0
Hopp til hovedinnhold

Fikk 12 mill. til eldreforskning

Som første i verden starter UiA nå forskning på hvordan jevn trening påvirker språkevnen til normalt sunne tospråklige eldre over 65 år.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SPRÅKMEKTIG: – Jeg blir gjerne med i dette forskningsprosjektet. Jeg er sunn og frisk, snakker to språk og er eldre. Og jeg vil jo selvsagt gjerne bidra til at både livskvalitet og mer kunnskap styrkes for oss i vår aldersgruppe, sier pensjonist Borgar Haugland (78), her sammen med forskningsminister Iselin Nybø og NRKs reporter Hans Erik Weiby på Spicheren.
SPRÅKMEKTIG: – Jeg blir gjerne med i dette forskningsprosjektet. Jeg er sunn og frisk, snakker to språk og er eldre. Og jeg vil jo selvsagt gjerne bidra til at både livskvalitet og mer kunnskap styrkes for oss i vår aldersgruppe, sier pensjonist Borgar Haugland (78), her sammen med forskningsminister Iselin Nybø og NRKs reporter Hans Erik Weiby på Spicheren.

Det er klart etter at forskningsminister Iselin Nybø slapp nyheten om at Forskningsrådet har innvilget en FRIPRO-søknad til forskningsprosjektet Fitness, Ageing and Bilingualism: The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing, da hun besøkte Kristiansand tirsdag denne uka.

FRIPRO er Forskningsrådets frikonkurranseprogram for banebrytende forskning, og tildeler midler kun etter kriteriet «beste prosjekt».

– Viktig for livskvaliteten

Allison Wetterlin, Iselin Nybø, Kjartan Almenning og Linda Wheeldon, foto

PROSJEKTLEDER: Professor Linda Wheeldon (t.h.) forteller statsråd Iselin Nybø om forskningen som skal i gang. Helt t.v: Professor Allison Wetterlin. I midten statsrådens politiske rådgiver Kjartan Almenning.

– Jeg er svært spent på hva forskerne vil komme frem til. Vi får en økende eldre del av befolkningen fremover, og vi vet at både fysisk form og språkferdigheter er viktige premisser for god livskvalitet hos eldre. Samtidig vet vi at språkferdighetene synker med alderen, også hos friske eldre. Så dette er et område der mer kunnskap er veldig verdifull, sier forskningsminister Iselin Nybø.

Måle – trene – måle

Kort fortalt vil forskerne ved UiA nå rekruttere 160 normalt friske eldre over 65 år. Disse vil bli målt og veid og tildelt et treningsprogram som går over 6 måneder. 

Før de starter vil språkferdighetene deres bli målt, både i morsmålet og i fremmedspråket de behersker. Det samme skjer når treningsprogrammet er ferdige. Og ut fra hva de finner vil forskerne kunne si noe om forholdet mellom aldring, trening og språkferdigheter.

– Dette er en intervensjonsstudie der vi ikke kan si noe om utfallet på forhånd. Men vi vet fra annen forskning at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og språkferdigheter hos eldre, sier prosjektleder og professor Linda Wheeldon ved Institutt for fremmedspråk og oversetting.

Stor akademisk interesse

Hilde Lohne Seiler, Allison Wetterlin, Iselin Nybø og Linda Wheeldon, foto

INTERESSERT: – Dette er et viktig prosjekt, sier statsråd Iselin Nybø. Her sammen med førsteamanuensis Hilde Lohne Seiler (t.v.), professor Allison Wetterlin og prosjektleder Linda Wheeldon (med ryggen til.)

Akademisk sett er det ventet at det treårige prosjektet vil ha betydelig innvirkning på forskning innen områdene psykolingvistikk, aldring, fysisk trening, og kognitiv nevrovitenskap. Det bidrar også til pågående debatter om forhold knyttet til tospråklighet innen området psykolingvistisk teori.

Videre vil prosjektet gi økt kunnskap om mulige relative fordeler ved tospråklighet og trening i forhold til kognitiv aldring, samt gi kritisk kunnskap om fysiske endringer som kan komme av jevn trening.

– Ut over akademia vil vårt prosjekt som nevnt også gi viktige data for å fullt ut å utnytte mosjon og språkopplæring som livsstilsfaktorer for å opprettholde best mulig kognitiv funksjon etter hvert som man blir eldre, samt gi motiverende informasjon til alle som ønsker å overvinne den økende grad av fysisk inaktivitet som for mange også er noe som kommer med alderen, sier Linda Wheeldon.

To fakulteter og to land

FRIPRO-søknaden som nå er innvilget kommer fra to fakulteter ved UiA: Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Humaniorafakultetet stiller med nødvendig kompetanse innen språkvitenskap og helse- og idrettsfakultetet stiller med fysiologisk idrettskompetanse.

I prosjektet samarbeider UiA også med Universitetet i Birmingham i England, som blant annet stiller med særkompetanse innen nevrovitenskap.

– I tillegg til de 160 tospråklige eldre som vi skal undersøke i Norge, undersøker vi også en gruppe på 80 eldre i England. Forskjellen mellom gruppene er at de norske er tospråklige, mens vi i England rekruttere eldre som kun snakker ett språk, engelsk. På den måten håper vi også å få vite noe om det i vårt tilfelle er ulikheter mellom enspråklige og tospråklige eldre, og hvordan dette eventuelt påvirker forholdet mellom aldring, trening og språkferdigheter, sier Linda Wheeldon.

Forskergruppen

I løpet av våren 2020 vil det bli rekruttert inn to postdoktorer og en stipendiat. De øvrige forskerne i prosjektet er:

Professor og prosjektleder Linda Wheeldon, Universitetet i Agder
Professor Allison Wetterlin, Universitetet i Agder
Førsteamanuensis Hilde Lohne Seiler, Universitetet i Agder
Instituttleder og professor Sveinung Berntsen Stølevik, Universitetet i Agder
Dr. Katrien Segaert, University of Birmingham, U.K.
Dr. Samuel Lucas, University of Birmingham