali, imam og leder for Muslimsk union i Agder. 

– Målet er å øke kunnskapsnivået om det religiøse mangfoldet og sette lederne i stand til å forebygge ekstremisme, sier Hans Hodne.

Han er instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og livssyn ved Universitetet i Agder (UiA) og medlem av arbeidsgruppen som arrangerer kurset i samarbeid med Plattform, Arkivet og Forum for tro og livssyn.

Akmal Ali er imam og leder for Muslimsk union i Agder.

Akmal Ali er imam og leder for Muslimsk union i Agder. 

– Norge er i dag et flerreligiøst samfunn. Vi ønsker at kurset skal skape dialog mellom ulike religioner og livssyn og slik bidra til bedre å forstå hverandre, sier Akmal Ali, imam og leder for Muslimsk union i Agder.

Han er også leder for Forum for tro og livssyn og en av initiativtakerne til kurset etter å ha deltatt på et liknende kurs på Universitetet i Oslo. Ali skal også forelese på vårens samlinger.

Åtte kursdager

Ledere fra ulike tros- og livssynsamfunn skal ha åtte kursdager i løpet av 2018. Kurset inneholder ren undervisning, gruppearbeid og mye tid avsatt til samtaler.

Kulturdepartementet støtter kurset med 150.000 kroner.  Det er om lag 25 deltakere fra muslimske og kristne trossamfunn, fra Bahaisamfunnet og fra Humanetisk Forbund. Det er også deltakere fra innvandrerrådene i ulike kommuner i Agder.  Første samling er i begynnelsen av februar og tar for seg religion og livssyn i dagens Norge.

Kjetil Grødum er forskningsleder ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Kjetil Grødum er forskningsleder ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

– Vi starter med våre felles grunnverdier som alle støtter. Deretter kan vi nærme oss det vi er uenige om, sier Kjetil Grødum, forskningsleder ved Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.

To kursdager i mai har religion, lovgiving og menneskerettigheter på programmet. Høsten 2018 har en samling om verdier, etikk og dialog før kurset avsluttes med en samling i november med tittelen: Radikalisering og ekstremisme: Veier inn og veier ut. En av kursdagene er avsatt til en åpen konferanse om temaet.

Dialog og respekt

Ida Marie Høeg er professor i religionssosiologi.

Ida Marie Høeg er professor i religionssosiologi.

Hver kurssamling avsluttes med at alle deltakerne spiser middag sammen. Det blir også ekskursjoner til ulike religiøse bygninger.

– Ved å være sammen på kurs får ledere møte hverandre og bli kjent. Det vil i seg selv bygge ned barrierer og skape kontakt, sier Hodne.

– Forståelse og nærhet skaper dialog og respekt, sier Omar Sadiq, leder for Plattform, Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Kompetente deltakere

UiA stiller med mange av foredragsholderne. Blant dem er Helje Kringlebotten Sødal, Ragnhild Moen Sørbotten, Pål Repstad, Paul Leer-Salvesen og Ida Marie Høeg.

Høeg er professor i religionssosiologi på UiA og skal undervise om religiøs pluralisering og ungdom og religion.

– Deltakerne har mye kunnskap om egen religion og dens plass i samfunnet. Som religions- og livssynsledere har de også mange av de samme utfordringene. Religion blir privatisert og religiøse ytringer blir innskrenket. Mange religiøse opplever dette som et press, og dette engasjerer på tvers av religion og livssyn, sier Høeg.

– For UiA er det viktig å bidra i et slikt prosjekt. Det handler om å ta samfunnsansvar og sammen med andre aktører bidra til å forebygge problemer som kan oppstå i et flerkulturelt samfunn, sier Hodne.