0
Hopp til hovedinnhold

Etablerer høythengende EU-senter på UiA

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har fått 100 000 euro av EU for å opprette et eget senter for kunnskap og kompetanse om europeisk integrasjon i Europa etter Brexit. Senteret etableres i løpet av høsten.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kari Nordstoga Hanssen, Anne Pintsch, Stefan Gänzle og andre instituttansatte, foto
ETABLERER EU-SENTER: De gleder seg over tildelingen av det nye Jean Monnet Centre of Excellence. Foran fra venstre: Post.doc Daniel Frederik Schultz, prosjektleder Anne Pintsch og instituttleder Stefan Gänzle. Bak fra venstre: Administrativ kontaktperson Kari Nordstoga Hanssen, professor Jarle Trondal, førsteamanuensis Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg, Ph.d Johan Erik Andersen, førsteamanuensis Thomas Henökl, førstelektor Morten Jeppesen, professor Alexander Ruser, førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie.

– Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet som gjøres rundt forskning og undervisning på EU-spørsmål her hos oss. At nettopp UiA ble valgt ut til å få dette senteret, og ikke noen andre i Norge, viser hvor relevante vi er på dette området, sier førsteamanuensis Anne Pintsch, som er prosjektleder for det nye EU-senteret på UiA

Senteret som nå plasseres på Universitetet i Agder, er et Jean Monnet Centre of Excellence - et samlingspunkt for kompetanse og kunnskap om EU-fag under EU-kommisjonens Erasmus pluss-program.

Samler eksperter på EU-integrasjon

Jean Monnet-sentrene samler eksperter på høyt nivå for å skape koblinger mellom de forskjellige fagområdene og ressursene i europeiske studier, for å styrke utdanning og forskning, og for å danne bånd med akademiske institusjoner, politikere og allmennheten i eget og andre land.

Det finnes Jean Monnet-sentre over hele verden, men senteret som nå etableres på UiA er det eneste i Norge. I første omgang har Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag senterstatus i Jean Monnet-programmet i tre år. Senteret får ved starten 12 vitenskapelige medarbeidere fra Fakultet for samfunnsvitenskap og fra Handelshøyskolen ved UiA. På sikt vil senteret knytte til seg flere eksperter fra både inn- og utland.

Søkelys på nord- og øst-Europa

Hovedfokuset til det nye senteret er knyttet til forskning, undervisning og formidling av spørsmål knyttet til følgene for europeisk integrasjon etter at Storbritannia nå går ut av det europeiske samarbeidet, med et særlig blikk på landene nord og øst i Europa. Hvordan fortsetter eller endres tilknytningen i og til EU i landene her etter brexit? Og hva skjer i Europa nå fremover?

– Begge regionene er unikt utsatt for nye geopolitiske utfordringer da de deler grense med Russland i en tid da en amerikansk forpliktelse overfor NATO ikke nødvendigvis synes like fast som før. Det som skjer i Europas utkant kan dermed gi viktig læring om hvordan et post-brexit-Europa kan svare på både utfordringer med hensyn til å være knyttet sammen internt, og også overfor nye eksterne trusler. Alt dette er tema vi kan komme til å se nærmere på gjennom det nye senteret, sier Anne Pintsch.

Se også: Etter brexit endres EU

Stor vekt på samarbeid og formidling

Anne Pintsch forteller at det nye senteret vil legge stor vekt på akademisk samarbeid og formidling av tema, funn og resultater til både studenter, brukergrupper og allmennheten. Blant annet er det et uttalt mål å bygge et tverrfaglig nettverk av forskere som arbeider med spørsmål om differensiert europeisk integrasjon med fokus på de nordiske landene og samarbeid.

– Vi ønsker også å ta aktiv del i ulike eksisterende og nye formater som skaper koblinger mellom den akademiske verden og publikum, politikere og beslutningstakere utenfor. Vi vil også produsere animerte korte videoer og podkast om emner om europeisk integrasjon, som kan sees av skolebarn over hele landet, sier hun.

Langsiktig arbeid

UiA har deltatt i Jean Monnet-arbeidet i EU i over 10 år. Siden 2017 har også professor og instituttleder Stefan Gänzle hatt en treårig såkalt chair-post, en akademisk stilling tilknyttet europeisk integrasjon, i Jean Monnet-programmet.

UiA har videre en egen forskningsgruppe knyttet til europeisk integrasjon, Europeisk integrasjon og transnasjonal styring, og et eget sommerstudium i europeisk integrasjon i mer enn 30 år – unntatt i år på grunn av Covid 19 – for norske og internasjonale studenter.