Ulrika Söderhamn - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Ulrika Söderhamn

Professor

E-post:
ulrika.soderhamn@uia.no
Telefon:
416 98 753
Avdeling:
Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Prosjekter

Medlem i forskningsgruppen Helsetjenster - etikk og kvalitet (HEQ)

http://www.uia.no/en/research/helse-og-idrettsvitenskap/health-care-services-ethics-and-quality-heq

Bakgrunn

Sykepleier, Master i sykepleie, Doktorgrad i sykepleie

Professor i helsefag

Faglige interesser

Helse, egenomsorg, ernæring hos eldre personer

 

Last changed: 2017-08-11 18:15:36

Publikasjoner

 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Moen Karen, Skisland Anne Valen -Sendstad, Söderhamn Ulrika, Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn : når sykepleiere møter foreldre til et nyfødt, sykt barn, er det avgjørende å se den enkelte forelderen og etablere en relasjon basert på empati (2017). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 12 doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62155
 • Robstad Anja Nastasja, Söderhamn Ulrika, Fegran Liv, Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: a hermeneutic study (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.13937
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Gao Han, Söderhamn Ulrika, Cliffordson Christina, Guo Lina, Guo Qiyun, Liu Kun, Reliability and validity of the Chinese version of the Self-care Ability Scale for the Elderly (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (23-24), s 4489 - 4497 doi: 10.1111/jocn.13779
 • Guo Lina, Söderhamn Ulrika, McCallum Jacqueline, Ding Xianfei, Gao Han, Guo Qiyun, Liu Kun, Liu Yanjin, Testing and comparing two self-care-related instruments among older Chinese adults (2017). PLoS ONE . ISSN 1932-6203. 12 (8), doi: 10.1371/journal.pone.0182792
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.1385
 • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Dale Bjørg, Sundsli Kari, Sævareid Hans Inge, Söderhamn Ulrika, Who often feels lonely? A cross-sectional study about loneliness and its related factors among older home-dwelling people (2017). International Journal of Older People Nursing . ISSN 1748-3735. s - doi: 10.1111/opn.12162
 • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Living with chronic obstructive pulmonary disease and being followed up through telemedicine-A phenomenological approach (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 926 - 927 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-926
 • Lyngroth Anne Liv, Hernes Susanne M S, Madsen Bengt-Ove, Söderhamn Ulrika, Grov Ellen Karine, Nutritional screening of patients at a memory clinic - association between patients' and their relatives' self-reports (2016). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 25 (5-6), s 760 - 768 doi: 10.1111/jocn.13093
 • Ilje Tveit Gry Nina, Söderhamn Ulrika, Hva gjør førstegangsmødre for å mestre barnestellet i tidlig barseltid? (2015). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 5 (2), s 151 - 164
 • Dale Bjørg, Söderhamn Ulrika, Nutritional self-care among a group of older home-living people in rural Southern Norway (2015). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 8 s 67 - 74 doi: 10.2147/JMDH.S75521
 • Wergeland Jon Normann, Selbæk Geir, Bergh Sverre, Söderhamn Ulrika, Kirkevold Øyvind, Predictors for Nursing Home Admission and Death among Community-Dwelling People 70 Years and Older Who Receive Domiciliary Care (2015). Dementia and geriatric cognitive disorders extra . ISSN 1664-5464. 5 (3), s 320 - 329 doi: 10.1159/000437382
 • Söderhamn Ulrika, Sundsli Kari, Cliffordson Christina, Dale Bjørg, Psychometric properties of Antonovsky’s 29-item Sense of Coherence scale in research on older home-dwelling Norwegians (2015). Scandinavian Journal of Public Health . ISSN 1403-4948. 43 (8), s 867 - 874 doi: 10.1177/1403494815598863
 • Gao Han, Söderhamn Ulrika, Zhang Lin, Cui Hui-Xia, Liu Kun, Reliability and validity of the Chinese version of the Nutritional Form For the Elderly (2015). Public Health Nutrition . ISSN 1368-9800. 18 (14), s 2559 - 2564 doi: 10.1017/S1368980014003267
 • Flateland Sylvi Monika, Nesheim Trine Marie, Riiser Anne-Brit, Söderhamn Ulrika, Sykepleiestudenters erfaringer knyttet til overføring av pasient fra spesialist- til kommunehelsetjeneste (2015). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 1 (2), s 145 - 153
 • Söderhamn Ulrika, Aasgaard Live, Landmark Bjørg Thomassen, Attending an activity center: positive experiences of a group of home-dwelling persons with early-stage dementia (2014). Clinical Interventions in Aging . ISSN 1178-1998. 9 s 1923 - 1931 doi: 10.2147/CIA.S73615
 • Söderhamn Ulrika, Kjøstvedt Helga Tofte, Slettebø Åshild, Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study (2014). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733014524762
