0
Hopp til hovedinnhold

UiA setter søker-rekord igjen

6664 søkere i Samordna opptak har studier ved Universitetet i Agder som førstevalg. Det er 726 flere enn i fjor.  UiA øker dermed sin andel av søkermassen ytterligere. ­ - Årets søkertall sprenger selv de mest optimistiske prognoser, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er niende år på rad at UiA har økt antall førstevalgsøkere – eller primærsøkere som det het før – i Samordna opptak. Veksten hadde en liten dump i 2005-2006, det totale antallet søkere til høyere utdanning gikk ned og søkertallene til UiA flatet ut – men pilene har pekt oppover for UiA helt fra universitetsstatusen var klar i 2007.

I 2015-2016 har UiA 2708 planlagte studieplasser i Samordna opptak, opp 31 fra dette studieåret. Med 6664 førstevalgsøkere blir det 2,46 søkere per studieplass i gjennomsnitt.

- Her ved UiA gleder vi oss igjen til å ta imot mer enn 11.000 studenter ved studiestart mandag 10. august. Dessverre er det også ganske mange som ikke kommer inn på de studiene som de aller helst ville. For UiA betyr dette at våre ansatte får samarbeide med godt kvalifiserte studenter, noe som i seg selv motiverer til stadig høyere kvalitet i undervisning og forskning, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad.

Lokale og internasjonale søkere også

I tillegg til søkere gjennom Samordna opptak har UiA opptak til mange studier lokalt. Dette er i hovedsak studenter som alt har vært studenter en tid, enten ved UiA eller andre universiteter eller høyskoler. Typisk er folk med bachelorgrad som finner ut at de ønsker å ta mastergrad.

Foreløpig – for noen studier med lokalt opptak er ikke søknadsfristen gått ut enda – er det 5040 søkere lokalt i år. I fjor på samme tid var 4594 førstevalgsøkere registrert ved lokalt opptak. Se tabellen lenger nede i saken for mer om lokale opptak.

Til sammen har da UiA 11.704 registrerte førstevalgsøkere per 15. april – opp fra 10.370 på samme tid i fjor, noe som er en pluss på 1334 førstevalgsøkere. Dessuten 60 interne studenter som tar et studium som en del av lærerutdanningen. Se oversikt nederst i saken.

I tillegg til disse søkerne har UiA 943 søkere til engelskspråklige masterstudier. Oversikt over disse nederst i den klikkbare tabellen (under). Årsaken til at disse holdes utenfor er at det erfaringsmessig er svært få som er kvalifiserte for studiene, enda færre som kommer inn og nesten ingen som møter fram.

Totalt sett har dermed UiA 12.707 førstevalgsøkere til studieplass, noe som trolig betyr at dette studieårets 11.030 registrerte studenter får selskap av flere i høstsemesteret 2015. Det er rekord.

Her er tabellen over søkerne, fordelt på studier både i Samordna opptak og lokalt ved UiA:

Blant de mest attraktive

I år er 127.929 søkere talt opp i Samordna opptak. Det er 8015 flere enn fjorårets tall på 119.914 søkere, eller en vekst på 6,68 prosent.

UiA ligger på femteplass i antall førstevalgsøkere av de 52 institusjonene i Samordna opptak på landsbasis.

Universitetet i Oslo topper lista, med 17.764 førstevalgsøkere (opp 4,48 prosent) – fulgt av Høyskolen i Oslo og Akershus med 14.095 (pluss 2,17 prosent) og NTNU med 12.391 førstevalgsøkere (pluss 3,05 prosent). På fjerdeplass kommer Universitetet i Bergen med 9.024 førstevalgsøkere (pluss 4,80 prosent) før UiA (6664). UiA øker med 12,23 prosent i antall førstevalgsøkere.

- Hvem hadde for få år siden tenkt seg at UiA skulle nærme seg Universitetet i Bergen i søkertall, sier en smilende studiedirektør Bjørn J. Monstad.

På de neste plassene på lista over populære institusjoner følger Høyskolen i Sør-Trøndelag (5834), Universitetet i Stavanger (5659) og Universitetet i Tromsø (5551). Lenger nede på lista finner vi for eksempel Universitetet i Nordland (2425) og Høyskolen i Telemark med 3884 førstevalgsøkere.

Ansgar Teologiske Høyskole har 149 førstevalgsøkere, ned fra 161 i fjor. NOROFF øker med to førstevalgsøkere til 67 i år, men NLA Høgskole – der Gimlekollen inngår sammen med avdelinger i Oslo og Bergen – øker fra 638 i fjor til 842 førstevalgsøkere i år.

Se pressemelding med henvisning til tabeller fra Samordna opptak:

Se også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet:

God økning i teknologi og helsefag

Innenfor utdanningsområdene ved UiA var det en anelse avventende holdning for hvordan det skulle gå spesielt med søkningen til ingeniørstudiene, ettersom det har vært mye snakk om ingeniøroppsigelser og sviktende konjunkturer i oljebransjen de siste månedene.

