0
Hopp til hovedinnhold

Artikkel om demens kåret til årets beste

De grunnleggende spørsmålene som drøftes i artikkelen, vil være aktuelle og viktige i alle menneskers liv, ifølge juryen. Prisen gikk til Nora Simonhjell fra UiA og Ingvil Hellstrand fra UiS.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av gamle hender
Hvem eier fortellingen om et liv, er et av spørsmålene som blir tatt opp i det som har blitt kåret til Årets tidsskriftartikkel.

Det er førsteamanuensis Nora Simonhjell fra Institutt for nordisk og mediefag som står bak artikkelen sammen med Ingvil Hellstrand fra Universitetet i Stavanger.

Foto av Nora Simonhjell

Førsteamanuensis Nora Simonhjell ved Institutt for nordisk og mediefag.

Artikkelen «De skrev henne ned. Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg» reiser spørsmål om fortellinger, selvfremstillinger og fortolkning i demensomsorgen. Artikkelen ble utgitt i Tidsskrift for omsorgsforskning nummer 2-2019. Prisen for Årets tidsskriftartikkel blir delt ut av Universitetsforlaget.

– Vi vil vise hvordan spørsmål som er mye diskutert i litteraturvitenskapen, kan være relevante for omsorgsforskningen. Skjønnlitteraturen kan nyansere det som ofte blir fine ord i politiske dokumenter, sier Simonhjell til Universitetsforlagets blogg.

I artikkelen bruker de skjønnlitteratur for å analysere livsarket som fortellende sjanger. Livsarket er en kort tekst som viser pasientens preferanser og livserfaringer, og regjeringen foreslår økt bruk av i sin Demensplan 2020.

Selv om forskerne kommer fra andre fagfelt var det viktig for dem at artikkelen skulle publiseres nettopp i Tidsskrift for omsorgsforskning.

– Omsorgsforskning er et fagfelt med mange allmenne problemstillinger. Litteratur og kunst er meningsbærende tenkeverktøy der det spesifikke og konkrete kan åpne for å diskutere allmenngyldige spørsmål, sier Hellstrand til bloggen.

I juryens begrunnelse står det om vinnerartikkelen: «Den har relevans ut over behandlingen av demente, også generelt for hvordan vi omtaler og forteller om ulike grupper.» Det står også at «de grunnleggende spørsmålene som drøftes i artikkelen, vil være aktuelle og viktige i alle menneskers liv».