Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Høgstaudeeng

Fjellburkne

Fjellburkne

Fjellburkne (Athyrium distentifolium) finst titt i tette bestand i lier og urder der snøen ligg lenge. Vanleg i fjellet sør til Lyngdal og Bygland og opp til Sæbyggjenuten 1405 m o.h. i Bykle. Fjellburkne har runde sporehopar under blada. I låglandet veks den brålike skogburkna med avlange sporehopar.

 

Fjellminneblom

Fjellminneblom

Fjellminneblom (Myosotis decumbens) liknar mykje på dyrka skogminneblom frå hagane i låglandet, men skiljast frå sistnemde ved at begeret er kortare enn kronrøyret. Planta er fleirårig, ikkje vanleg. Noko næringskrevjande. Veks i høgstaudelier i fjellbjørkeskogen frå 1190 m o.h. i Bykle og sør til Åseral og Bygland.

 

Geitrams

geitrams

Geitrams (Chamaenerion angustifolium)

Fjellgullris

fjellgullris

Fjellgullris (Solidago virgaurea ssp. lapponica) er ein eigen fjellform av det vanlege gullriset frå låglandet. Fjellgullris er særs vanleg i fjellet, til heilt opp på den høgste toppen, Sæbyggjenuten 1503 m o.h. i Bykle. Planta er lite næringskrevjande. Kan vokse seg nokså stor og frodig i næringsrike høgstaudeenger.

 

Kranskonvall

kranskonvall

Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) veks titt tett saman i bestand i frodige lier frå låglandet og opp på fjellet. Noko næringskrevjande. Dei mørkeraude bæra blir ete av fugl og spreidd. Blada sit i kranser oppetter stilken.

 

Kvitbladtistel

kvitbladtistel

Kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) er ein kraftig staude med stort spreiingspotensial. Plant inn ein kvitbladtistel i hagen din – og snart har du ein stor bestand! Han spreier seg uhemma med utlauparar. Blada er kvitfilta på undersida og har vore mykje brukt i norsk folkemedisin, særleg som sårmiddel. Noko næringskrevjande. Frå låglandet og opp til 1290 m o.h.

 

Kvitsoleie

Kvitsoleie

Kvitsoleie (Ranunculus platanifolius) er ei høgreist plante med kvite blomar i sterk kontrast mot grønt bladverk. Noko næringskrevjande. Trivst godt i rike lier i fjellbjørkeskogen. Er funne sør til Hægebostad og Evje og Hornnes, og opp til 1280 m o.h. Planta er óg dyrka i hagar.

 

Myskegras

muskegras

Myskegras (Milium effusum) er eit særmerkt gras i høgstaudeliene. Meterhøgt, dei elegante aksa rager over gråvierane. Luktar godt i tørr tilstand. Funne opp til 1170 m o.h.

 

Raud jonsokblom

Raud jonsokblom

Raud jonsokblom (Silene dioica) er ein særs vakker blome med sterke fargar! Planta er særbu med oppblåst beger hos hoplanta, men ikkje hos hannplanten. Raud jonsokblom er funne til 1250 m o.h. i Bykle

 

Skogstorkenebb

Skogstorkenebb

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) er vanleg frå fjøra og opp på snaufjellet til 1350 m o.h. Planta er særs vanleg i høgstaudelier og veks ofte i større bestand. Gjev garn gul farge. Brukt mot gikt i folkemedisin.

 

Taggbregne

Taggbregne

Taggbregne (Polystichum lonchitis) er ei stiv bregne. Ho er næringskrevjande og veks helst i frodige lier, høgstaudeenger og rasmark i fjellet. Bregna veks sør til Hægebostad og Kristiansand, og opp til 1350 m o.h.

 

Vendelrot

Vendelrot

Vendelrot (Valeriana sambucifolia) er utbreidd frå fjøra og heilt opp på snaufjellet, til 1290 m o.h. Planta likar seg i rike høgstaudelier. Gamal lækjeplante, t.d. valerianadråpar som nervemedisin.

 

Sløke

sløke

Sløke (Angelica sylvestris)

Turt

turt

Turt (Cicerbita alpina) er ei vill plante i Noreg, men folk har tatt ho inn i hagane sine, sikkert på grunn av dei fine, blå blomane. Den ville planta er funne sør til Hægebostad, Vennesla og Iveland i Agder. Tidlegare brukt til mat når det kneip. I Bykle veks ho opp til 1290 m o.h.