0
Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om skoleeksamener ved UiA

Alt du lurer på om eksamener med fysisk oppmøte. 

Eksamen - arkivbilde.

Arkivbilde fra 2015, da opp mot 200 studenter daglig tok eksamen i flerbrukshallen på Spicheren. (Arkivfoto: Morten Rosenvinge/UiA)

UiA får en del henvendelser om de eksamenene som gjennomføres som skoleeksamen. Flere lurer på hvorfor UiA ikke legger om til bare hjemmeeksamen nå, ettersom smittetrykket i samfunnet stiger.

UiA gjennomfører høstens eksamensperiode med hjemmeeksamen som hovedregel. Emner der den faglige kvaliteten på prøven forringes vesentlig, gjennomføres som skriftlig eksamen med tilsyn.  

– Det er viktig for oss å fortelle åpent og tydelig hvorfor vi har lagt de planene vi har. Faglige hensyn bak beslutningen om hvilke eksamener som er skoleeksamener samtidig som nasjonale og lokale retningslinjer tilsier at fysiske eksamener kan gjennomføres, er viktig. Samtidig har studentene gjennom hele pandemien gitt klare signaler om at forutsigbarhet om eksamensform er veldig viktig. Det har også vært et av de viktigste hensynene vi har tatt i planleggingen, sier studiedirektør Greta Hilding. 

Spørsmål og svar om skoleeksamen i høstsemesteret 2021 

Når er eksamensperioden høsten 2021? 

Eksamensperioden begynner mandag 22. november og avsluttes 17. desember 2022. 

Hvor mange eksamener ved UiA gjennomføres som skoleeksamen? 

I denne eksamensperioden er hjemmeeksamen hovedregelen, med noen unntak. Det skal gjennomføres totalt 98 skriftlige eksamener med tilsyn, 57 i Kristiansand og 41 i Grimstad. Dette er liten andel av det samlede antallet prøver som skal gjennomføres.  

Muntlige og praktiske prøver gjennomføres med oppmøte. I skriftlige eksamener hvor man er avhengig av utstyr eller hvor eksamenskvaliteten blir vesentlig dårligere ved hjemmeeksamen, gjennomføres skoleeksamen med tilsyn. Det er først og fremst i emner med utregning og enkelte emner innen anatomi og juss at UiA har prioritert skoleeksamen som vurderingsform.

Er det trygt med skoleeksamener? 

Ja, det vurderer UiA at det er. På skoleeksamenene er det god avstand mellom studentene (minst en meter, ofte mer) og sjelden flere enn 30 studenter i samme rom. Håndsprit og munnbind er tilgjengelig i rommene. 

Eksamensinspektørene vil som et ekstra tiltak fra 1. desember ha på munnbind under hele eksamen. 

Hvordan gjør de andre universitetene det? 

Også studenter ved andre universiteter i Norge gjennomfører eksamener med fysisk oppmøte.

OsloMet, UiO, UiB og NTNU er blant dem som følger samme praksis som UiA med stor andel hjemmeeksamen og skoleeksamen der hvor det er gode grunner for det

Er det aktuelt å endre eksamensform fra skoleeksamener til hjemmeeksamen? 

Nei, ikke slik situasjonen er nå. UiA følger de retningslinjer, regler og råd som helsemyndighetene kommer med, og er i kontinuerlig dialog med helsemyndighetene i universitetskommunene Grimstad og Kristiansand for å sikre oss at det vi gjennomfører er trygt og at vi får ny informasjon om situasjonen så raskt som mulig. Per nå er det ingenting som tyder på at det innføres tiltak som vil påvirke eksamensgjennomføringen ved UiA, men som vi har lært kan dette endres raskt. 

Hvorfor legger ikke UiA om til hjemmeeksamen?

Forutsigbarhet for våre studenter har, etter råd fra studentenes representanter, vært en av våre viktigste prioriteter gjennom pandemien så langt. Å endre til hjemmeeksamen kan medføre at flere studenter ikke får gjennomført sin eksamen.

Ved omlegging etter eksamensperioden er begynt, vil det ikke være mulig å gjennomføre alle prøver i eksamensperioden innen jul. Det kan altså bli en ulempe for mange studenter som kan møte opp på eksamensdagen, dersom eksamen skal legges om.  

Er UiA klare dersom det ikke lenger blir mulig med oppmøtebasert eksamen? 

Vi er klare for å rette oss raskt etter nye påbud fra helsemyndighetene. Det vil selvfølgelig få konsekvenser for våre studenter og ansatte som på kort tid da må omstille seg fra en eksamensform til en annen.

Hva skjer med studenter som har korona eller symptomer på korona på eksamensdagen? 

Disse skal ikke møte til fysisk eksamen. Å bryte isolasjonen ved koronasmitte er ulovlig og kan straffes.  
UiA godtar dette semesteret egenmelding som gyldig fraværsgrunn. Da vil man kunne delta på utsatt eksamen tidlig i vårsemesteret, og ikke miste et eksamensforsøk som følge av sykdom. Selv om dette selvfølgelig medfører ulemper for de studentene som havner i denne situasjonen, er det dessverre slik alle i samfunnet må forholde seg til pandemireglene.

Når UiA har valgt hvilke eksamener som skal gjennomføres med fysisk oppmøte, er disse ulempene vurdert opp mot de faglige og praktiske ulempene ved hjemmeeksamen. 

Hvorfor kan ikke de studentene som har korona på eksamensdagen få gjennomføre eksamen hjemmefra, mens resten har skoleeksamen? 

Det er viktig at studenter som gjennomfører eksamen i samme emne og skal vurderes etter samme kriterier, har likest mulig gjennomføring av eksamen. Det vil si samme oppgave og samme eksamensform. Ved hjemmeeksamen vil man ofte ha andre muligheter og hjelpemidler tilgjengelige enn ved en skoleeksamen med tilsyn.

Studenter unngår å teste seg ved symptomer, for å ikke bli satt i isolasjon på eksamensdagen. Det kan medføre en økt smitterisiko. Hva synes UiA om det? 

De klare anbefalingene fra helsemyndighetene er at man ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal teste seg. Vi må regne med at studenter som alle andre forstår hvilken mulig risiko de utsetter andre for ved å ikke følge disse anbefalingene. 

Pliktoppfyllende studenter som faktisk tester seg og følger reglene får mye av konsekvensene når de må utsette eksamen, mens de som bryter isolasjonen, tar eksamen og smitter sine medstudenter slipper konsekvenser. Er det rettferdig? 

Nei. Det å bevisst bryte isolasjonen ved koronasmitte er ulovlig, og kan straffeforfølges. Når UiA har planlagt eksamensperioden har det vært med mål om mest mulig forutsigbarhet og kvalitet for våre studenter, og universitetet tar for gitt at alle følger lover og regler.