0
Hopp til hovedinnhold

UiA-studenter inviterte politikere og næringsliv til samskaping

Masterstudenter i innovasjon og kunnskapsutvikling og industriell økonomi og teknologiledelse arrangerte workshop om hvordan Østre Agder Næringsforum kan få best mulig utbytte av etableringen av Morrow Batteries.

Bilde av studenter som ønsker velkommen til workshop. På bildet står en rekke studenter på en scene foran deltagerne på workshopen.
Temaet for samlingen var hvordan medlemskommunene i Østre Agder Næringsforum kan skape en felles satsning med utgangspunkt i etableringen av Morrow Batteries.

Som en del av faget ORG 503 – Innovasjon og samskaping i offentlig sektor, arrangerte studentene en samling for ordførere, fylkesmenn, representanter fra næringslivet og andre sentrale personer i de åtte kommunene i Østre Agder Næringsforum. Også representanter fra Morrow Batteries deltok.

– Det er flott å jobbe sammen med regionale aktører, og vi ønsker å ha en god dialog med alle i regionen, også studenter. Vi vil trenge gode kandidater fremover, og ønsker også samarbeid med universitetet om masteroppgaver, sier Elisabeth Meidel, direktør for rekruttering og talent i Morrow Batteries.

Den nye fabrikken Morrow skal bygge i Arendal vil sysselsette mellom 2000 og 2500 ansatte. Det skal også bygges et innovasjonssenter i Grimstad, rett ved siden av UiAs Campus Grimstad. Etableringen vil få store ringvirkninger, og gi mange nye muligheter.

Vil skape en felles satsning

– Det er naturlig at universitetet tilrettelegger for samskaping i regionen, og det gir også våre studenter en unik mulighet til å lære. Vi har invitert til en felles workshop for å få frem mulighetene som finnes, og så skal studentene jobbe frem løsningsforslag basert på det de lærer, sier professor James Karlsen.

Bilde av gruppearbeid. Deltakerne sitter ved forskjellige bord, og diskuterer.

Deltakerne ble delt inn i grupper, og rullerte på ulike temaer.

Temaet for samlingen var hvordan medlemskommunene i Østre Agder Næringsforum kan skape en felles satsning med utgangspunkt i etableringen av Morrow Batteries, og hvordan de best kan utnytte kommunenes attraktivitet og særtrekk for næringsutvikling og bosetting.

Deltakerne ble delt inn i grupper, og byttet på hvilke tema som ble diskutert. Videreutvikling av og opprettelse av nye møteplasser, virkemidler for grønnere næringsliv, og faktorer for en suksessfull samskapingsprosess var blant temaene.

– Mange ønsker det samme

– Dette er en super måte å treffe aktørene i arbeidslivet på. Her får vi se det vi lærer om i praksis, og får brukt vår teoretiske kunnskap om innovasjon i en relevant sammenheng, sier Malene Nilsen.

Hun studerer master i innovasjon og kunnskapsutvikling, og var blant studentene som sto for tilretteleggingen. 

Bilde av Elisabeth Meidel og Stephen Sayfritz fra Morrow Batteries.

Elisabeth Meidel og Stephen Sayfritz fra Morrow Batteries deltok på workshopen.

– Det er interessant å se hvordan de forskjellige instansene tenker, og det er tydelig at mange ønsker det samme, som tettere og bedre samarbeid. Men det er forskjellige oppfatninger om hvordan de skal oppnå det, naturlig nok, sier Nilsen.

Diskusjonene blir tatt med videre i faget, og skal danne utgangspunktet for eksamen i faget.