0
Hopp til hovedinnhold

UiA deltar i internasjonal nødhjelpsøvelse

Triplex 2016 er en av verdens største humanitære kriseøvelser. Den holdes hvert tredje år, denne gangen på Lista fra 24. - 30. september. UiA har en viktig rolle.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde for katastrofeøvelse
Foto: Faksimile hentet fra ciem.uia.no.

– Uken før Triplex starter skal UiA være vertskap for et forkurs. Vi skal også være med på et observatørprogram, og studentene våre skal bidra i øvelsen, sier Bjørn Erik Munkvold, professor og nestleder ved UiAs Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM).

I tillegg skal Munkvold holde et innlegg på en workshop før selve øvelsen. Dette skal handle om hvordan akademia og praksis kan samarbeide for en mer effektiv krisehåndtering.

Bjørn Erik Munkvold

Foto: Bjørn Erik Munkvold

– Triplex går ut på å skape et realistisk scenario av en naturkatastrofe i et utviklingsland. Slik kan aktørene øve utfordringer de kan møte i reelle krisesituasjoner, sier Munkvold.

Opp mot 400 deltakere skal være med på Triplex. De kommer fra mer enn 30 forskjellige organisasjoner fra over 70 land, og deltakerne vet lite om hva de kan vente seg.

– Det vil være tilfelle under en reell katastrofe også. Derfor vil det komme overraskende hendelser underveis. Dersom det sendes ut en melding om at bortfall av strøm, må deltakerne agere i forhold til dette. Settingen er uoversiktlig og endrer seg hele tiden, så dette krever samordning av masse personell, sier Munkvold.

Henter nye forskningsdata

Utviklingen av blant annet smarttelefoner har gjort det mulig å samle mye mer informasjon under krisen enn tidligere.

– Ved å ha forskere med som rollespillere i øvelsen, har vi muligheten til å observere teknologibruk og informasjonshåndtering i felten. Dette er relevant for forskningssenteret vårt.

I EU-prosjektet iTrack der CIEM deltar, fokuseres det på hvordan ny teknologi kan gjøre hjelpearbeid tryggere ved å hente informasjon raskt. Mulighetene som ligger i automatisk innsamling av data fra smarttelefoner vil derfor bli prøvd ut under øvelsen.

– Vi kan bruke dette som data i forskning på effektiv samhandling gjennom teknologi. I tillegg vil vi gjennom Observatørprogrammet få informasjon og kunne observere ulike aktiviteter under øvelsen, sier Munkvold.

Studentdeltakelse

70 studenter skal være med på å skape scenarioet. 25 av disse er studenter fra UiA, og resten er fra samarbeidende universiteter i Danmark og Tyskland. De skal spille forskjellige roller i de ulike faser i krisen. I første fase skal de være tollere, immigrasjons- og passkontrollører når de ulike nødhjelpsorganisasjonene ankommer Lista.

– Studentene skal primært være med for å lære hvordan humanitære kriser håndteres. Men de kan også samle inn data til sine bachelor- eller masteroppgaver, eller til forskning ved CIEM, sier Munkvold.

Forkurs holdes på UiA

En av grunnene til at dette kurset legges til UiA er at CIEM og studentene er involvert i øvelsen. Men CIEM er også kjent for å være et sterkt kompetansesenter.

– Vi hadde en stor internasjonal konferanse i fjor (ISCRAM 2015) som bidro til å sette oss på kartet. Det er viktig for UiA å bidra til å gjennomføre slike store og viktige øvelser. Vi har mye kunnskap og kompetanse på området, og den er det viktig å bruke i praksis, sier Munkvold.

Forkurset skal holdes av FNs Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Kursdeltakerne skal lære å vurdere omfanget av en humanitær katastrofe, og bruke tilgjengelig informasjon i hjelpearbeidet.

– Når en krise oppstår må vi først kartlegge omfanget av den. Hvem er de berørte? Hva slags behov har de? Deltakerne skal lære å bruke slik informasjon til å sette i gang og koordinere hjelpetiltak, sier Munkvold.

Fakta om Triplex

Triplex arrangeres hvert 3. år av samarbeidsorganisasjonen International Humanitarian Partnership (IHP). Øvelsen involverer flere humanitære organisasjoner, som WFP, UNICEF, EU med flere.

Norsk koordinator for øvelsen er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), med Distriktssjef Geir Ellingsen i Vest-Agder Sivilforsvardistrikt som prosjektleder.

Les mer om IHP

Fakta om CIEM

CIEM forsker på hvordan utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter for mer effektiv beredskap og krisehåndtering gjennom integrasjon av informasjon fra en rekke datakilder. 

Les mer om CIEM

Tekst: Susanne Hulda Tollerød

Foto: Faksimile hentet fra ciem.uia.no.