0
Hopp til hovedinnhold

Tale Steen-Johnsen disputerer på religiøse lederes arbeid mot vold

Tale Steen-Johnsens doktorgradsavhandling ser på religiøse lederes involvering i konflikter i Etiopia - og på hvilke muligheter og begrensninger de har i arbeidet for konfliktdemping og fred.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tale Steen-Johnsen (Foto: UiA)

Tale Steen-Johnsen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i Religion, etikk, historie og samfunn.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Religiøse ledere kan dempe vold men ofte ikke bidra til varig fred

I nyhetsbildet dominerer historier om hvordan religion mobiliserer vold og krig. Visste du at religiøse ledere i stor skala også er involvert i å bygge fred?

I mange av verdens konfliktområder, der religion inngår som en del av konfliktbildet, arbeider religiøse ledere og organisasjoner for å dempe vold. Ved å henvise til moral, etikk og eksempler fra hellige tekster håper de å stoppe dem som bruker religionen i voldens tjeneste. Hva skal til for at de lykkes med dette arbeidet? For å finne svar på dette har jeg studert religiøse lederes fredsarbeid i Etiopia.

Jeg fant ut at religiøse lederes fredsarbeid hemmes av en rekke faktorer: Politisk kontekst, sikkerhetspolitikk, frykt for myndighetene og for reaksjoner fra egne tilhengere og mangel på legitimitet blant enkelte religiøse grupper som var involvert i voldshandlinger. Religiøse ledere er ikke frie aktører, men må forstås som begrenset av omstendighetene de befinner seg i.

Etiopia er ikke hardt rammet av religiøse konflikter, men religiøse grupper har deltatt i mindre, men like fullt destruktive voldelige konflikter der kirker og moskeer har blitt brent og et mindre antall mennesker har blitt drept.

Disse konfliktene mellom religiøse grupper så ut til å handle om religion, men ved nærmere studier var religionen oftest ikke konfliktens kjerne. Ofte handlet konfliktene om marginalisering og kamp om både natur og politiske ressurser.

De religiøse lederne jeg studerte holdt seg til religiøst språk og symboler når de prøvde å bygge fred mellom disse religiøse gruppene. Fordi de er begrenset av faktorene jeg beskrev over våget ikke disse lederne å snakke om konfliktens virkelige innhold, og derfor ble deres bidrag til fred vesentlig mindre.

Jeg mener at disse lederne på sitt beste kan bidra til å dempe vold ved å fremheve fred og religiøs sameksistens, men at deres fredsbyggingsinitiativ ikke bidrar til å løse de underliggende problemene i konflikten.

Disputasfakta:

Kandidaten: Tale Steen-Johnsen er oppvokst i Drammen. Hun tok hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 2001, med hovedoppgaven «Valuable Relations. Social Capital in the Urban Informal Fisheries Sector. A Case study from Kisumu, Kenya». Steen-Johnsen er nå ansatt som spesialrådgiver for fred og sikkerhet i Kirkens Nødhjelp, hvor hun jobber med å støtte fredsprosjektene til Kirkens Nødhjelps partnere i ulike deler av Afrika. Hun har blant annet tidligere arbeidet for FNs utviklingsprogram.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium, rom B1-001, Campus Kristiansand.

Dekan Ernst Håkon Jahr leder disputasen

Tid for prøveforelesning: 28 oktober 2014 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «The role of women in religious or faith-based peacebuilding».

 

Tid for disputas: Tirsdag28 oktober 2014 kl 12:00

Tittel på avhandling: "Oil on Troubled Waters. Religious Peacebuilding in Ethiopia". Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jeffrey Haynes, London Metropolitan University

Annenopponent: Professor Gladys Ganiel, Trinity College Dublin

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Paul Leer-Salvesen, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor David Herbert og professor Pål S. Repstad, begge Institutt for religion, filosofi og historie, UiA