0
Hopp til hovedinnhold

Fortsatt valgt rektor ved UiA

Universitetsstyret gikk onsdag med 6 mot 5 stemmer inn for at dagens ledelses-ordning med valgt rektor skal fortsette fram til 2023.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA-styret under debatten om valgt eller tilsatt rektor.

UiA-styret under debatten om valgt eller tilsatt rektor.

Det er klart etter at styret behandlet spørsmålet på sitt møte 12. september.

Vedtaket kom etter en lengre debatt der representantenes syn kom fram etter hvert.

Representantene valgt av universitetets ansatte, samt styrets leder rektor Frank Reichert, stemte alle for å beholde dagens ordning med valgt rektor. Det samme gjorde også én av de fire eksterne styremedlemmene som er oppnevnt til universitetsstyret av Kunnskapsdepartementet.

De øvrige tre eksterne styremedlemmene stemte mot. Det samme gjorde også begge representantene valgt av studentene. Mindretallet ønsket å innføre lovens normalordning med tilsatt rektor ved UiA.  

Se mer om universitetsstyret her.

Se styrepapirene her.

Universitetsstyrets møte streames her.

Rektorvalg i februar

I vedtaket inngår det også at valg av rektor for neste fireårsperiode fra august 2019 utlyses i løpet av oktober/november i år, og at valget holdes i eller nær februar neste år. Nøyaktige datoer for utlysning, frist for å fremme kandidater og valgperiode bestemmes av styret på neste møte i oktober.  

Høring og debatt underveis

Spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har vært debattert både internt på universitet og også i landsdelen og landet for øvrig i lang tid. En intern høringsrunde (pdf) ble holdt i mai/juni, og universitetsstyret ble orientertom denne på sitt siste møte før ferien. Videre har debattforumet Eilerts salong satt fokus på saken, ved blant annet å få fram synspunkter utenfor UiA.