Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Victor Andreas Lund Shammas

Instituttleder

 
Kontor:
H3034 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Victor Lund Shammas er instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (ISS), UiA. Han har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2017), og har tidligere jobbet som seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet. Forskningen hans er publisert i tidsskrifter som British Journal of Criminology, Punishment & Society, Critical Criminology, Constellations og Nordic Journal of Welfare Research. (For utfyllende informasjon om publikasjoner, undervisning m.m., se komplett Curriculum Vitae (CV) her.) Forskningsbidragene hans er tilgjengelige på www.victorshammas.com.

Undervisning

SV-133 Innføring i sosiologi 

ME-110 Praktisk samfunnsforskning

SV-303 Bacheloroppgave i sosiologi

SV-427 Sosiologiske spesialiseringer: Pierre Bourdieus sosiologi

Utvalgte publikasjoner

Artikler

Shammas, V. L. (2023; under utgivelse) “The global hinterland of social democracy: On the limitations of Norwegian welfare capitalism.” Nordic Welfare Research/Nordisk välfärdsforskning. [preprint]

Shammas, V. L. (2023) “Parallax theology: Reframing compensation theodicy.” Religions 14(8), 1003; DOI:10.3390/rel14081003 .

Shammas, V. L. and Sandset, T. (2020) “Reproduction and the welfare state: Notes on Norwegian biopolitics.” Nordic Journal of Social Research. DOI:10.7577/njsr.3244.

Shammas, V. L. (2019) “Penal elitism: Anatomy of a professorial category.” Critical Criminology. DOI:10.1007/s10612-019-09463-7.

Shammas, V. L. (2019) “The perils of parole hearings: California lifers, performative disadvantage and the ideology of insight.” Political and Legal Anthropology Review 42(1): 142-160. 

Shammas, V. L. (2019) “The parrhesia of neo-fascism.” International Journal of Žižek Studies 13(3): 1-14.

Shammas, V. L. (2019) “Surplus populations and the state: A criminological view.” International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 8(1): 131-146.

Shammas, V. L. (2019) “Staging sovereignty: Punitivity, xenophobia, and the frail society.” Journal of Theoretical and Philosophical Criminology 11:39-52.

Shammas, V. L. and Holen, T. B. (2019) “One giant leap for capitalistkind: Private enterprise in outer space.” Palgrave Communications.

Shammas, V. L. (2018) “The state as God: On Bourdieu’s political theology.” Journal of Extreme Anthropology 2(2): 61-77.

Shammas, V. L. (2018) “The dissolution of social democracy: How law and order came to Norway.” Federal Sentencing Reporter 31(1): 85-89.

Shammas, V. L. (2018) “Burying Mont Pèlerin: Milton Friedman and neoliberal vanguardism.” Constellations 25(1): 117-132.

Shammas, V. L. (2018) “Bourdieu’s five lessons for criminology.” Law and Critique 29(2): 201-219.

Shammas, V. L. (2018) “The pains of sovereignty: On the joyous passion of the self-punishing subject.” Journal of Extreme Anthropology 2(2): 111-117.

Shammas, V. L. (2018) “The Arab body.” Rhizomes, no. 34. DOI:10.20415/rhiz/034.e09.

Shammas, V. L. (2018) “Superfluity and insecurity: Disciplining surplus populations in the Global North.” Capital & Class 42(3): 411-418.

Shammas, V. L. (2017) “Prisons of labor: Social democracy and a triple transformation of the politics of punishment in Norway, 1900-2014.” In: Ugelvik, T. and Smith, P. S. (eds.) Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State? London: Palgrave Macmillan, pp. 57-80.

Shammas, V. L. (2016) “Who's afraid of penal populism? Technocracy and ‘the people’ in the sociology of punishment.” Contemporary Justice Review 19(3): 325-346.

Shammas, V. L. (2016) “The rise of a more punitive state: On the attenuation of Norwegian penal exceptionalism in an era of welfare state transformation.” Critical Criminology 24(1): 57-74.

Shammas, V. L. and Sandberg, S. (2016) “Habitus, capital, and conflict: Bringing Bourdieusian field theory to criminology.” Criminology and Criminal Justice 16(2): 195-213.

Shammas, V. L. (2015) “A prison without walls: Alternative incarceration in the late age of social democracy.” Prison Service Journal (January): 3-9.

Shammas, V. L. (2015) “Denying the danger of difference: Notes on the pacification of inmate social relations in an era of ethnoracial diversity.” Prison Service Journal (May): 5-10.

Shammas, V. L., Sandberg, S., and Pedersen, W. (2014) “Trajectories to mid- and higher-level drug crimes: Penal misrepresentations of drug dealers in Norway.” British Journal of Criminology 54(4): 592-612.

Shammas, V. L. (2014) “The pains of freedom: Assessing the ambiguity of Scandinavian penal exceptionalism on Norway’s Prison Island.” Punishment & Society 16(1): 104-123.

 

Essays og bokanmeldelser (engelsk)

Shammas, V. L. (2021) “Book review: Magnus Hörnqvist: The Pleasure of Punishment.” Punishment & Society.

Shammas, V. L. (2018) “Rethinking Axel Honneth’s The Idea of Socialism.” Continental Thought & Theory.

