0
Hopp til hovedinnhold

Fortsetter som partnerbedrifter

13 bedrifter fornyet torsdag partnersamarbeidet med Institutt for informasjonssystemer. Samarbeidet sikrer studentene praksis- og oppgaveplasser i tre nye år, og bedriftene kommer tettere på gruppen de rekrutterer fra.

Partner-deltakerne.

GJENSIDIG NYTTE: Deltakerne på torsdagens partnermøte: Foran f.v.: Ann-Helen Moum (digitaliseringssjef i Kristiansand kommune), Carl Erik Moe (instituttleder, UiA) og Kantasit Intaraphasuk (masterstudent og sponsoransvarlig i Sytematicus linjeforening). Fra venstre: Steffen Dahl (TietoEVRY), Cathrine Stien (Digin), Amna Drace (UiA), Ole Henrik Thune (Agder Energi), Stine Bremnes (TietoEvry), Reidun Sofie Ytreland (CoWorx), Thomas Henriksen (IKT Agder), Kalieb Weldu Gaim (student/Systematicus), Morten Rosenberg (Knowit Sør), Elina Antonsen (student/Systematicus), Øyvind Mjølund (CapGemini), Tor Magne Lindeberg (Agder Energi), Marko Niemimaa (UiA), Frode Ugland (Egde), Silje Hansen (Sikri) og Terje Klungland (CoWorx). Øyvind Haugmoen (Skatteetaten), Bjørn Eirik Westbye (IBM) og Vetle Michaelsen (Accenture) var ikke tilstede under fotograferingen.

- Vi var i grunnen aldri i tvil. Det har vært særdeles positivt å få møte studentene når de kommer til vår egen bedrift, og ellers ha tett kontakt. Det er et forhold som tjener oss begge, sier leder styring og prosjekt Ole Henrik Thune i Agder Energi.

FORTSETTER SAMARBEIDET: Agder energi og teknologiutviklingsdirektør Ole Henrik Thune var en av de 13 som inngikk en ny avtaleperiode med Institutt for informasjonssystemer torsdag.

FORTSETTER SAMARBEIDET: Agder energi og teknologiutviklingsdirektør Ole Henrik Thune var en av de 13 som inngikk en ny avtaleperiode med Institutt for informasjonssystemer torsdag.

Thune forteller at kraftselskapet har vært en aktiv mottaker av bachelor- og masterstudenter siden starten på partnersamarbeidet, og ser fremover til flere i treårsperioden som den nye samarbeidskontrakten legger opp til.

- Det hender også at vi rekrutterer studenter som vi møter gjennom samarbeidet. Enkelte fortsetter også i Trainee Sør, som også er et aktuelt sted for oss å rekruttere fra, sier han.

Tilfører et annet perspektiv

- Også programvareutviklingsdirektør Silje Hansen i Sikri – en av Norges ledende leverandør innen tjenester saksbehandling og arkivering til offentlig sektor, er tydelig på at hun ser fordeler med å ha tett kontakt med både studentene og ansattmiljøet som inngår i partneravtalen.

-  Det er spennende for oss å møte studentene, og kanskje få et annet syn på ting vi er opptatt av. Det er med på å utvikle alle som er med. Som arbeidsgiver er det selvsagt også interessant sett i et rekrutteringsperspektiv. Det kommer mange flinke kandidater fra UiA, sier hun.

- Gjør alle sterkere

Partnerprogrammet ved Institutt for informasjonssystemer er ett av flere samskapingstilbud ved UiA som sammen med alumniarbeidet er med på å knytte UiA og studentene tett til nærings- og arbeidslivet i Agder.

- Målet er gjøre alle sterkere. Et samarbeid som dette sikrer at utdanningene våre er relevante i forhold til samfunnet. Derfor gjør vi dette. Og vi er veldig glade for at så mange virksomheter i og utenfor Agder synes det samme, og stiller som forpliktende medlemmer i partnerprogrammet vårt, sier instituttleder og dosent Carl Erik Moe, som ledet møtet torsdag da avtaler om nye tre års samarbeid ble underskrevet.

Hele 20 bachelorgrupper våren 2022

Sentralt i partnersamarbeidet står bachelorstudentene ved UiA. Instituttets over 80 sisteårsstudenter forbereder seg på å starte på bacheloroppgaven til våren, som gjøres i samarbeid med arbeidslivet. Høsten 2021 var hele 52 av instituttets 80 tredjeårsstudenter i praksis, hovedandelen av dem hos partnerne.

Partnerprogrammet omfatter flere ulike former for samarbeid. I tillegg til bachelor- og masteroppgaver har partnerbedriftene både stilt med flere gjesteforelesninger hvert år, i tillegg til at noen av partnerne har vært inne som timelærere. Dette bidrar til å øke arbeidslivsrelevansen i studiene våre, samtidig som studentene blir mer bevisst på mulighetene de har etter studiene

- Gjennom god dialog med partnerne har vi også igangsatt andre former for samarbeid, både med forskningsprosjekter og etablering av en ny mastergrad i digitaliseringsledelse. I tillegg bruker vi gjesteforelesere, som det kommer rundt 20 av i året – for å nevne noe, sier Carl Erik Moe.

Les mer om studiene ved Institutt for informasjonssystemer:

Medlemsmøter

I tillegg holder partnernettverket fire medlemsmøter i året. Sist gang altså på torsdag, der temaet foruten avtalen var cybersikkerhet.

- Medlemsmøtene er viktige. De er en felles samlingsplass der vi alle får påfyll om ett eller flere for oss aktuelle tema, sier Carl Erik Moe.

Programpartnerne til Institutt for informasjonssystemer

Partnerne i samarbeidet er: