0
Hopp til hovedinnhold

Juss- og psykologisøknad sendt

Universitetet i Agder vil i gang med profesjonsstudier i psykologi og master i rettsvitenskap. Nå er søknadene sendt til NOKUT etter at regjeringen i vår åpnet for at flere institusjoner kan tilby disse utdanningene. 

Juss- og psykologisøknad sendt

Rektor Sunniva Whittaker med søknadene som i dag ble sendt elektronisk til NOKUT. Bak den store papirbunken som inneholder søknadene som rektor holder, ligger mye godt arbeid utført av dedikerte arbeidsgrupper.

- Dette er en stor dag for oss. Siden hindringene i gradsforskriften ble fjernet har våre fagmiljøer arbeidet intenst med søknadene. Nå legger vi på bordet hvordan vi gjennom flere år har arbeidet strategisk for å bygge opp kompetanse med sikte på å kunne tilby profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap, sier rektor Sunniva Whittaker.

Vil dekke regionale behov

UiA tilbyr i dag bachelorutdanning i rettsvitenskap.  

- Våre studenter har store forventninger til å få etablert masteren i rettsvitenskap, slik at de kan fullføre et fullverdig studium på Sørlandet.  Vi har studieplaner og fagmiljø klart, og vi har god tro på at det blir et populært studium. I sommer toppet rettsvitenskap UiAs liste over studier som krever høyest poengsum for å få plass, sier dekan ved Handelshøyskolen ved UiA, Roger Henning Normann.

- Vårt mål er å få etablert et robust studium innenfor den norske juss-tradisjonen. Samtidig ønsker vi å gi vårt særpreg med et internasjonalt perspektiv og EØS-rett. Agder som stor eksportregion har spesielt behov for dette perspektivet, sier Normann.  

Underdekning av psykologer

Nå er det lovpålagt for kommuner å tilby psykolog-tjenester. En kartlegging for et par år siden viste at cirka 50 prosent av kommunene sliter med rekruttering av psykologer. Samtidig vektlegges psykisk helse i den nye regjeringsplattformen, der Gahr Støre-regjerningen vil lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler og hovedvekt på kommunale tjenester.

- Til dette trengs det flere psykologer og vår region har også underdekning i forhold til resten av landet. I søknadsarbeidet samarbeider vi tett med relevante tjenester både i kommuner og helseforetak som garanterer praksis for studentene, sier dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan W. Andersen.

- Vår søknad oppfyller kravene i de nasjonale retningslinjene for psykologiutdanninger. I tillegg setter vi også et tverrfaglig preg på studiet gjennom å involvere vårt brede fagmiljø her på UiA. Universitets nye satsing på nevrovitenskap er et eksempel, vi samarbeider også tett med miljøene innen barnevern, pedagogikk og psykisk helsevern som alle har verdifulle perspektiv på psykologien, sier Andersen.

Strenge krav

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som skal vurdere søknadene gjennom en ordinær akkrediteringsprosess. Den innbefatter også bruk av sakkyndige komiteer som skal sørge for at studiene er i tråd med nasjonale krav.  Det er forventet at akkrediteringsprosessen tar et halvt år.