Shammas, V. L. and Holen, T. B. (2018) “Leaving the twenty-first century: A conversation with McKenzie Wark.” Continental Thought & Theory.

Shammas, V. L. (2018) “The illusion of non-capitalist spaces.” Public Seminar, 14 September 2018.

Shammas, V. L. (2018) “Critical remarks on Jan-Werner Müller’s What is Populism?Continental Thought & Theory 2(2): 159-163.

Shammas, V. L. (2018) “Bourdieu's divine state.” Critical Legal Thinking, 31 July.

Shammas, V. L. (2018) “Notes on Guy Standing’s The Corruption of Capitalism.” Continental Thought & Theory 2(1): 372-385.

Shammas, V. L. (2018) “The slow erosion of Scandinavian social democracy.” Comparative Penology (COMPEN) Blog, Institute of Criminology, Cambridge University. 

Shammas, V. L. (2017) “Book review: Jamie Peck and Nik Theodore: Fast Policy: Experimental Statecraft at the Thresholds of Neoliberalism.” Political Studies Review 15(3): 475-476.

Shammas, V. L. (2017) “Book review: David Garland: The Welfare State: A Very Short Introduction.” Theoretical Criminology 21(2): 255-258.

Shammas, V. L. (2017) “Pains of imprisonment.” In: Kerley, K. (ed.), Encyclopedia of Corrections. Oxford: Wiley-Blackwell.

Shammas, V. L. (2017) “The Society of Captives (Gresham Sykes).” In: Kerley, K. (ed.), Encyclopedia of Corrections. Oxford: Wiley-Blackwell.

Shammas, V. L. (2017) “The Jail (John Irwin).” In: Kerley, K. (ed.), Encyclopedia of Corrections. Oxford: Wiley-Blackwell.

Shammas, V. L. (2016) “Book review: Dominique Moran: Carceral Geography: Spaces and Practices of Incarceration.” Punishment & Society 19(5): 653-655.

Shammas, V. L. (2016) “Book review: Robert Sussman: The Myth of Race: The Troubling Persistence of an Unscientific Idea.” International Sociology 31(2): 199-203.

Shammas, V.L. (2015) “Book review: Franklin Zimring: The City that Became Safe: New York’s Lessons for Urban Crime and Its Control.” Acta Sociologica 58(1): 95-96.

Shammas, V. L. (2014) “Book review: Erica Weiss: Conscientious Objectors in Israel: Citizenship, Sacrifice, Trials of Fealty.” Social Anthropology 22(4): 518-519.

 

Essays og bokanmeldelser (norsk)

Marx’ metode: Om Kapitalen og dialektikkens arbeidsteknikker (Sosiologisk analyse, Fagbokforlaget, 2023)

Bitterhetens politikk ([bokessay om Joseph Vogls Capital & Ressentiment] Agora, 2023)

Etter oss, informasjonsfloden (Agora, 2022)

Den heterodokse insider: Om Loïc Wacquants forfatterskap (Nytt Norsk Tidsskrift, 2022)

Bokanmeldelse: Yngve Hammerlin, Hard mot de harde (Sosiologen.no, juni 2022)

Juristenes begrensninger (Fædrelandsvennen, mars 2022)

Propagandaens viktighet, tross alt (Sosiologen.no, mars 2022)

Oljefondets naivitet (Klassekampen, mars 2022)

Paulus med/uten Kristus (Agora, 2021)

Bokanmeldelse: Stuart Halls Rase, etnisitet, nasjon (Tidsskrift for samfunnsforskning, 2021)

Malplassert liberalisme (Agenda Magasin, januar 2021)

Kritikk av den liberale populismekritikk (Agora, 2020)

Opp alle jordens bundne sosialdemokrater! (Agora, 2020)

En tenker uten trelldommens ånd (Agora, september 2019)

Den kristne fornuft (Vårt Land, november 2019)

Den kritiske venn (Agora, juni 2019)

Livet etter det 21. århundret: En samtale med McKenzie Wark (Agora, november 2018; med Tomas Bjerke Holen)

Mesterbyggeren Bourdieu (Agora, november 2018)

Samtalens umulighet (Agora, september 2018)

Konstruert krise (Klassekampens Bokmagasin, 2015)

Bør universitetet bli mer nyliberalt? (Universitas, 2015)

Den fiktive kategorien (Agora, 2014)

Nyliberalismens usannsynlige triumf (Agora, 2014)

Krigens pris (Klassekampen, 2013)

De andres fengsel (Aftenposten, 2012)

Okkupasjon av byrommet (Agora, 2012)

Revolusjonens uår (Agora, 2012)

Straffens nyliberale fest (Agora, 2011)

Ghetto, banlieue, favela, problemområde (Agora, 2011)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Shammas, Victor Lund (2023). Pierre Bourdieu, Dialectician Without Synthesis (Roundtable Presentation).
  • Shammas, Victor Lund (2023). Dialectical Criminology: Thinking through the “Science of Crime” with the Antinomies of Pierre Bourdieu.
  • Shammas, Victor Lund (2023). Al Jazeera English - Inside Story (panel participant)..
  • Shammas, Victor Lund (2023). Graduation Address 2023.

Sist endret: 2.02.2024 14:02