 • Sundsli Kari, Söderhamn Ulrika, Espnes Geir Arild, Söderhamn Olle, Self-care telephone talks as a health-promotion intervention in urban home-living persons 75+ years of age: a randomized controlled study (2014). Clinical Interventions in Aging . ISSN 1178-1998. 9 s 95 - 103 doi: 10.2147/CIA.S55925
 • Wergeland Jon Normann, Selbæk Geir, Høgset Lisbeth Dyrendal, Söderhamn Ulrika, Kirkevold Øyvind, Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study (2014). International psychogeriatrics . ISSN 1041-6102. 26 (03), s 383 - 391 doi: 10.1017/S1041610213002032
 • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Söderhamn Ulrika, Espnes Geir Arild, Söderhamn Olle, Nutritional self-care in two older Norwegian males - A case study (2013). Clinical Interventions in Aging . ISSN 1178-1998. 8 s 609 - 620 doi: 10.2147/CIA.S45458
 • Söderhamn Ulrika, Landmark Bjørg, Eriksen Sissel, Söderhamn Olle, Participation in physical and social activities among home-dwelling persons with dementia - experiences of next of kin (2013). Psychology Research and Behavior Management . ISSN 1179-1578. 6 s 29 - 36 doi: 10.2147/PRBM.S46334
 • Haddeland Kristine, Söderhamn Ulrika, Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis - En fenomenologisk studie (2013). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 3 (1), s 18 - 32
 • Söderhamn Ulrika, Dale Bjørg, Söderhamn Olle, The meaning of actualization of self-care resources among a group of older home-dwelling people - A hermeneutic study (2013). International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being . ISSN 1748-2623. 8 s - doi: 10.3402/qhw.v8i0.20592
 • Sundsli Kari, Söderhamn Ulrika, Espnes Geir Arild, Söderhamn Olle, Ability for self-care in urban living older people in southern Norway (2012). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 5 s 85 - 95 doi: 10.2147/JMDH.S29388
 • Söderhamn Ulrika, Christensson Lennart, Idvall Ewa, Johansson AnnaKarin, Bachrach-Lindström Margareta, Factors associated with nutritional risk in 75-year-old community living people (2012). International Journal of Older People Nursing . ISSN 1748-3735. 7 (1), s 3 - 10 doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00242.x
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Feriereise kan ha positiv innvirkning på pasienter med demenslidelse (2012). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 32 (1 = 103), s 22 - 26
 • Dale Bjørg, Söderhamn Ulrika, Söderhamn Olle, Life situation and identity among single older home-living people: A phenomenological-hermeneutic study (2012). International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being . ISSN 1748-2623. 7 s - doi: 10.3402/qhw.v7i0.18456
 • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Söderhamn Ulrika, Espnes Geir Arild, Söderhamn Olle, Lived experiences of self-care among older, home-dwelling individulas identified to be at risk of undernutrition (2012). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 5 s 319 - 327 doi: 10.2147/JMDH.S38474
 • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Söderhamn Ulrika, Espnes Geir Arild, Söderhamn Olle, Living alone, receiving help, helplessness, and inactivity are strongly related to risk of undernutrition among older home-dwelling people (2012). International Journal of General Medicine . ISSN 1178-7074. 5 s 231 - 240 doi: 10.2147/IJGM.S28507
 • Söderhamn Ulrika, Dale Bjørg, Sundsli Kari, Söderhamn Olle, Nutritional screening of older home-dwelling Norwegians: a comparison between two instruments (2012). Clinical Interventions in Aging . ISSN 1178-1998. 7 s 383 - 391 doi: 10.2147/CIA.S35986
 • Dale Bjørg, Söderhamn Ulrika, Söderhamn Olle, Psychometric properties of the Norwegian version of the General Health Questionnaire (GHQ-30) among older people living at home (2012). Psychology Research and Behavior Management . ISSN 1179-1578. 5 s 151 - 157 doi: 10.2147/PRBM.S37502
 • Söderhamn Ulrika, Dale Bjørg, Sundsli Kari, Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Söderhamn Olle, Psychometric testing of the Norwegian version of the Nutritional Form For the Elderly among older home-dwelling people (2012). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 5 s 121 - 128 doi: 10.2147/JMDH.S32502
 • Dale Bjørg, Söderhamn Ulrika, Söderhamn Olle, Self-care ability among home-dwelling older people in rural areas in southern Norway (2012). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 26 (1), s 113 - 122 doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00917.x
 • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Söderhamn Ulrika, Espnes Geir Arild, Söderhamn Olle, Testing two self-care-related instruments among older home-dwelling people in Norway (2013). International Journal of Older People Nursing . ISSN 1748-3735. 8 s 189 - 198 doi: 10.1111/j.1748-3743.2011.00307.x
 • Fossum Mariann, Söderhamn Olle, Cliffordson Christina, Söderhamn Ulrika, Translation and testing of the Risk Assessment Pressure Ulcer Sore scale used among residents in Norwegian nursing homes (2012). BMJ Open . ISSN 2044-6055. 2 (5), s - doi: 10.1136/bmjopen-2012-001575
 • Söderhamn Ulrika, Landmark Bjørg, Aasgaard Live, Eide Hilde, Söderhamn Olle, Volunteering in dementia care - A Norwegian phenomenological study (2012). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 5 s 61 - 67 doi: 10.2147/JMDH.S28240
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Deltakelse i tilpasset kulturaktivitet : en mulighet for velvære for pasienter med demenslidelse (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (3), s 192 - 205 doi: http://www.idunn.no/ts/nsf/2011/03/art01
 • Söderhamn Ulrika, Dale Bjørg, Söderhamn Olle, Narrated lived experiences of self-care and health among rural-living older persons with a strong sense of coherence (2011). Psychology Research and Behavior Management . ISSN 1179-1578. 4 s 151 - 158 doi: 10.2147/PRBM.S27228
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Jessen Liss, Söderhamn Olle, Perceived health and risk of undernutrition: a comparison of different nutritional screening results in older patients (2011). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 20 (15-16), s 2162 - 2171 doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03677.x
 • Flateland Sylvi Monika, Kristiansen Aslaug, Söderhamn Ulrika, Sykepleiestudenters læring - Læring i praksis gjennom deltakelse i refleksjonsgruppe (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (1), s 5 - 18
 • Söderhamn Ulrika The Nutritional Form For the Elderly - A Short Scale Development Report (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (1), s 75 - 81
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Fensli Marthe M. Fosse, Behov for praktisk hjelp og sosial kontakt - En intervjustudie blant hjemmeboende eldre i Norge (2010). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 30 (2), s 33 - 37
 • Söderhamn Olle, Söderhamn Ulrika, Sense of coherence and health among home-dwelling older people (2010). British Journal of Community Nursing . ISSN 1462-4753. 15 (8), s 376 - 380
 • Söderhamn Ulrika, Söderhamn Olle, A successful way for performing nutritional nursing assessment in older patients (2009). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 18 (3), s 431 - 439 doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02378.x
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi, Jessen Liss, Söderhamn Olle, Norwegian version of the Nutritional Form for the Elderly: sufficient psychometric properties for performing institutional screening of elderly patients (2009). Nutrition Research . ISSN 0271-5317. 29 (11), s 761 - 767 doi: 10.1016/j.nutres.2009.10.010
 • Gombos Timea, Kertesz Krisztina, Csikos Agnes, Söderhamn Ulrika, Söderhamn Olle, Prohaszka Zoltan, Nutritional form for the elderly is a reliable and valid instrument for the determination of undernutrition risk, and it is associated with health-related quality of life (2008). Nutrition Research . ISSN 0271-5317. 28 (2), s 59 - 65 doi: 10.1016/j.nutres.2007.12.003
 • Söderhamn Ulrika, Bachrach-Lindström Margareta, Ek Anna-Christina, Self-care ability and sense of coherence in older nutritional at-risk patients (2008). European Journal of Clinical Nutrition . ISSN 0954-3007. 62 (1), s 96 - 103 doi: 10.1038/sj.ejcn.1602691
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Guo Lina, Söderhamn Ulrika, McCallum Jacqueline, Ding Xianfei, Gao Han, Guo Qiyun, Liu Kun, Liu Yanjin, Testing and comparing two self-care-related instruments among older Chinese adults (2017). PLoS ONE . ISSN 1932-6203. 12 (8), doi: 10.1371/journal.pone.0182792
 • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.1385
 • Gao Han, Söderhamn Ulrika, Cliffordson Christina, Guo Lina, Guo Qiyun, Liu Kun, Reliability and validity of the Chinese version of the Self-care Ability Scale for the Elderly (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (23-24), s 4489 - 4497 doi: 10.1111/jocn.13779
 • Moen Karen, Skisland Anne Valen -Sendstad, Söderhamn Ulrika, Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn : når sykepleiere møter foreldre til et nyfødt, sykt barn, er det avgjørende å se den enkelte forelderen og etablere en relasjon basert på empati (2017). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 12 doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62155
 • Robstad Anja Nastasja, Söderhamn Ulrika, Fegran Liv, Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: a hermeneutic study (2017).
 • Robstad Anja Nastasja, Söderhamn Ulrika, Fegran Liv, Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: a hermeneutic study (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.13937
 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0

Send studiet på mail