0
Hopp til hovedinnhold

Likestillingskonferanse med tema om hverdagsrasisme

"Hver Dag Rasisme" er overskriften på UiAs Likestillingskonferanse 1. desember. Vi bor i et av verdens beste land. Likevel begrenser rasisme livene våre. Mer om dette på UiAs nye nettsted om likestilling, integrering og mangfold.

Likestillingskonf-nettside

Likestillingskonferansen kan du lese mer om her. Påmeldingsfristen er 26. november.

Tidligere likestillingskonferanser har vært svært godt besøkt fra hele Sørlandet – fra Flekkefjord til Gjerstad og fra de indre bygder.

Nettstedet finner du her: Du kan lese mer om UiAs opplegg for å oppnå mangfold og likestilling. Du kan også klikke inn på Senter for likestilling, som samler forskning og formidling i feltet, og skal være en motor for likestilling i regionen.

Senteret har også kursvirksomhet og mange andre tilbud, ikke minst en rekke kompetanseplattformer som «Likestilling med kunstig intelligens», «Religion og etnisitet», «Kjønnsdelte utdanningsvalg» og flere.

Solid forankret

- Vi har nå bygget nye nettsider for vårt engasjement for «Likestilling, inkludering og mangfold», hvor våre felles mål er synliggjort sammen med entydig forankring for arbeidet hos Universitetsdirektøren og Studentombudet, sier likestillingsombud Kristian Solaas.

«UiA sin visjon er «Samskaping for fremtidens kunnskap». Vi skal skape og tilgjengeliggjøre kunnskap og bidra til nyskaping. Vår akademiske kultur skal være mangfoldig og vi skal kjennetegnes ved likeverd og fellesskap. I tillegg skal vi bidra til å oppnå̊ FN sine bærekraftsmål om både likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet. Vi løfter likestilling, inkludering og mangfold høyt når vi samskaper på UiA», skriver universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen blant annet. Les hele innlegget:

«… Universitetet har et lovfestet ansvar for et forsvarlig læringsmiljø, og for å arbeide med at ingen studenter opplever diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, kultur, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller annet. Dette er imidlertid ikke bare en lovfestet plikt UiA har, men et også et ønske fra institusjonen selv. Det fremkommer blant annet i UiA sin strategi», skriver studentombud Eirik Andreassen Mo blant annet i sin hilsen til senteret.

Internasjonal heder

Nettsidene skal være med på å synliggjøre vårt arbeid og våre ambisjoner. Samtidig skal det tydeliggjøre hvordan vi arbeider med temaene, som er et krav tilknyttet søknader til EUs forskningsfinansieringskilde Horizon Europe. Vår handlingsplan er også nylig nevnt i Europa-kommisjonens «Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans». Det er jo stas for UiA å bli nevnt som et godt eksempel på en likestillingsplan, konstaterer Kristian Solaas.