Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Snøuglen sliter - nytt blogginnlegg!

Kollaps i lemenbestand - Nok en tapt hekkemulighet for snøugla. 

Flygende snøuglehunn. Foto: Karl-Otto Jacobsen ©
Snøuglehunn. Foto: Karl-Otto Jacobsen ©

Snøugla er en svært sjelden hekkefugl i Norge, og endret status fra sterkt truet (EN) til kritisk truet (CR) i den siste norske rødlista for truete fuglearter. Snøugla hekker kun i gode lemenår, som normalt forekommer hvert 4-5 år. Det forventede lemenåret i 2019 ble dessverre ødelagt av perioder med kraftig regn på vinteren med påfølgende frost i fjellet, noe som medførte ising på bakken og kollaps i lemenbestanden i løpet av vårvinteren 2019. Klimaendringene begynner for alvor å slå inn for fullt vinterstid... Hvordan går det så med snøuglen?

Les blogginnlegg til Roar Solheim.