0
Hopp til hovedinnhold

Må vise jobbmarkedet tydeligere

Nye jobber i Agder kommuniseres for dårlig overfor studentene ved UiA. Denne uka arrangeres Karrieredagen der UiA-studenter får møte bedrifter.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Emil Svennevig Skaufel er hovedforfatter for rapporten som utarbeides av studentkonsulentselskapet Young Industrial Innovators (Yi2). (Foto: Privat)

Emil Svennevig Skaufel er hovedforfatter av rapporten som utarbeides av studentkonsulentselskapet Young Industrial Innovators (Yi2). (Foto: Privat)

- Studentene etterspør en tydelig arena for kontakt med næringslivet, sier Emil Skaufel fra Young Industrial Innovators (Yi2), et studentkonsulentselskap utelukkende bestående av studenter ved Universitetet i Agder.

De arbeider med sluttføring av rapporten Kartlegging av karrieremuligheter i Agder, hvor de ser nærmere på karriere- og forretningsmulighetene i Agder de kommende årene spesielt innen IT, ingeniørfag, teknologi og økonomi.

Rapporten er utarbeidet etter initiativ fra Yi2 og med støtte fra Universitetet i Agder og Agder fylkeskommune.

Yi2 har intervjuet representanter fra 13 bedrifter som representerer ulike deler av næringslivet. Rapporten bygger også på en større workshop om temaet.

Digital karrieredag

Omtrent samtidig som rapporten kommer ut arrangeres det en rekke karrieredager på UiA. Der får studenter møte arbeidsliv og bedrifter fra mange sektorer. Onsdag 17. mars holdes den store Karrieredagen i Grimstad rettet inn mot teknologer, ingeniører og økonomer. Vanligvis fylles Campus Grimstad opp av en rekke bedrifter som på denne måten bruker dagen til å markedsføre seg mot studentene, men på grunn av koronasituasjonen blir årets karrieredag digital.

I Yi2-rapporten kommer det fram at en rekke bedrifter benytter seg av karrieredagen for å komme i kontakt med mulige arbeidssøkere.  

- Studenter med frivillige verv, arbeidserfaring og utenlandsstudier er spesielt attraktive på arbeidsmarkedet, heter det i rapporten.

- Personlighetstrekk som tilsier at man kan jobbe i team, herunder lederrolle eller medlemsrolle trekkes frem som spesielt viktig. Videre er engasjement, nytenking og sosial kompetanse sentrale egenskaper som foretrekkes, sier Skaufel.

Bedriftene som deltar på Karriedagen, er også de som opplever god kontakt med universitetet og har samarbeid om studentoppgaver som omhandler bedriften.

Burde være attraktivt

Rapporten hevder videre at det finnes en rekke spennende og attraktive jobber i regionen og IT-bransjen skiller seg ut som en vinner blant de undersøkte fagområdene. Bedriftene nevner at det er viktig for dem å ansette nyutdannede, og at oppgaveskriving er en fin inngangsportal for jobb i en IT-bedrift etter endte studier.

- Bedriftene er videre positive til å rekruttere fra universitet - fersk kompetanse står sterkt, sier Skaufel.

For fremtidige arbeidsmuligheter for ingeniører og teknologer peker rapporten mot to store satsinger i Agder: Offshore havvind og batteriproduksjon.  

- Begge satsingene har potensiale til å bidra til vesentlig økt sysselsetting i regionen, noe som vil gi en rekke ringvirkninger for Agder. Regionen har solid maritim- og prosessteknisk kompetanse, samt god infrastruktur, sier Skaufel.