Ved UiA stiger imidlertid tallet på førstevalgsøkere til teknologiske fag – det vil for det meste si ingeniørstudiene – fra 595 i 2014 til 679 førstevalgsøkere i år.

Også samlekurven «Helsefag» har god vekst – fra 1471 førstevalgsøkere i fjor til 1693 i år. Jus-studiet har god vekst, fra 192 førstevalgsøkere i fjor til 251 i år, mediefag øker fra 116 til 177 førstevalgsøkere i år og samfunnsfag øker fra 336 til 419 førstevalgsøkere.

Stabilitet er karakteristikken for de øvrige fagområdene. De fleste har en liten økning i førstevalgsøkere, mens det er tre fagområder som har en ytterst marginal nedgang – språk, historie og estetiske fag. Men her dreier deg seg bare om fra én til åtte færre primærsøkere.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad er meget fornøyd med at UiA også i år har god vekst i tallet på førstevalgsøkere. Hardere konkurranse om studieplassene stimulerer både studenter og ansatte. Når både den faglige kvaliteten ved universitetet, infrastruktur og det studentsosiale miljøet er kjent som meget godt, er det ikke rart at UiA er attraktivt, mener studiedirektøren.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad er meget fornøyd med at UiA også i år har god vekst i tallet på førstevalgsøkere. Hardere konkurranse om studieplassene stimulerer både studenter og ansatte. Når både den faglige kvaliteten ved universitetet, infrastruktur og det studentsosiale miljøet er kjent som meget godt, er det ikke rart at UiA er attraktivt, mener studiedirektøren.

Vekst i ingeniørstudiene

Bachelorstudiene i fornybar energi har en vekst på 61,4 prosent i Samordna opptak – i faktiske tall er det 92 førstevalgsøkere i år mot 61 i fjor. Også «Multimedieteknologi og –design har en vekst på over 60 prosent – fra 64 førstevalgsøkere i fjor til 103 i år.

Ingeniørutdanningen i flyteknikk har ikke opptak av nye studenter i år, men hadde 39 førstevalgsøkere i fjor. Byggdesign og data har også god vekst, mens bachelorstudiet i mekatronikk (maskiningeniør) noterer en liten nedgang sammen med bachelorstudiet i IKT. Masterstudiene i mekatronikk og IKT har imidlertid god vekst – men dette er lokale opptak ved UiA.

For de tradisjonelle realfagene er små endringer nøkkelord.

Flere vil bli sykepleiere

550 førstevalgsøkere ønsker seg til sykepleierutdanningen i Kristiansand, mot 433 i fjor. Det er 140 studieplasser – i Grimstad er det 105 studieplasser i sykepleierutdanningen.  264 har Grimstad som førstevalg, mot 206 i fjor.

Vernepleierutdanningen i Grimstad har en liten nedgang i søkertallet – 166 vil ha en av de 30 studieplassene, mot 173 primærsøkere i fjor.

Med unntak årsstudiet i idrett, som har 131 førstevalgsøkere i år mot 105 i fjor (opp 25 prosent), og bachelorstudiet i folkehelsearbeid – som går ned med 27 prosent fra 66 til 48 førstevalgsøkere, er det bare små endringer ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.

Lærerutdanningene holder seg

Totalt sett er det en liten vekst i søkningen til lærerutdanningene gjennom Samordna opptak. Barnehagelærerutdanningen øker litt både i Grimstad og Kristiansand, Grunnskolelærerutdanningene gjør det samme både i Grimstad og Kristiansand – og den femårige masteren for grunnskolelærere vokser marginalt.

Lektorutdanningene fra 8. – 13. trinn varierer på pluss- og minussiden – men med små tall. Spesialiseringene i fremmedspråk, historie, norsk og religion har små plusstall, mens engelsk, samfunnskunnskap og matematikk har minustall – verst for matematikk-spesialiseringen som går fra 25 førstevalgsøkere i fjor til 13 i år.

Økonomiutdanningene vokser

Bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon har gode plusstall både i Grimstad og i Kristiansand. I Grimstad øker tallet på førstevalgsøkere fra 96 til 119, en vekst på 24 prosent – mens i Kristiansand er veksten 14 prosent – fra 320 til 364 førstevalgsøkere.

Siviløkonomutdanningen har en liten nedgang i førstevalgsøkere – fra 210 i 2014 til 191 i år. Dette gjelder de som søker femårig siviløkonomutdanning gjennom Samordna opptak. I tillegg kommer de som først har tatt en bachelor - og så går videre til masterstudier (siviløkonom) - via lokalt opptak. Det er en annen skål - men en fin en: Veksten i sivøk-søkere lokalt er fra 372 søkere i fjor til 505 i år. Veksten kommer av 150 søkere til den nyetablerte to-årige masteren i regnskap og revisjon. Det framgår av den klikkbare tabellen over.

Bachelorstudiet i rettsvitenskap har god vekst – fra 192 førstevalgsøkere i fjor til 251 i år. Dermed er søkertallet oppe igjen på nivået fra 2012-2013 etter fjorårets lille rettsvillfarelse.

