0
Hopp til hovedinnhold

Sykepleier, Master i sykepleie, Doktorgrad i sykepleie

Professor i helsefag

Faglige interesser

Helse, egenomsorg, ernæring hos eldre personer

 

Prosjekter

Medlem i forskningsgruppen Helsetjenster - etikk og kvalitet (HEQ)

http://www.uia.no/en/research/helse-og-idrettsvitenskap/health-care-services-ethics-and-quality-heq

Vitenskaplige publikasjoner

  • Skisland Anne Valen -Sendstad, Flateland Sylvi Monika, Tønsberg Anne K. Flaatten, Söderhamn Ulrika, Minority language-speaking students' challenges in the Bachelor's programmes (2018).
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Å leve med KOLS og få oppfølging med telemedisin (2018). BestPractice. Lungemedisin . ISSN . 8 s 13 - 15
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Advancing beyond the system: telemedicine nurses’ clinical reasoning using a computerised decision support system for patients with COPD – an ethnographic study (2017). BMC Medical Informatics and Decision Making . ISSN 1472-6947. 17 (1), doi: 10.1186/s12911-017-0573-7
  • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
  • Guo Lina, Söderhamn Ulrika, McCallum Jacqueline, Ding Xianfei, Gao Han, Guo Qiyun, Liu Kun, Liu Yanjin, Testing and comparing two self-care-related instruments among older Chinese adults (2017). PLoS ONE . ISSN 1932-6203. 12 (8), doi: 10.1371/journal.pone.0182792
  • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Dale Bjørg, Sundsli Kari, Sævareid Hans Inge, Söderhamn Ulrika, Who often feels lonely? A cross-sectional study about loneliness and its related factors among older home-dwelling people (2017). International Journal of Older People Nursing . ISSN 1748-3735. 12 (4), s - doi: 10.1111/opn.12162
  • Robstad Anja Nastasja, Söderhamn Ulrika, Fegran Liv, Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: a hermeneutic study (2017).
  • Robstad Anja Nastasja, Söderhamn Ulrika, Fegran Liv, Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: a hermeneutic study (2018). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 27 (1-2), s 386 - 395 doi: 10.1111/jocn.13937
  • Moe Karen, Skisland Anne Valen -Sendstad, Söderhamn Ulrika, Encountering parents of a sick newborn child. When nurses encounter parents with a sick newborn child, it is vital that they see them as individuals and establish a relationship based on empathy. (2017). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 12 doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62155
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.1385

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail