Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Turid Skarre Aasebø

Professor

 
Kontor:
E1215 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Undervisningsområde

Underviser på masterstudiet  i pedagogikk. 

Forskningsinteresse

Kjønn, sosial klasse, etnisitet, barndom, ungdom, elevkulturer, kunnskapsforhandlinger, undervisning, klasseromsstudier, etnografi.

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasebø, Turid Skarre (2021). Fortellinger om gutters krise, jenters fremgang og skolens utfordringer med sosiale ulikheter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 1 - 15. doi:10.23865/ntpk.v7.2178.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre; Wergeland-Yates, Marit (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Fra ideal til praktisk virkelighet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (3). s 319 - 334. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1558458.
 • Aasebø, Turid Skarre (2017). Classroom discussions: Possibilities and limitations for democratic classroom practices. International Journal of Educational Reform. ISSN: 1056-7879. 2 (1). s 1 - 16.
 • Birkeland, Nils Rune; Aasebø, Turid Skarre; Nome, Dag Øystein; Wergeland-Yates, Marit (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet :. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 39 (3). s 211 - 227. doi:10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid Skarre (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. kapittel 10. s 217 - 234.
 • Aasebø, Turid Skarre (2015). Teachers' discourses about the Norwegian national tests. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. kapittel. s 59 - 71.
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn H.; Willbergh, Ilmi (2015). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture?. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 49 (3). s 273 - 290. doi:10.1080/00220272.2015.1072249.
 • Aasebø, Turid (2013). Skole og utdanning som likestillingens motor. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. bidrag i antologi. s 59 - 72.
 • Aasebø, Turid (2012). 'Litt forskjell på hvordan folk tar ansvar, da': Veier til voksenhet i en pedagogisk kontekst. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 96 (6). s 476 - 490.
 • Aasebø, Turid Skarre (2011). Anti-schoolness in context: the tension between the youth project and the qualifications project. Social Psychology of Education. ISSN: 1381-2890. 14 (4). s 503 - 518. doi:10.1007/s11218-011-9153-3.
 • Aasebø, Turid Skarre (2011). The Professional Student - a Matter of Gender? : Learner Responsibility in Upper Secondary Schools. Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. Artikkel. s 77 - 92.
 • Aasebø, Turid Skarre (2010). Kjønn og skoletrøbbel. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 94 (5). s 371 - 383.

 

Formidling

(1986) Pedagogikk etter Sky Channel og Star Wars. I Turid Skarre Aasebø m. fl. (red.).Ungdomskultur, ungdomsoprør og ungdomspolitik. Arbejdspapir fra Nordisk Sommeruniversitet, nr 25 (91-105).

(1993) Kampen mellom det gode og det onde. I Ivar Selmer Olsen (red.). Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv. Norsk Senter for barneforskning, rapport nr 28 (118-23).

(2002) …’og så kan du være dama til Batman’. Fiktive helter og realistiske heltinner. I Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge. Oslo: Det norske Samlaget (80-3).

(2004) Fiksjonsfigurer i fri flyt. Barnehagen. Tidsskrift for barnehagefolk, 6 (12-4).

(2009) Om å bli rett type jente – ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende. Bulletine, 1, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet I Oslo (32-3).

Forskning

Pågående forskningsprosjekter:

INCOM - 'Inclusive Community-Sensitive Teaching Methods: Klasseromsstudier som undersøker sammenhengen mellom klasseromsundervisning, undervisningsinnhold og kulturelle aspekter som er relevant for å forbedre undervisning av elever med immigrant/minoritetsbakgrunn

JIM: Jenter i migrasjonskontekst: En kvalitativ studie (narrative intervjuer) som undersøker brudd og kontinuitet i mor og datters kjønnskonstruksjon når mor vokser opp i et annet land enn datter. 

Prosjekter

 

Pågående forskningsprosjekt

'Elevkulturer og elevstrategier i klasserommet med særlig vekt på kjønn. Empiriske data er samlet inn gjennom etnografisk feltarbeid i klasserommet og fokusgruppe-diskusjoner med elever i ungdomsskole og videregående skole'.

