0
Hopp til hovedinnhold

Har Bibelselskapet en agenda?

Historisk har Bibelselskapet vært forsiktig med å ta stilling i teologiske debatter, men i sin siste bibeloversettelse vil de heller presentere den rette lære enn den riktige oversettelsen.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av bibel og penn
Bibelselskapet er i gang med å revidere Bibel 2011. – Hvilke føringer som ligger til grunn for oversettelsen, spør Morten Beckmann i dette innlegget.

Denne kronikken ble først publisert i Vårt Land 6. april.

Det kommer fram i intervjuet med Bibelselskapets seksjonsleder for bibeloversettelse. I Dagen 18. januar 2019 forteller Hans-Olav Mørk at «bibeloversettelse fortsatt [er] en kamp mot vranglære». 

En revisjon av Bibel 2011 står for døren, og det er naturlig å spørre om Bibelselskapet legger denne nye holdningen til grunn for revisjonen: Skal bibeloversettelsen brukes som et middel for å bevare kirkens rette lære?

I min nye bok Jesus i oversettelse har jeg utfordret Bibelselskapet til å tydeliggjøre hvilken teologisk agenda de har med sin bibeloversettelse. Utspill fra Bibelselskapets aktører bryter radikalt med selskapets tidligere varsomhet i møte med teologiske spørsmål.

Sminker Bibelselskapet Bibelen?

I intervjuet med Dagen fremstilte seksjonslederen det slik at Bibelselskapet bevisst bruker sin bibeloversettelse til å tydeliggjøre kirkens lære om Jesus, nettopp for å avgrense seg mot andre syn enn de som ligger til grunn i kirkens tradisjon. I Vårt Land 7. februar 2019 stilte Anders Martinsen og jeg spørsmål ved disse uttalelsene. I sitt svært korte svar hevdet seksjonslederen at overskriften var spissformulert (VL 9.2.19). Ellers vek han unna spørsmålene, uten å avkrefte eller nyansere sitt ståsted. 

Problemet var at overskriften var fullt ut dekkende for hans utsagn i intervjuet. For at det ikke skal herske tvil om dette, vil jeg sitere ett av dem: «Det er et ideal at oversettelsen skal være åpen, men noen ganger har ikke folk den samme forutsetningen for å se helheten som en bibeloversetter må ha. Alle som har hatt Jehovas vitner på døren, vet at de er dyktige til å få frem sitt syn, og de benytter ofte enkeltvers som er tatt ut av sin sammenheng. Derfor er det ingen grunn for at Bibelselskapet skal oversette på en måte som kan misforstås.»

Det som sies er altså at Bibelselskapet må ta hensyn til hvordan enkelte grupper bruker bibelteksten: Dersom oversettelsen bevarer kildetekstens åpne tolkningsmuligheter, kan den misbrukes. Derfor må Bibelens egne ord endres, tolkningsmuligheter må lukkes og oversettelsen må tydeliggjøre teksten slik at leseren utvetydig kommer frem til kirkens syn på Jesus er sant. Kan dette kalles annet enn å sminke Bibelen?

Teologisk varsomhet

Historisk har Bibelselskapet vært svært forsiktig med å gå inn og ta stilling til teologiske debatter. Dette kan spores helt tilbake til dannelsen av bibelselskapene i begynnelsen av 1800-tallet. De fleste bibelselskap var da tilknyttet British and Foreign Bible Society, og måtte akseptere deres regel om å utgi Bibelen uten dogmatiske noter, overskrifter og kommentarer. 

Hensikten med dette prinsippet var å tjene bibelsaken globalt, samtidig som det ville forhindre dogmatiske kontroverser, som lett kunne oppstå med kommentarer i bibelutgavene som tok stilling til teologiske spørsmål. Denne utgiverholdningen ble videreført av United Bible Societies, som ble stiftet i 1946, og som Det Norske Bibelselskap fremdeles er medlem av. Når dogmatiske noter, overskrifter og kommentarer i Bibelen i seg selv er kontroversielle, er det enda mer kontroversielt å hevde åpent at selve bibelteksten skal brukes slik seksjonslederen lanserer. Stiller Bibelselskapet seg bak disse uttalelsene? 

Lukker Bibelen

Hvis man nå åpner for konfesjonell oversettelse, der man lukker kildetekstenes tolkningsmuligheter og tydeliggjør det ene eller andre teologiske synet i oversettelsen, hvor skal grensen gå? I synet på kristologien? Skal oversettelsen tydeliggjøre teksten ut fra tradisjonens forståelse om at Jesus er sann Gud og Guds evige sønn, født, ikke skapt? Eller skal grensen trekkes i synet på dåpen, og eksempelvis tydeliggjøre den lutherske læren om at det er frelse i dåpen? 

Bryter med historien

Om Bibelselskapet stiller seg bak disse uttalelsene, bryter det med Bibelselskapets tidligere posisjon, og for øvrig med alt Bibelselskapet noensinne har hevdet om Bibel 2011, at den skulle være nærmere kildeteksten enn 1978-oversettelsen. Dette vil også få konsekvenser for Bibelselskapets nærværende revisjon av Bibel 2011. 

I et så viktig spørsmål er det å forvente at Bibelselskapet viser redelighet og informerer bibelleserne om hva som er deres agenda med oversettelsen, og om vi nå er vitne til et historisk veiskille i Bibelselskapets strategi.