0
Hopp til hovedinnhold

Samarbeid styrker forskningen

Bedre samarbeid, sterkere prioritering, mer tid og mer hjelp til søknadsskriving ble løftet fram da UiAs Råd for samarbeid med arbeidslivet kom med innspill til hva som kan øke nasjonal og internasjonal finansiering av forskningsprosjekter i Agder. 

Illustrasjonsfoto av forskningssamarbeid

Hvordan øke omfanget av forsknings- og innovasjonssamarbeid var temaet, da et tredvetalls deltakere var samlet digitalt til høsten Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Rådet skal bidra til videreutvikling av samhandlingen mellom UiA og samfunns- og arbeidslivet. Målet er å styrke kvalitet og relevans for universitetets utdanninger, forskningen og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet.

– Det er viktig med utgangspunkt i reelle problemstillinger i næringslivet. Det er viktig å komme tidlig i gang og er prosjektet godt, er det stort sett mulig å få finansiering, sa Helene Fladmark og Stephen Sayfritz i sin innledning. De er henholdsvis leder for industriklyngen Eyde og VP Battery Materials hos den nye batterifabrikken Morrow.

Forskningssjef Eirik Abildsnes i Kristiansand kommune og administrerende direktør Geir Bergskaug fulgte opp og snakket om forskningssamarbeid med det offentlige og om nytten av offentlig- og nærings-phd, en ordning der doktorgradsutdannelsen skjer i et samarbeid mellom universitetet og kandidatens arbeidsplass.

– At en av våre ansatte tar en doktorgrad inspirerer også resten av våre ansatte og sender et signal ut om at vi vil utvikle oss. Ordningen gir oss også en løpende dialog med universitetet, sier Bergskaug.

Kontor på campus

I grupper ble så RSA-deltakerne utfordret på hemmere og fremmere i forsknings- og innovasjonssamarbeidet.

– Jeg får lov til å ha kontor på campus Kristiansand og dermed en daglig kontakt med forskere. Det åpner opp dialogen og gir oss fellesprosjekt vi ellers aldri ville fått til, sier Arve Haug fra NAV.

– Våre mange små og mellomstore medlemsbedrifter synes det er vanskelig å nå inn og få kontakt med UiA. Vi håper at endra bedre kontakt kan bygge ned terskelen, sier Morten Haakstad, daglig leder i Arendal næringsforening.

Begynne i det små

Bjarne Sverkeli fra Forskningsmobilisering Agder ba både UiA-forskere og næringslivet i større grad om å ta i bruk deres oppstartsmidler for forskningsprosjekter. De har også åtte kompetansemeglere som skal hjelpe til å få akademia til å samarbeide.

– Vi vil gjerne ha kontakt med kompetansemeglerne, responderte Jorunn Gislefoss, direktør på Fakultet for teknologi og realfag.

– Våre femti medlemsbedrifter vil også gjerne ha kontakt, repliserte Helene Fladmark fra Eyde-klyngen.

Kamilla Sharma fra Innoventus Sør som har kometansemeglere i sin stab, fulgte opp:

– Vi tar gjerne stafettpinnen og tar dialogen med dere.

Rektor Sunniva Whittaker avsluttet rådsmøtet og takket deltakerne som hadde vært med i dette møtet som også var siste RSA i denne perioden. Stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i studiene fra tidligere i år legger opp til at RSA kan endres noe og det blir det mer opp til den enkelte institusjon hvordan det skal organiseres og arbeidet gjennomføres. Dagens RSA sitter ut 2021.

– Vi har funnet en digital form som fungerer.  Vi skal starte en prosess med hvordan vi kan bruke RSA videre og kommer til å involvere flere av dere i den diskusjonen, avsluttet Whittaker.