0
Hopp til hovedinnhold

UiA styrker norsk forskningsadministrasjon

Nichole Elgueta Silva skal sørge for at forskningsadministrativt personale i hele Norge har tilgang til gode kurs og kompetanseheving.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Portrett av Nichole Elgueta Silva
Seniorrådgiver Nichole Elgueta Silva ved Forskningsadministrativ avdeling.

Det finnes en rekke kurs som er tilgjengelige for forskningsadministrativt personale ved norske universiteter og høyskoler. Disse kan omfatte alt fra EU-rådgivning til prosjektarbeid og søknadsstrategi.   

Gjennom Norges forskningsråd og Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) har Universitetet i Agder (UiA) nå fått ansvar for et kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrativt personale i Norge. NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Lære om finansieringskilder

Nichole Elgueta Silva har tidligere arbeidet med etter- og videreutdanning på UiA. Nå skal hun kartlegge hvilke kurs og kompetansetiltak som finnes hos de ulike institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

– Målet er at disse kursene ikke bare skal ligge på lokalt nivå, men at man kan dele erfaringer og gode løsninger på tvers av institusjonene, sier Elgueta Silva.

Et av målene er at institusjonene skal dele kunnskap om hvordan de arbeider med ulike finansieringskilder og hvordan det jobbes med utvikling og en profesjonalisering av rollen som forskningsadministrator.

– Det finnes en rekke andre finansieringskilder i tillegg til Horisont 2020, og å lære seg å navigere i disse er en del av jobben til en forskningsadministrator, sier Elgueta Silva.

Felles kursportal

Mens de ulike kursene tidligere har vært spredt, skal kompetanseutviklingsprogrammet sørge for en felles kursportal. Det skal også være enkelt for en organisasjon å få oversikt over hvor de mangler kompetanse, og hvor de kan få det.

– Narma og Forskningsrådet har diskutert ulike modeller for hvordan kursene skal tilbys. Ett alternativ er å arrangere kurs i sentrale byer. Men dersom institusjoner har egne kurs vil vi oppfordre dem til å tilby dem også for andre forskningsadministratorer.

Finansiert av Forskningsrådet

Stillingen til Elgueta finansieres av Forskningsrådet.

– Det er veldig bra at Forskningsrådet og UHR vil legge dette prosjektet til UiA, sier forskningsdirektør Simone Heinz ved UiA.

Hun sier at forskningsadministrasjon er et forholdsvis nytt felt i stadig utvikling, og at det derfor er viktig med gode nasjonale tilbud for kompetanseutvikling.

– Jeg håper at kompetanseutviklingsprogrammet bidrar til at alle som jobber i forskningsadministrasjonene ved UiA og nasjonalt føler seg enda tryggere i sin rolle og blir eksperter innen faget sitt, slik at vi kan gi best mulig hjelp til både forskerne og ledelsen, sier Heinz.