0
Hopp til hovedinnhold

15 millioner til forskning på ernæring

Forskere ved Universitetet i Agder skal lage verktøy for å fremme god ernæring tidlig i livet. Til sammen fikk UiA 30 millioner kroner fra Forskningsrådet i desember.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av barn som blir matet
Forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv fikk 15,9 millioner til å lage verktøy for å fremme god ernæring tidlig i livet (Illustrasjonsbilde: Unsplash)

Universitetet i Agder (UiA) har fått gjennomslag for tre søknader til årets største og viktigste tildelinger fra Forskningsrådet. 

Professor Nina Øverby fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Professor Nina Øverby fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Professor Nina Øverby fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap får den største tildelingen på 15,9 millioner kroner fa Forskningsrådets Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Prosjektet dreier seg om tidlig ernæring.

Øverby leder forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv. Hun ser på tildelingen som en milepæl for senteret og ser fram til å sette forskningen ut i livet. Eller gjennomføre implementeringsforskning, som forskerne kaller det.

– Vi skal lage verktøy for gravide, foreldre, barnehageansatte og helsesykepleiere for å fremme god ernæring tidlig i livet. Vi vet at tidlig innsats er viktig, og at hva vi spiser er fundamentalt for utvikling og vekst og helse, sier Øverby. 

Forskningsgruppen har tidligere utviklet flere e-læringstiltak rettet mot disse gruppene. Prosjektene er analysert og vurdert, og de har vist seg å ha god effekt under kontrollerte forhold. 

Tiltak av denne typen blir ofte ikke tatt videre fra kontrollerte forskningsforsøk, men det skal dette prosjektet gjøre. Det skal som sagt sette forskningen ut i livet, implementere. 

Førsteamanuensis Sara Hofmann fra Fakultet for samfunnsfag.

Førsteamanuensis Sara Hofmann fra Fakultet for samfunnsvitenskap.

– Vi gjennomfører tiltakene via helsestasjon og barnehage i kommunene der folk bor. Vi skal også finne ut om tiltakene får bedre resultat om vi gjennomfører dem samlet, sier Øverby.

Anerkjennelse for toppforskningssenter 

Forskningsprosjektet som ledes av professor Øverby er allerede i gang i Arendal kommune. Det skal pågå fram til år 2025. Til sammen deltar 19 forskere fra UiA, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, og fra flere europeiske land og Australia. 

– Tildelingen er svært viktig for forskningen toppforskningssenteret satser på. Jeg opplever tildelingen som en anerkjennelse av forskningen vi har gjennomført gjennom flere år, sier professor Nina Øverby.

Forskningssenteret har tverrfaglig ekspertise innen fagområder som ernæring, folkehelse, implementeringsforskning, helseøkonomi, statsvitenskap og antropologi.

Gjennomslag for samfunnsvitenskap

Forskergrupper fra Fakultet for samfunnsvitenskap får gjennomslag for to søknader på Forskningsrådets Forskerprosjekt for fornyelse.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap får førsteamanuensis Sara Hofmann nærmere 9 millioner kroner til å forske på digitalisering av offentlige tjenester, mens førsteamanuensis Anne Pintsch får nesten 5,5 millioner for et prosjekt om EU. 

Førsteamanuensis Anne Pintsch fra Fakultet for samfunnsfag.

Førsteamanuensis Anne Pintsch fra Fakultet for samfunnsvitenskap.

– Det var en god dag for Fakultet for samfunnsvitenskap med tilslaget på to av våre prosjekter til Forskningsrådets store utlysning, sier Anne Halvorsen som er dekan ved fakultetet. 

Hans Kjetil Lysgård er viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.

Hans Kjetil Lysgård er viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.

– Dette kommer i forlengelsen av vårt fakultets EU-forskning og vårt EU-tildelte Jean Monnet Centre of Excellence, sier førsteamanuensis Anne Pintsch som skal lede forskningen på forhandlinger mellom Ukraina og EU. 

– Her skal vi samarbeide med forskere fra Ukraina. Jeg har forsket på Ukraina og EU tidligere, og med dette kan vi styrke vår forskningskompetanse mot Øst-Europa, sier Pintsch.

Langsiktig jobbing

– Det er gledelig at samfunnsfagforskerne våre har fått gjennomslag og at det går et stort prosjekt til helse- og idrettsmiljøet. Samfunnsvitenskaps-fakultetet har jobbet systematisk med å forbedre søknadsskrivingen, og Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv er et av våre prioriterte forskningssentre, sier Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.

Han viser blant annet til at mat- og ernæringsforskerne i flere år har gjennomført større forskningsprosjekter. 

– Forskerne der har lyktes med å bygge opp et faglig miljø som stadig får gjennomslag for sine prosjektsøknader. Og ved Fakultet for samfunnsvitenskap har de jobbet lenge med å strukturere og forbedre forskningssøknader mot Forskningsrådet og EU, sier Lysgård. 

UiA sendte til sammen 42 søknader, og fikk gjennomslag på 3 av dem. Viserektoren hadde ønsket større gjennomslag for UiAs søknader, men velger å se det i et langsiktig perspektiv.

– Det vi har fått gjennomslag for, inspirerer til fortsatt godt arbeid. Nå skal vi analysere de søknadene vi har lyktes med og lære av dem. Vi må stadig jobbe med å gi relevant og god støtte til våre forskere som søker om forskningsmidler. Og vi må sikre at søknadene har den kvaliteten vi ønsker, sier han.  

Over nyåret er det nye søknadsfrister for Forskningsrådets største tildelinger. Allerede 10. februar for Forskerprosjekt for fornyelse og 17. februar for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Fakta

Forskningsrådets Kompetanse- og samarbeidsprosjekt hadde søknadsfrist 2. september 2020 og Forskningsrådet hadde 1,6 milliarder kroner til fordeling. 

UiA sendte sju søknader og fikk tilslag på én: Professor Nina Øverby ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap får 15 800 000 kroner for et forskningprosjekt om tidlig ernæring (Scaling up evidence based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health (Nutrition Now). 

Forskningsrådets Forskerprosjekt for fornyelse hadde søknadsfristen 25. mai 2020 og Forskningsrådet hadde 2, 65 milliarder kroner til fordeling. UiA sendte 35 søknader og fikk gjennomslag for to, begge ved Fakultet for samfunnsvitenskap. 

Førsteamanuensis Sara Hofmann får 8 928 000 kroner for et prosjekt om digitalisering av offentlige tjenester (What public services should be digitalised? A citizen-centred analysis of what public services are suitable for digital channels).  

Førsteamanuensis Anne Pintsch får 5 438 000 kroner for et prosjekt som skal kartlegge og forklare forhandlingsstrategier rundt samarbeidsavtalen (2014) mellom Ukraina og EU (Lowering the bar? Commpliance Negotiantions and the EU-Ukraine Association Agreement).