0
Hopp til hovedinnhold

Gå til timeplan

Vis alle ansatte

Nyheter

Kortnytt

UiA-professor i ekspertgruppe om digital læring

Professor Einar Duenger Bøhn er en av seks deltakere i en tverrfaglig gruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringen. Målet er bedre læring for elever og studenter. Gruppen er nedsatt av regjeringen, og ledes av professor Marte Blikstad-Balas fra Universitetet i Oslo. Les mer i Khrono.

Seunn Smith-Tønnessen i finansieringsutvalg for UH-sektoren

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen er utpekt som medlem av et utvalg som  skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge.

Kunnskapsdepartementet informerer om dette i en pressemelding 9. september.

Finansieringen av universiteter og høyskoler har vært en verkebyll i lang tid, der skillet går mellom "de gamle" og "de nye". De "gamle" er da UiO, UiB, NTNU og UiT, med NMBU i en slags assosiert rolle. De "nye" var i første rekke UiS, UiA og Nord universitet, siden er OsloMet og USN hektet på.

Finansieringen er komplisert, men det var først og fremst elementer i den såkalte basis-finansieringen som var stridstema fra starten da de nye universitetene ble godkjent. Da kampgnyet var på sitt sterkeste hevdet de nye universitetene at de fremdeles ble finansiert som høyskoler, mens de gamle sto beinhardt på det som ble oppfattet som høyst urettferdig.

De siste årene har striden ikke vært fullt så skarp i kantene - og nå skal altså et utvalg "med mye innsikt og kompetanse fra forsknings- og høyere utdanningssektoren og annen relevant erfaring knyttet til blant annet arbeidslivets kunnskaps- og kompetansebehov", som Kunnskapsdepartementet skriver - gå gjennom finansieringen fra A til Å.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding, med mandatet for utvalget.

Se også artikkel i KhronoDe skal se på finansiering av universiteter og høgskoler 

UiA-artikler lest over 2 millioner ganger på Store norske leksikon

Universitetet i Agder driver utstrakt formidlingsarbeid gjennom Store norske leksikon. 24 fagansvarlige og fagmedarbeidere er tilknyttet universitetet, og disse har ansvar for rundt 2700 artikler.

Det siste året er disse artiklene lest til sammen 2 105 798 ganger. De tre mest leste er:

Til sammen har UiA ansvar for 1,6 prosent av artiklene i leksikonet.

7 millioner til aula og klasserom

UiA får syv millioner kroner fra Regjeringen til å oppgradere bygg.

- Det er vi fornøyd med, sier teamleder for campusutvikling og byggsikkerhet ved UiA, Paal Kulien. UiA hadde seks prosjekter inne til vurdering, og fikk tilslag på de to største. 

To av millionene vil gå til å slå sammen fire klasserom i B-bygget på Campus Kristiansand. Ut av dette kommer to topp moderne og fleksible undervisningsrom som blir tilpasset fremtidens undervisningsformer.

- Det største prosjektet til fem millioner vil bli brukt til oppgradering av Clara Holsts auditorium - aulaen i Sigrid Undsets hus. Her samarbeider vi med PULS, og har tanker om bygge videre på ideene bak R2-læringsarenaen ved NTNU, sier Kulien.

Prosjektene som ikke fikk finansiering i denne runden er på Campus Grimstad, og mindre kostbare, slik at de vil bli sett på for eventuelt å bli finansiert med UiAs egne midler. Men her er ingen beslutninger tatt.

Utreisende studenter og vaksinering

UiA har fått beskjed om at alle studenter som skal på utveksling til høsten, og som har FAST bostedsadresse i Kristiansand eller Grimstad, får innkalling til covid-19 vaksine så fort som mulig.

Målet er at de skal få begge dosene før utreise.

Studentene blir kontaktet direkte av vaksinasjonskontoret.

Når det gjelder de som IKKE bor i Agder, så må de ta kontakt med egen hjemkommune og be om vaksine. Om hjemkommunen trenger dokumentasjon på at de skal på utveksling, må de ta kontakt med Internasjonalt kontor, så får de en bekreftelse på dette, sier Fagansvarlig ved Internasjonalt kontor for utdanning, Aase Galteland.

Får støtte til forprosjekt fra Pilot Helse

A framework for assistive robotics technology in personalised healthcare (ASSISTANT) får 300.000 kroner til et forprosjekt fra programmet Pilot Helse. Målet med ASSISTANT er å utvikle nye løsninger innen rehabilitering og fysioterapi ved å ta i bruk samarbeidende roboter (cobots) og teknologi for oppfølging over nett.

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Filippo Sanfilippo på UiAs Institutt for ingeniørvitenskap.

Det kom inn 100 søknader om forprosjekter til Pilot Helse. Dette er et av tiltakene i regjeringens satsing for bærekraftig helsenæring. ASSISTANT er et av 29 prosjekter som nå får rundt støtte for å jobbe videre mot en hovedutlysning i september.