Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jeg er Phd-stipendiat ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. I mitt prosjekt settes søkelys på styrings- og fordelingsmessige spørsmål som oppstår i kjølvannet av energiomstillingen. Dette gjøres gjennom å utforske aktuelle debatter som vindkraftfeltet i Norge har stått ovenfor.

Vindkraftutbygging har vært kontroversielt både i Norge og internasjonalt. Motstanden har mange dimensjoner, men har blant annet vist at det er behov for sterkere kobling mellom vindkraft og lokal samfunnsutvikling. En særlig aktuell del av debatten er hvorvidt man kan åpne opp for nye former for selv-organisering og eierskapsløsninger rundt energiproduksjon. Løsninger som kan bidra til at vindkraft kan være med på å løfte distriktene og derfor gi en mening for lokalsamfunnet som bærer byrden. Samtidig er det viktig at alternative eierformer ikke bare idealiseres, men at også det, reiser nye spørsmål om legitimitet, makt og fordeling. Som overordnet teoretisk innfallsvinkel tas i bruk Ellinor Ostroms begrep om Commons (allmenningen). Dette er en ramme for å betrakte naturressurser som tilhørende fellesskapet og som forvaltningsprinsipp for å støtte opp om bærekraftig ressursutnyttelse, og samtidig balansere lokal økonomisk nytte med interessen til en bredere offentlighet. Videre trekkes på teorier om policy prosessen for å forstå stabilitet og endring i norsk vindkraftpolitikk.

Forskning

Jeg er Phd-stipendiat ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. I mitt prosjekt settes søkelys på styrings- og fordelingsmessige spørsmål som oppstår i kjølvannet av energiomstillingen. Dette gjøres gjennom å utforske aktuelle debatter som vindkraftfeltet i Norge har stått ovenfor.

Vindkraftutbygging vært kontroversielt både i Norge og internasjonalt. Motstanden har mange ulike dimensjoner, men har blant annet vist at det er behov for sterkere kobling mellom vindkraft og lokal samfunnsutvikling. En særlig aktuell del av debatten er hvorvidt man kan åpne opp for nye former for selv-organisering og eierskapsløsninger rundt energiproduksjon. Løsninger som kan bidra til at vindkraft kan være med på å løfte distriktene og derfor gi en mening for lokalsamfunnet som bærer byrden. Samtidig er det viktig at alternative eierformer ikke bare idealiseres, men at også det reiser nye spørsmål om legitimitet, makt og fordeling. Som overordnet teoretisk innfallsvinkel tas i bruk Ellinor Ostroms begrep om Commons (allmenningen). Dette er en ramme for å betrakte naturressurser som tilhørende fellesskapet og som forvaltningsprinsipp for å støtte opp om bærekraftig ressursutnyttelse, og samtidig balansere lokal samfunnsøkonomisk nytte med interessen til en bredere offentlighet. Videre trekkes på teorier om policy prosessen for å forstå stabilitet og endring i norsk vindkraftpolitikk.

Ekspertområder

Sist endret: 25.10.2023 11:10