0
Hopp til hovedinnhold

Bruk Si ifra-systemet ved avvik fra smittevern

Studenter som opplever avvik fra smittevernreglene - for eksempel at folk sitter for tett i forelesninger - blir oppfordret til å melde fra om det.

Bruk Si ifra-systemet - og meld ifra på knappen for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) om avvik fra smittevern-reglene.

Si ifra-systemet skal brukes ved avvik, ting som ikke fungerer og ved kritikkverdige forhold som eksempelvis mobbing. Lenke til "Si ifra" finner du alltid i det røde feltet i toppen av UiAs nettsider.