0
Hopp til hovedinnhold

8,5 millioner til Covid-19-forskning ved UiA

Flere forskningsmiljøer ved UiA har fått gjennomslag i Norges forskningsråds haste-utlysning som skal bidra til bedre forståelse og håndtering av Covid-19-pandemien.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsbilde: Forskningsrådet)

(Illustrasjonsbilde: Forskningsrådet)

Vice Rector Hans Kjetil Lysgård

Viserektor for forskning Hans Kjetil Lysgård

Senter for E-helse har fått tildelt 4.5 millioner til prosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations", som handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på Covid-19-infeksjon.

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) i samarbeid med Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) har fått tildelt 4 millioner for prosjektet "COvid19 Network Technology based Responsive Action". Der skal forskerne utvikle et system for effektiv og bærekraftig distribusjon av Covid-19-vaksiner i lav-, middels- og høyinntektsland.

- Universitet i Agder er svært fornøyd med å få tilslag på to prosjekter fra utlysningen i forbindelse med Covid-19, og ser frem til å kunne bidra i den nasjonale dugnaden for å komme gjennom krisen ved hjelp av vår forskningskompetanse. Vi er også trygge på at den kunnskapen som kommer ut av disse prosjektene vil sette oss bedre i stand til å håndtere liknende samfunnsutfordringer i fremtiden, sier viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, Hans Kjetil Lysgård.

Prosjekt om e-helse

Kommunene i Agder var tidlig ute med å tilby digital hjemme-oppfølging av pasienter med symptomer på Covid-19-infeksjon. De utvidet en eksisterende løsning som er i bruk for digital oppfølging av innbyggere med kronisk sykdom. Pasienter med symptomer kan føle seg trygge hjemme og man kan minske belastningen på helsetjenesten, og helsepersonell som er i karantene kan arbeide hjemmefra.

Professor Margunn Aanestad

Prosjektleder Margunn Aanestad

- Forskningsprosjektet vil støtte opp under helsetjenestens evaluering av hvordan denne løsningen har fungert for brukerne. Gjennom å involvere både pasienter og helsepersonell vil vi også bidra med forbedringer og videreutvikling av løsninger og tjenester. Målet er å bruke mulighetene i digitale verktøy til å være forberedt på den neste smitte-bølgen eller pandemien, sier prosjektleder Margunn Aanestad, professor og faglig leder ved Senter for e-Helse.

UiA-forskerne skal samarbeide med kommunene i Agder, Sørlandet Sykehus, IKT-klyngen Digin, I4Helse AS og flere bedriftspartnere for å utforske mulighetene dette skaper for innovasjon og næringsutvikling.

- Nye typer pasient-genererte data og nye sensor-teknologier koblet sammen med kunstig intelligens kan bidra til mindre arbeidskrevende og mer nøyaktig overvåkning av sykdomsutvikling, noe som kan være nyttig også når vi ikke har en pandemi-situasjon, sier Aanestad.

Prosjekt om beslutningsstøtte og vaksinedistribusjon

Project manager Hossein Baharmand (Photo: Private)

Project manager Hossein Baharmand (Photo: private)

Forskere over hele verden arbeider med å utvikle vaksiner mot Covid-19.  Selv når en storstilt vaksineproduksjon kommer i gang om 12 til 18 måneder vil tilgjengeligheten være begrenset, fordi alle land vil ha tak i vaksinen. 

– Da må alle lands helsemyndigheter være forberedt på hvordan de skal få ut vaksinen til dem som trenger den, på en effektiv, bærekraftig og rettferdig måte, sier prosjektleder Hossein Baharmand, postdoktor ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM).

En stor utfordring er at vaksiner er sensitive produkter for eksempel mot temperatur og det kan oppstå situasjoner fra vaksinen går ut av produksjonshallen til den er helt framme hos pasienten.  

- Målet vårt er å foreslå en metode som kan støtte de ansvarlige i forsyningskjeden. I prosjektet vil vi trekke lærdom av dagens situasjon, store datatilfang om sykdomsspredning, og hvilke strategier som brukes i Norges takling av Covid-19, sier Baharmand.

Samarbeidspartnere er KU Leuven i Belgia, Universitetet i Ozygin i Tyrkia, Transportøkonomisk institutt og Agens AS.

Her er Forskningsrådets pressemelding og lenke til informasjon om alle tildelingene.