Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Storsalamander i Gjerstad! - Ny artikkel ute

Beate Strøm Johansen er ute med ny artikkel i The Herpetological Bulletin. Tema er funn av storsalamander i Gjerstad!

Storsalamanderi Grønbergtjenn. Foto: Beate Strøm Johansen
Storsalamanderi Grønbergtjenn. Foto: Beate Strøm Johansen

The Herpetological Bulletin 161, 2022: 5-11. 

 

Påvisning av storsalamander (Triturus cristatus) i Gjerstad (Agder) ved hjelp av ulike metoder, samt kartlegging av andre amfibier.

Den sjeldne og rødlistete arten storsalamander ble påvist i Agder for første gang i 2015 av amfibiespesialist Leif Åge Strand, og sommeren 2021 ble det gjort en større undersøkelse for å finne ut om storsalamanderen fantes i flere dammer i samme område. Siden arten her lever marginalt og fåtallig er den vanskelig å påvise. Det ble derfor kombinert ulike metoder, og to nylig uteksaminerte bachelorstudenter i bioingeniør fra UiA utførte miljø-DNA analyser og ble involvert i den vitenskapelige publikasjonen. Disse har også skrevet en populærvitenskapelig artikkel i ettertid om dette.

Les full artikkel her:

Supplement: