Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Unni Wathne

Førsteamanuensis

 
Kontor:
J3062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Cand. mag. i matematikk, norsk og PPU (1999, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (2002, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2009, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

2002-2004 Høgskolelektor i matematikkdidaktikk

2004-2008 Stipendiat i matematikkdidaktikk

2008-2016 Lektor ved Søgne videregående skole

2009- Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

Faglige interesser

Interessert i barns læring og utvikling innen matematikk i barnehagen og skolen.

Interessert i og forsker på bruk av IKT-verktøy og websjangre i et faglig og didaktisk perspektiv.

Interessert i og forsker på elevers matematisk argumentasjon.

Undervisningsfag: 

STM100 Språk tekst og matematikk (Barnehagelærerutdanning)

STM101 Språk, tekst og matematikk (Barnehagelærerutdanning, deltid)

MA-922 Algebra, tallteori, geometri og didaktikk (Lærerutdanning 5.-10. trinn, EVU)

MA-923 Funksjoner, statistikk og sannsynlighet (Lærerutdanning 5.-10. trinn , EVU)

MA-502 Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Vitenskapelige publikasjoner

 • Wathne, Unni; Carlsen, Martin (2022). Third grade students’ multimodal mathematical reasoning when collaboratively solving combinatorial problems in small groups. Mathematical Thinking and Learning. ISSN: 1098-6065. doi:10.1080/10986065.2022.2099611.
 • Brodahl, Cornelia; Larson, Niclas; Wathne, Unni; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Developing further support for in-service teachers’ implementation of a reasoning-and-proving activity and their identification of students’ level of mathematical argumentation. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (2). s 73 - 87.
 • Wathne, Unni; Reinhardtsen, Jorunn; Borgersen, Hans Erik; Cestari, Maria Luiza (2019). Designed examples as mediating tools: Introductory algebra in two Norwegian grade 8 classrooms. Encountering algebra. A comparative study of classrooms in Finland, Norway, Sweden, and the USA. ISBN: 978-3-030-17576-4. Springer Nature. Kapittel 5. s 71 - 109.
 • Wathne, Unni; Brodahl, Cornelia (2019). Engaging Mathematical Reasoning-and-Proving: A Task, a Method, and a Taxonomy. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 23 (1). s 6 - 17.
 • Brodahl, Cornelia; Wathne, Unni (2018). Imaginary Dialogues – In-service Teachers’ Steps Towards Mathematical Argumentation in Classroom Discourse. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 22 (1). s 30 - 42.
 • Wathne, Unni; Brodahl, Cornelia (2017). Mathematics Video Podcasts as Integrated Elements of Online Lessons in Further University Education: In-Service Teachers’ Flow Experiences. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 21 (1). s 33 - 44.
 • Brodahl, Cornelia; Wathne, Unni (2016). In-Service Teachers’ Perceptions of the Design and Quality of Mathematics Videos in their On-Line Learning. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 20 (2). s 67 - 78.
 • Wathne, Unni (2013). Inquiry in the classroom: Teaching and learning mathematics in alternative training. Special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities. ISBN: 978 82 92712 98 6. Portal forlag. 13. s 125 - 130.
 • Wathne, Unni; Reinhardtsen, Jorunn; Cestari, Maria Luiza (2013). Introductory lessons on algebra: A Video Study (Videomat). Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-975-429-315-9. European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. s 576 - 577.
 • Carlsen, Martin; Wathne, Unni; Blomgren, Gro (2017). Matematikk for barnehagelærere (3. utgave). ISBN: 978820248267-1. Cappelen Damm Akademisk. s 325.
 • Carlsen, Martin; Wathne, Unni; Blomgren, Gro (2012). Matematikk for barnehagelærere, 2. utgave. ISBN: 978-82-7634-978-8. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Carlsen, Martin; Wathne, Unni; Blomgren, Gro (2011). Matematikk for førskolelærere. ISBN: 9788276348613. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 288.
 • Brodahl, Cornelia; Larson, Niclas; Wathne, Unni; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Measuring in-service teachers’ ability to analyse their students’ mathematical argumentation.
 • Brodahl, Cornelia; Wathne, Unni (2018). In-service teachers' implementing of imaginary dialogues for mathematical reasoning-and-proving in the classroom.
 • Carlsen, Martin; Wathne, Unni (2017). Primary students’ reasoning when collaboratively solving combinatorial problems in small groups.

Ekspertområder

Sist endret: 24.10.2018 08:10