0
Hopp til hovedinnhold

Ny pedagogikk løfter UiA-sykepleierne til topps

Sykepleierstudenter ved UiA er blant de beste i landet. Det kommer fram etter at den samme prøven er gjennomført på alle landets 32 høgskoler og universiteter som tilbyr sykepleierutdannelse. En av årsakene til de gode resultatene ved UiA er nye pedagogiske opplegg.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentene Nin Ingelin Festvåg og Martine Hov
Studentene Nin Ingelin Festvåg (t.v.) og Martine Hov er fornøyd med undervisningen på UiA.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) arrangerte den første nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember 2016. Sensuren viser nå at sykepleierstudenter fra UiA i Kristiansand er fjerde best i landet, studentene fra Campus Grimstad er ellevte best. Bare NTNU og to andre utdanningsinstitusjoner ligger foran Campus Kristiansand. Begge UiA-campusene er bedre enn landsgjennomsnittet.

– Dette er gledelige resultater, men vi har også jobbet målbevisst for å hjelpe studentene til bedre gjennomføring og karakterer i anatomi, fysiologi og biokjemi, sier Jørn Hustad, universitetslektor ved UiAs sykepleierutdannelse.

UiA har 300 sykepleierstudenter fordelt på campusene i Grimstad og Kristiansand. Etter eksamenen i desember var landsgjennomsnittet 2,3 (skala fra 0-4). Campus Grimstad hadde 2,4, mens Kristiansand hadde 2,9 som snittkarakter. Strykprosenten på landsbasis var 22. Ved UiA Grimstad var strykprosenten 12 prosent og i Kristiansand 10.  

Historisk svakt

På landsbasis har det lenge vært svake resultater og mange stryk på denne eksamenen. Nokut har ment at det er avgjørende hvilke karakterer studentene har med seg fra videregående skole.

 – Gjennomsnittlig karakterer på våre studenter fra videregående skole er omtrent som før. Vi har med andre ord ikke fått studenter med bedre karakterer fra videregående, men vi har supplert klasseromsundervisningen med andre undervisningsformer, sier Hustad.

Nye opplegg

Jørn Hustad og Arne Leland

Sykepleierstudentene til universitetslektorene Jørn Hustad (t.v.) og Arne Leland ved UiA er blant de beste i landet

Sammen med universitetslektor Arne Leland har Hustad innført flere nye undervisningstiltak for at studentene skal få større læringsutbytte. Fellesnevneren for tiltakene er flere møter med studentene i mindre grupper og flere pensumrelevante oppgaver og innleveringer underveis.

– Vi har også gjort studentene kjent med Nokuts beskrivelser og krav til læringsutbytte for sykepleierstudenter. Slike tiltak virker skjerpende på studentene, og jevnt og godt arbeid med oppgaveinnleveringer og egenvurdering underveis gjør dem fortrolige med stoffet, sier Leland.

– Vi legger vekt på å motivere til egen innsats fra dag én, vi setter klare rammer og kommuniserer tydelige forventninger. Jeg tror klare rammer inspirerer de unge, og så har vi flere innleveringer og pensumrelevante arbeider fra september til selve eksamen i desember, sier Hustad.

Blant de nye tiltakene er også ansettelser av andreårsstudenter som jobber som studentassistenter for førsteårsstudentene.

Gruppearbeid og innleveringer

Hustad og Leland har undervist sykepleierstudenter i snart 20 år, og har etter hvert skjønt hvor skoen trykker.

– Studentene må ikke bare være faglig motivert til å bli sykepleier, men de må også motiveres til å ta aktivt del i undervisningen. Det er ikke så lett når det sitter 120 studenter i seminarrommet. Da blir det fort enveiskommunikasjon fra kateteret og få studenter som tør kaste seg frampå med spørsmål, sier Hustad.

I mindre grupper blir det lettere for studentene å involvere seg og spørre om det de ikke helt forstår. Hustad og Leland har blant annet etablert en Natvit kafé der studentene kommer i grupper på 20 for å spørre lærerne om det de er usikre på. Samtlige lærere er til stede for å svare på spørsmål.

– Det var kaffe og nøtter og ganske sosialt til å begynne med, og slik sett fungerte møtene som en fin måte å senke skuldrene og bli bedre kjent, men det viste seg ganske fort at studentene var mest opptatt av det faglige. De var opptatt av å stille spørsmål til lærerne og lære fag, sier Leland.

Grupper gir bedre lærere

Lærerne må svare for seg der og da på kafémøtene, og de kan nok også ha erfart at klasseromsundervisningen kanskje ikke var så klar og pedagogisk som de hadde trodd.

­– Dette er en vinn-vinn-situasjon, studentene blir bedre sykepleiere og vi blir bedre lærere av disse møtene, sier Hustad.

Fornøyde studenter

Studenter og undervisere ved sykepleierutdanningen ved UiA kan også glede seg over resultater fra Nokuts Studiebarometer som nylig ble offentliggjort. Resultatene derfra viser at sykepleierstudentene ved UiA er de som er mest tilfredse med sykepleierutdannelsen her i landet. 

Også de vi snakket med, er fornøyd med undervisningen.

– Studieløpet er smart lagt opp på UiA, for eksempel ved at anatomi kommer den første høsten og vi får hele halvåret til å konsentrere oss om dette grunnleggende emnet, sier føsrteårsstudent Nin Ingelin Festvåg.

– Det varierte pedagogiske opplegget har vært det beste med sykepleierutdanningen ved UiA, sier andreårsstudent Martine Hov.