'Meaning of the matter in Classroom Context': En studie av undervisningskommunikasjon i ungdomsskoler i to regioner, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Prosjektet inngår i det NFR-støtttede forskninsgprosjektet 'Learning regions'.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre (2022). Bruk av mixed methods-design som forskningstilnærming - erfaringer fra en studie av arbeidsplassbasert banehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. ISBN: 9788215060705. Universitetsforlaget. Kap 12. s 174 - 187.
 • Aasebø, Turid Skarre; Willbergh, Ilmi (2022). Empowering minority students: a study of cultural references in the teaching content. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 54 (5). s 618 - 631. doi:10.1080/00220272.2022.2095877.
 • Aasebø, Turid Skarre (2021). Fortellinger om gutters krise, jenters fremgang og skolens utfordringer med sosiale ulikheter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 1 - 15. doi:10.23865/ntpk.v7.2178.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre; Wergeland-Yates, Marit (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Fra ideal til praktisk virkelighet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (3). s 319 - 334. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1558458.
 • Aasebø, Turid Skarre (2017). Classroom discussions: Possibilities and limitations for democratic classroom practices. International Journal of Educational Reform. ISSN: 1056-7879. 2 (1). s 1 - 16.
 • Birkeland, Nils Rune; Aasebø, Turid Skarre; Nome, Dag Øystein; Wergeland-Yates, Marit (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet :. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 39 (3). s 211 - 227. doi:10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid Skarre (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. kapittel 10. s 217 - 234.
 • Aasebø, Turid Skarre (2015). Teachers' discourses about the Norwegian national tests. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. kapittel. s 59 - 71.
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn H.; Willbergh, Ilmi (2015). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture?. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 49 (3). s 273 - 290. doi:10.1080/00220272.2015.1072249.
 • Aasebø, Turid (2013). Skole og utdanning som likestillingens motor. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. bidrag i antologi. s 59 - 72.
 • Aasebø, Turid (2012). 'Litt forskjell på hvordan folk tar ansvar, da': Veier til voksenhet i en pedagogisk kontekst. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 96 (6). s 476 - 490.
 • Aasebø, Turid Skarre (2011). Anti-schoolness in context: the tension between the youth project and the qualifications project. Social Psychology of Education. ISSN: 1381-2890. 14 (4). s 503 - 518. doi:10.1007/s11218-011-9153-3.
 • Aasebø, Turid Skarre (2011). The Professional Student - a Matter of Gender? : Learner Responsibility in Upper Secondary Schools. Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. Artikkel. s 77 - 92.
 • Aasebø, Turid Skarre (2010). Kjønn og skoletrøbbel. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 94 (5). s 371 - 383.
 • Aasebø, Turid Skarre (2008). Kønnede kundskabsforhandlinger i klasseværelset. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN: 0904-2393. (2). s 36 - 45.
 • Aasebø, Turid Skarre (2006). School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school. Hidden Dimensions of Education. Waxmann Verlag. s 10.
 • Aasebø, Turid Skarre (2005). Television as a marker of boys' construction of growing up. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. 13 (Vol. 13, no. 2). s 185 - 203.
 • Aasebø, Turid Skarre (2002). "... og så kan du være dama til Batman." Fiktive helter, realistiske heltinner. Kaldestad, Per Olav & Vold, Karin Beate (red.). Årboka. Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. s 80 - 83.
 • Aasebø, Turid Skarre (2002). Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (02.mar). s 162 - 173.
 • Aasebø, Turid Skarre (2001). Hverdagslivets heltinner. Barn. ISSN: 1357-4256. (4). s 97 - 112.
 • Aasebø, Turid Skarre (2021). Kjønn, utdanning og bærekraft. ISBN: 978-82-8390-077-4. Agder vitenskapsakademi. s 8.
 • Aasebø, Turid Skarre (2012). Kunnskapsforhandlinger i klasserommet. ISBN: 978-82-450-1217-0. Fagbokforlaget. s 256.
 • Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, E. Cathrine (2007). Rom för barn - rom för kunskap Kropp, kön, vänskap som pedagogiska utmaningar. ISBN: 9789147084050. Liber. s 181.
 • Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, E. Cathrine (2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer. ISBN: 8245003182. Fagbokforlaget.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2022). InCom prosjektet på skolebesøk. Formidling og drøfting av forskningsresultater på skole som har deltatt som informanter i forskningsprosjektet..
 • Aasebø, Turid Skarre; Willbergh, Ilmi (2022). Teaching for a sustainable democracy through cultural references in the classroom - a Bildung-centred general didactic perspective.
 • Aasebø, Turid Skarre; Willbergh, Ilmi (2021). Beyond the postcolonial paradox – empowerment of students in a Bildung-centered general didactics perspective.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2021). The Bildung of students by cultural references in teaching.
 • Aasebø, Turid Skarre (2020). Fremstillinger av kjønn i skole og utdanning, et middel til produksjon av likestilling eller ulikhet?.

Sist endret: 22.04.2022 09:04