0
Hopp til hovedinnhold

Ny nettside om psykososial forskning på UiA

Forskerne ved UiAs institutt for psykososial helse åpner seg for mer samarbeid med praksisfeltet. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det skjer etter at forskningsmiljøet i Grimstad nå har etablert en egen nettside på psykiskhelsearbeid.no - et nettsted under Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha). 

Kompetansesenteret retter seg særlig mot kommunal sektor, og de som bruker det er i stor grad brukere av psykiske helsetjenester, ledere og fagfolk i kommunene, men også politikere og beslutningstakere på annet hold.

Anders Johan Wickstrøm Andersen

Instituttleder Anders Johan Wickstrøm Andersen

- Når vårt institutt nå har fått vår egen nettside på deres nettsted, håper vi at fagmiljøet på UiA dermed blir bedre kjent og mer synlig i Norge og Norden, og at forskningen vår kan bli lest og diskutert både av praktikere, beslutningstakere og selvfølgelig av andre deltakere i forskningsfellesskapet, sier en godt fornøyd instituttleder  Anders Johan Wickstrøm Andersen (bildet).

Mer om Institutt for psykososial helse HER!

Invitert inn

Instituttlederen forteller at instituttet ble invitert til å bli med av NAPHA i utgangspunktet fordi UiA har et masterprogram i psykisk helsearbeid – og fordi fagmiljøet allerede har en kjent stemme i feltet.

- Så i noen grad er dette vårt kjerneområde. Det var helt åpenbart viktig for oss å takke ja til en slik invitasjon og mulighet for å profilere vår forskning, sier han.

Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder er det fjerde i rekken forskningsmiljøer som Napha presenterer med egen temaside under menypunktet forskningsmiljøer på nettstedet og kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no. Fra før deltar Høgskolen i Hedmark, Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Vil nå ut

Wickstrøm Andersen forteller også at det er viktig å synliggjøre både fagmiljø og forskning på denne måten primært av to grunner.

- For det første har vi ambisjoner om å drive praksisnær forskning, og det er derfor viktig at resultatene fra forskningen blir bedre kjent i blant brukere og tjenesteutøvere. Det er mye god kunnskap som blir stående ubrukt på forskernes hyller eller blir værende i internasjonale publikasjoner, og ikke lest av de som kan dra nytte av kunnskapen i sitt daglige arbeid. Forskningsformidling handler dermed også om å nå ut til feltet, og la resultatene gå i dialog med de som «har skoen på» for å la vår forskning bli kjent, kritisert og diskutert. Her er også nettsiden til Napha viktig for oss nettopp fordi nettsider kan være dialogiske ved at lesere kan kommentere og gi innspill, sier han.

- For det andre er NAPHA og deres kunnskapsbase en viktig arena for å gjøre forskningsmiljøet kjent og gjøre oss tilgjengelig for samarbeid om nye forskningsprosjekter.  

Ønsker å delta i ordskiftet

Instituttlederen mener også at nettsteder som psykiskhelsearbeid.no kan være en viktig arena for å skape større rom for forskningsformidling,

- Så ja, vi har ambisjoner om å bli mer synlig på nettet og i det offentlige ordskiftet. Slike nettsteder muliggjør at forskning kan bli delt på nye måter og nå ut til nye lesergrupper. Forskningsformidling er ingen rettlinjet virksomhet når det gjelder psykososial helse i den betydningen at først så forsker vi på et felt, ekstraherer ny kunnskap og formidler forskningsresultatene tilbake til feltet for at det så blir tatt i bruk. Psykososial helse er tett knyttet til human- og samfunnsvitenskapelige felt der også forskningsformidling i stor grad er en dialogisk prosess.

Variert formidling

De nye nettsidene avrunder neppe instituttets arbeid med å synliggjøre seg selv.

- Vi ønsker å ha en allsidig og variert profil når det gjelder forskningsformidling, så vi deltar på internasjonale og nasjonale forskningskonferanser, og samarbeider om å arrangere konferanser basert på egen forskning regionalt, som for eksempel den kommende konferansen "Vårt felles ansvar - En konferanse om arbeid og psykisk helse" - 15. og 16. oktober i år.

- Men også før det skal vi ha et åpent seminar hos oss. Det er jubileumsseminaret Psykisk helsearbeid.  - En stedbunden og relasjonsbasert praksis. Det går av stabelen mandag 15. september fra kl. 12.00, i rom C3072 på Campus Grimstad. Alle er hjertelig velkommen!

- Selvfølgelig er også både vitenskapelige publikasjoner og mer populærvitenskapelige innlegg en del av vår hverdag, og vi bidrar med kronikker og innspill i dagspressen for å reflektere over de temaene som angår psykososial helse. Og siden psykisk helse og rus er et svært dagsaktuelt tema, er det utfordrende å holde tritt her, sier instituttleder Johan Anders Wickstrøm Andersen.

11 artikler allerede

Selv om det ikke er mer enn et par måneder siden instituttet opprettet egne sider under nettstedet psykishelsearbeid.no, har allerede 11 forskningsprosjekter blitt omtalt. De er: