0
Hopp til hovedinnhold

Robin Rolfhamre disputerer på barokk luttmusikk

10. juni forsvarer Robin Rolfhamre avhandlingen «The Popular Lute. An Investigation of the Function and Performance of Music in France between 1650 and 1700” for ph.d-graden.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Robin Rolfhamre (Foto: Privat)

Robin Rolfhamre har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiAs Fakultet for kunstfag, med spesialisering i rytmisk musikk. Han leverte avhandlingen til bedømmelse fem måneder før stipendiatperioden utløper.

På 1600 og 1700-tallet var lutt-musikk datidens populærmusikk. Rolfhamre bruker en kulturbasert innfallsvinkel når han ser på lutt-musikken som sosialt fenomen, og avdekker hvordan musikken fungerte overfor forskjellige samfunnsgrupper.

Som utøver har Rolfhamre spesialisert seg innenfor barokk og sanntidsmusikk, og har holdt konserter i flere europeiske land. Han har også gjort et antall konserter i samspill med elektroniske instrumenter, og har fremført musikk sammen med musikere som Mathew Hargreeves, Stephan Loges, Nicholas Kraemer, Patrick Gallois og Thomas Goetchel.

Robin Rolfhamre er i tillegg aktiv som dirigent og komponist og han er engasjert som dirigent og musikalsk leder for Det Norske Fløyteensemble.

Se Robin Rolfhamres hjemmeside for mer

Robin Rolfhamre (Foto: Privat)

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

The Popular Lute. An Investigation of the Function and Performance of Music in France between 1650 and 1700

In this project I wish to establish a seventeenth century popular concept focusing on the lute in France between 1650 and 1700.

By promoting a more culturally based understanding of French lute music, I try to unveil some of its functions as social phenomena.

The argument takes a starting point in Robert Middleton’s popular as presented in his book Studying popular music (1990), together with selected writings by Foucault; and from that I map different cultural groupings within the French society as to unveil how lute music was articulated.

Following, I investigate how the construction of musician and music fits into and fulfil the conception of seventeenth century popular music that I propose.

This study presents an internally contradictory concept of lute music that participates in dialogues between internal and external, self and other, individual and society.

Robin Rolfhamre (Foto: Privat)

Disputasfakta:

Kandidaten: Robin André Rolfhamre er født i Sverige i april 1986. Han har en mastergrad i klassisk gitar ved Universitetet i Agder der han skrev en masteroppgave om fransk barokk luttmusikk mellom 1650 og 1700. Da studerte han for Per Kjetil Farstad og Jan Erik Pettersen. Med sitt ståsted i kritisk musikkologi er Rolfhamre også interessert i interdisiplinære studier, tidligmoderne studier, populærmusikkstudier, teknologi, musikkfremføring og menneskelig psykologi. Robin Rolfhamre er involvert i et antall prosjekter og organisasjoner, som f.eks. OPERA, Slog, KiK, RMA, IASPM Norden og Multikul. Han underviser også i gitar, luttinstrumenter og vitenskapelig metode ved Universitetet i Agder, Fakultet for Kunstfag, Institutt for musikk - klassisk/musikkpedagogikk.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus (Bygg K), UiA Campus Kristiansand.

Dekan Per Kvist leder disputasen

Tid for prøveforelesning: 10. juni 2014 kl 10:15 – 11:00.

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Bruket av etiketter inom musikhistorien: "Renässans - Barockmusik - Galant musik" - en kritisk granskning.»

Tid for disputas: 10. juni 2014 kl 12:15 til ca 16:30

Tittel på avhandling: «The Popular Lute. An Investigation of the Function and Performance of Music in France between 1650 and 1700”

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emeritus Erik Kjellberg, Uppsala universitet (eller se wikipedia:

Annenopponent: Professor Olle Edström, Gøteborgs universitet 

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Knut Tønsberg, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Michael Rauhut, UiA og professor Per Kjetil Farstad, UiA