0
Hopp til hovedinnhold

Dafferianto Trinugroho disputerer på e-helse-bruk av IKT

Yohanes Baptista Dafferianto Trinugroho disputerer med avhandlingen "Service-Oriented Architecture for Patient-Centric eHealth Solutions" ved Institutt for IKT, Fakultet for teknologi og realfag.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Yohanes Baptista Dafferianto Trinugroho disputerer med avhandlingen  "Service-Oriented Architecture for Patient-Centric eHealth Solutions" ved Institutt for IKT, Fakultet for teknologi og realfag. (Foto: Privat)

Dafferianto Trinugroho har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i IKT.

Smarthus for høyere livskvalitet

I dag blir dataløsningene i smarthus laget med spesialløsninger for hver IKT-komponent. I avhandlingen Dafferianto Trinugroho disputerer på ser han på integrerte, fleksible IKT-løsninger.

Som regel blir smarthus - det vil si hus som er planlagt for mye IKT-bruk – i dag bygd med løsninger som er tilpasset enkeltfunksjoner. Banalt sagt: Egne IKT-opplegg for lysbryterne, eget opplegg for PC, eget opplegg for temperaturmåling, eget opplegg for bevegelsesdeteksjon osv. Årsaken er at oppleggene som skal styres er laget som enkelt-produkter.

I sin avhandling studerer Dafferianto Trinugroho integrerte IKT-løsninger som bygges opp for å ivareta flere IKT-funksjoner. Løsningene – IIP (Information Integration Platform) er fleksible i forhold til å ta inn nye eller endrede IKT-funksjoner.

Et smarthus med IIP-arkitektur for dataløsningene vil blant annet kunne hjelpe personer med nedsatt funksjonalitet – for eksempel eldre – til å få bo i eget hjem lenger siden de kan ta i bruk flere e-helse-løsninger. Det er et bidrag til bedre livskvalitet.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Service-Oriented Architecture for Patient-Centric eHealth Solutions

Increasing average age of population, especially in developed countries, is inevitable as advancements in medical science have resulted in tremendous improvements of healthcare quality during the last couple of decades. This situation, however, is not balanced by an increasing number of healthcare workforce, which widens the gap between demand and supply within the healthcare sector.

Information and Communications Technology (ICT) is expected to play a significant role in helping alleviate the burden of healthcare workers and optimise the use of available resources by means of electronic health (eHealth). Telehealth, for example, enables the assistance of health maintenance and detection by utilising ICT, eliminating distance barrier between healthcare providers and patients.

Novel eHealth solutions will further reduce the time required for patients to stay at the healthcare premises, moving non-urgent treatments to the patients’ homes. This is made possible by utilising different devices and sensors in the patients’ surroundings, usually deployed in a smarthome environment.

However, most of the current available health-related devices are designed to serve specific purposes with specialised applications/services being built exclusively for them. This makes novel service creation that combines data from different devices difficult, if not impossible, and thus similar data gathering functionalities are redundantly incorporated in different devices produced by different vendors.

This dissertation proposes an integration architecture based on service-oriented architecture (SOA) principles to support the creation and provisioning of eHealth services in a smarthome environment and beyond, enabling patients to live more independently at their homes as long as possible with minimum physical intervention from healthcare personnel.

By adopting the proposed architecture, the capabilities of different devices can be reused by new services that can be developed and deployed rapidly.

Special attention is given to a service broker component, the Information Integration Platform (IIP), that has been developed to bridge communications between devices and Internet-based services.

The feasibility of the IIP solution is evaluated both through prototyping and testing the platform’s representative eHealth services.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Yohanes Baptista Dafferianto Trinugroho received his bachelor’s degree in Computer Science from Gadjah Mada University (Indonesia) in 2006. He obtained his double master’s degree in Informatics from RWTH Aachen University (Germany) and the University of Trento (Italy) in 2010. He joined the Department of Information and Communication Technology at the University of Agder as a PhD research fellow in November 2010. He currently works as a software developer at Add Energy in Stavanger, Norway.

More on Dafferianto Trinugroho's website:

  

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2-040, UiA Campus Grimstad.

Instituttleder, professor Andreas Prinz, leder disputasen.

 

Tid for prøveforelesning: Onsdag 17. september 2014 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Participatory Design for eHealth»

 

Tid for disputas: Onsdag 17. september 2014 kl 12:00

Tittel på avhandling: "Service-Oriented Architecture for Patient-Centric eHealth Solutions"

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Kåre Synnes, Luleä University/Blekinge Institute of Technology

Annenopponent: Professor Alexander Horsch, Technical University Munich

Bedømmelseskomitéen er  ledet av professor Vladimir Oleshchuk, UiA

 

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Frank Reichert, bi-veileder var professor Rune Fensli.