0
Hopp til hovedinnhold

Nytt nasjonalt nettverk for innovasjon og samfunnskontakt

UiA har sammen med Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og Høyskolen Kristiania arrangert en konferanse om utdanningsinstitusjonenes kontakt med samfunns- og arbeidsliv. De fikk god respons fra en samlet sektor på ideen om å danne et nasjonalt nettverk for innovasjon og samfunnskontakt.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

bbb

Rektorer, prorektorer og viserektorer fra de fleste offentlige og private høyere utdanningsinstitusjonene i Norge deltok på konferansen.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås

Gøril Hannås

Det er UiAs viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås, som leder an sammen med kollegaer fra UiS, USN og Høyskolen Kristiania. De arbeider alle med sektorens tredje samfunnsoppdrag; utdanningenes arbeid med innovasjon og nyskaping, og kontakten med samfunnet rundt seg.

- Det grønne skiftet, digitalisering og raske endringer i samfunn og arbeidsliv krever omstilling. Universiteter og høgskoler spiller en nøkkelrolle i omstillingen. Det er forventet at vi bidrar til økt innovasjon, nye arbeidsplasser gjennom mer kommersialisering av forskningsresultater og studenter som er i stand til å etablere nye bedrifter. Dette er satt høyt på den politiske dagsorden. Derfor trenger vi et nasjonalt forum for å drøfte og å samarbeide om dette viktige oppdraget, sa Hannås.

- Vi er gitt et tredelt samfunnsoppdrag gjennom loven. Det er viktig ikke å fremstille denne delen av samfunnsoppdraget som et område atskilt fra utdanning, undervisning, forskning og utvikling, snarere som en integrert del av øvrig kjernevirksomhet.  Men hva sier forskningen? Hva forventer arbeidslivet? Hva tenker politikerne og hva mener vi selv som sektor, spurte Nils Kristian Bogen, viserektor for ekstern samhandling ved Universitetet i Sørøst-Norge, i sin innledning.

Stort digitalt oppmøte

Rektorer, prorektorer og viserektorer fra de fleste offentlige og private høyere utdanningsinstitusjonene i Norge deltok på konferansen som ble vekselvis ledet fra studio ved Høgskolen i Kristiania i Oslo og fra studio på UiA. I tillegg deltok Kunnskapsdepartementet, NHO, Innovasjon Norge og Universitets og høgskolerådet (UHR).

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), rektor Anne Husebekk, takket for initiativet til nettverket og ville ta det opp i UHRs styremøte i februar.

- Vi har bedt vårt sekretariat om å utrede det tredje samfunnsoppdraget videre. Universitets- og høgskolesektoren er til for samfunnet rundt oss og vi må ta samfunnsoppdraget med glede. Jeg tror at et nettverk kan bidra til å løfte diskusjonen om dette, sa Husebekk. 

En rekke av deltakende UH-institusjoner gav tommel opp til initiativet i konferansen og ville gjerne være med videre. I etterkant av konferansen skal initiativtakerne sende et brev til sektoren og til UHR-styret for å redegjøre for prosessen videre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Bedre samarbeid 

Arbeidslivstilknytning, innovasjon og entreprenørskap var gjennomgangstema i konferansen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ville styrke samarbeidet mellom akademia og partene i arbeidslivet.

- Vi legger fram en stortingsmelding om arbeidslivrelevans før påske. Vi trenger bedre og mer robust praksis inn i flere studier.  I meldingen peker vi også på at partene må samarbeidet bedre og at vi må gjøre UH-sektoren mer tilgjengelig for flere, sa Asheim.

Mari Sundli Tveit er direktør i NHO og påtroppende administrerende direktør i Norges forskningsråd. Hun var også opptatt av arbeidslivsrelevans i sitt innlegg.

- NHO har samme agenda som UH-sektoren for å øke arbeidslivrelevans i studiene, og vi vil styrke samarbeidet med universitetene og høyskolene, og vi må satse på ordninger som fremmer samarbeidet, sa Sundli Tveit.

Både NHO og Innovasjon Norge ga sin støtte til initiativet og vil gjerne samarbeid med et sektornettverk hvor arbeidslivsrelevans, innovasjon og entreprenørskap står på agendaen.

– Innovasjon Norge vil gjerne samarbeide om å styrke økosystemene for entreprenørskap og innovasjon som støtter opp under ideer som spinner ut fra akademia, sa direktør for strategi og innovasjonspolitikk i Innovasjon Norge, Eva Camerer.