Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Genetisk endring hos dragehode - Ny artikkel ute!

Genetisk endring over tid og rom hos dragehode - Malene Østreng Nygård ute med ny artikkel

Fotografi av dragehode (er en sjelden urt i leppeblomstfamilien).
Dragehode. Lisens: CC BY Tiril Myhre Pedersen, Artsdatabanken.no 

Genetisk endring over tid og rom hos dragehode 

Studien tar for seg arvestoffet til den truede og fredede planten dragehode, både gjennom tid og rom. Det har blitt hentet ut DNA fra opptil 200 år gamle herbariebelegg av dragehode for å finne ut hvordan det genetiske mangfoldet til planten var før i tiden sammenliknet med i dag.

Selv om dragehode har vært i sterk tilbakegang de siste 100 årene, fant man ikke bevis på at dette har ført til betydelig tap av genetiske mangfoldet innad arten i Norge. Arten har altså holdt seg stabil fra et genetisk perspektiv, selv om det ble funnet noen regionale forskjeller.

Det har og blitt undersøkt hvilke klimatiske forhold som er med på å forme utbredelsen til dragehode i Norge – hva det er som gjør at dragehode vokser der den gjør. Ut fra  analyser som er gjennomført og variabler, er det først og fremst gjennomsnittlig årlig sommertemperatur som former utbredelsen til dragehode, etterfulgt av gjennomsnittlig årlig nedbørsmengde.

Les hele artikkelen her.