Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rovfuglkonferanse i Florida

Museets zoolog Roar Solheim deltok nylig på den årlige rovfuglkonferansen i Florida! - Roar presenterte funn fra et pågående studie om tårnfalk og hekkingssuksess. 

 Årlig rovfuglkonferanse i Florida
Årlig rovfuglkonferanse i Florida

Raptor Research Foundation er en internasjonal organisasjon som fokuserer på forskning og forvaltning av rovfugler. 4.-9. oktober avholdes konferanse i Fort Lauderdale i Florida, hvor forskningsresultater på rovfugler og ugler presenteres gjennom litt over hundre foredrag. Konferansen er den første etter at corona-epidemien satte stopp for arrangementet de to siste årene. Omkring to hundre personer deltar fra ulike deler av verden. Spersielt gledelig er det at mange studenter deltar og presenterer egne arbeider.

Museets zoolog Roar Solheim deltar med en presentasjon basert på naturmuseets samlinger. Siden 1998 er mer enn 1300 uklekte tårnfalkegg samlet inn av ornitologer i Trysil, Hedmark. Dette materialet blir for tiden analysert, og de foreløpige resultatene ble presentert under konferansens første sesjon i går.

Tårnfalk og hekkingssuksess - beskrivelse av studie med illustrerende bilde av tårnfalk

Tårnfalk og hekkingssuksess - en pågående studie. Foto: Roar Solheim

Foto fra rovfuglkonferansen i Florida. Foto: Roar Solheim

Rovfuglkonferansen i Florida. Foto: Roar Solheim