0
Hopp til hovedinnhold

Studenter med VR-opplæring for UiA-ledelsen

Tre masterstudenter på Multimedia og læringsteknologi har hatt hele UiA-ledelsen på kurs, for å snakke om og prøve ut programmer og teknologier.

Sunniva Whittaker med VR-briller, foto
UiA-rektor Sunniva Whittaker fikk prøve ut VR-teknologien.

Det er VR og AR som gjelder når masterstudentene Ingfrid N. Karlsen, Sindre Bakken og Tor Halvard Svendsen demonstrerer ny teknologi for UiAs dekanråd, med rektor, universitetsdirektør, viserektorer og dekaner til stede.

VR står for virtual reality og handler om at en setter på seg en avansert brille og kommer inn i en forhåndsprogrammert virkelighet.

AR står for augmented reality eller en utvidet virkelighet, der man for eksempel gjennom en kameratelefon kan plassere inn digitale figurer i den virkelige verden.

– Her har vi mye å lære og jeg ville gjerne se og få forklart dette fra studentenes perspektiv, sier Whittaker.

Studentprosjekt

Ingfrid N. Karlsen har ansvar for opplegget og gjør det som et oppdrag siden hun denne høsten er studentmentor for UiA-rektor Sunniva Whittaker.

Bakken og Svendsen fikk også vise fram sitt eget prosjekt, der de som bacheloroppgave utviklet et VR-verktøy for sykepleiestudenter. Gjennom verktøyet kan sykepleiestudenter undersøke en virtuell pasient og blant annet måle feber og ta blodtrykk. Som masteroppgave skal de utvikle programmet videre.  

Se video fra samlingen: