Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Biologisk mangfold og vernede områder - ny artikkel!

Malene Østreng, medforfatter, ute med ny artikkel om biologisk mangfold og vernede områder. 

Fotografi av en bregne (karplante)

Det finnes ulike metoder å legge til rette for og ta vare på biologisk mangfold. Å verne områder med stort artsmangfold er et av de vanligste tiltakene. Uheldigvis, er ikke dette et tiltak som tar hensyn til fylogenetisk mangfold. 

Et område kan ha stort artsmangfold, tross lav fylogenetisk mangfold. Områder med lavt fylogenetisk mangfold kan ha mange arter, men flere av artene er nært beslektet. 

Artikkelen ser på artsmangfold og fylogenetisk mangfold hos karplanter, i og utenfor vernede områder. Artikkelen ser og på forskjeller i plantediversitet mellom ulike typer vernede områder. 

Last ned og les full artikkel her.