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse har en liten økning, til 432 søkere som skal konkurrere om 55 studieplasser. Studiet, som ble opprettet da BI vedtok å legge ned avdelingen på Sørlandet, har åpenbart truffet et behov. Bachelorstudiet i «Opplevelsesbasert reiseliv» har stabilisert seg på rundt 90 førstevalgsøkere til 30 studieplasser, og har en liten vekst til 89 søkere i år.

Samfunnsfag på det jevne

Bachelorstudiet i Sosialt arbeid – det tidligere sosionomstudiet – har lenge vært et av de best søkte studiene ved UiA. I år er veksten på 15 prosent, opp fra 354 i fjor til 405 førstevalgsøkere i år. Tallet på studieplasser er økt fra 50 til 60 i år.

Ellers er bachelorstudiet i sosiologi stabilt – i år med 65 førstevalgsøkere, mens årsstudiet som startet i fjor med 49 førstevalgsøkere i år har 67 som ønsker seg en av de 30 studieplassene.

Bachelorstudiet i «samfunnsplanlegging og kommunikasjon» har økt tallet på førstevalgsøkere med 89 prosent – fra 20 i fjor til 38 i år. De konkurrerer om 30 studieplasser. De øvrige studiene i Samordna opptak ved Fakultet for samfunnsvitenskap – inkludert Utviklingsstudier og Informasjonssystemer – har samme pågang som i fjor.

Kunstfag uten dramatikk

Fakultet for kunstfag har få studier i Samordna opptak – her foregår det meste av opptakene lokalt. Der er det for øvrig flere masterutdanninger som har positiv utvikling - se tabellen over.

Årsstudiet i drama har 22 førstevalgsøkere i år, det er en vekst på 57 prosent fra fjoråret. Det er 10 studieplasser å konkurrere om. Årsstudiene i musikk og «kunst og håndverk» har henholdsvis 58 og 31 førstevalgsøkere – som i fjor.

Bachelorstudiene har det imidlertid tyngre. Trenden har vært nedadgående de siste årene. «Kunst og håndverk» er i en liten bølgedal – 18 søkere er 28 prosent færre enn de 25 som hadde studiet som førstevalg i fjor.

Humaniora i motvind

Humaniora stamper i motvind stort sett over hele landet, også ved UiA. Lyspunktet er imidlertid bachelorstudiet i «Oversetting og interkulturell kommunikasjon, engelsk» som øker førstevalgsøkerne med 136 prosent, fra 22 i fjor til 52 i år.

Språkfagene går enten omtrent break even i forhold til førstevalgsøkertallet i fjor – som engelsk (både bachelor- og årsstudiet) og tysk årsstudium. Nordisk språk og litteratur har færre førstevalgsøkere både på bachelor- og årsstudiet, mens fransk går på en smell i sine tilbud. Spansk årsstudium har også tilbakegang.

Historie holder seg jevnt i interesse, «Litteratur, film og teater» øker i årsstudiet men går på en smell i bachelorstudiet, årsstudiet i «Religion og etikk» har 20 førstevalgsøkere i år mot 35 i fjor, mens bachelorstudiet i «Religion, etikk og kultur» går tilbake fra 12 til åtte førstevalgsøkere.

Kommunikasjonsstudiene har også positive tall. Årsstudiene i «Kommunikasjon, visuelle medier» og «Kommunikasjon, tekst og medieanalyse» øker med små tall, mens bachelorstudiene i samme studier har samme utvikling, med et ekstra pluss til bachelorstudiet i «Kommunikasjon, visuelle medier», som øker fra 19 til 33 førstevalgsøkere. Det er en oppgang på 73 prosent.

Skolebibliotekkunnskap – bachelorstudium på deltid – er imidlertid svært populært: 59 førstevalgsøkere er opp 136 prosent fra 25 i fjor. De konkurrerer om 15 studieplasser.

Pedagogikk i medvind

Årsstudiet i pedagogikk har mange liebhabere – 133 førstevalgsøkere til 35 studieplasser i år, mot 103 søkere i fjor. Bachelorstudiet er imidlertid ikke så pop i år, med 40 førstevalgsøkere i år mot 63 i fjor.

Spesialpedagogikk har mange lyst til å studere. Bachelorstudiet har 89 førstevalgsøkere til 30 studieplasser – det er på samme nivå som ved forrige opptak, i 2013.

Studiene i Samordna opptak med hardest konkurranse om plassene:

  1. Lektorutdanning, historie første studieår – 8,40 søkere per plass
  2. Markedsføring og ledelse – 7,85
  3. Sosialt arbeid – 6,75
  4. Industriell økonomi og teknologiledelse – 6,30
  5. Kunst og håndverk, årsstudium – 6,20
  6. IT og Informasjonssystemer, årsstudium – 5,70
  7. Vernepleierutdanning – 5,53
  8. Bioingeniør – 5,20
  9. Ernæring, mat og kultur, årsstudium – 5,06
  10. Ernæring, mat og kultur – 4,69