0
Hopp til hovedinnhold

Turid Skarre Aasebø

Professor

 
Kontor:
E1215 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Undervisningsområde

Underviser på masterstudiet og bachelorstudiet i pedagogikk og på likestillingsstudiet (bacheloremne).

Forskningsinteresse

Kjønn, sosial klasse, etnisitet, barndom, ungdom, elevkulturer, kunnskapsforhandlinger, læringsmiljø, medier, klasseromsstudier, etnografi.

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

(1982) Uformelt kvinnefellesskap blant studenter (i samarbeid med Vigis Flottorp m fl). I Harriet Holter (red.): Kvinner i fellesskap. I serien Kvinners levekår og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget (339-48).

(2001) ’… og så kan du være dama til Batman’. En empirisk undersøkelse av hvordan mediene tas i bruk og inngår i meningsbærende prosesser i sosial interaksjon mellom barn. Avhandling til dr. polit. graden, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultetet, Universitetet i Oslo: Unipub.

(2001) Hverdagslivets heltinner. Barn, 3-4 (97-112).

(2002) Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2-3 (162-72).

(2005) Television as a marker of boy’s construction of growing up. Young, 13, 2 (185-202).

(2005) Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn,vennskap og medier som pedagogiske utfordringer (i samarbeid med E. Cathrine Melhuus). Bergen: Fagbokforlaget . (Oversatt og utgitt på svensk av Liber forlag, Stockholm (2007) under tittelen Rum för barn – rum för kunskap. Kropp, kön, vänskap och medier som pedagogiska utmaningar.)

(2006) School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students relationship to school. In Tobias Werler and Christoph Wulf (eds.): Hidden Dimentions of Education. Rhetoric, Rituals and Anthropology . Münster: Waxmannn (64-73).

(2008) Kjønnede kunnskapsforhandlinger i klasserommet. Dansk Pædagogisk tidsskrift, 2 (36-45).

(2010) Kjønn og skoletrøbbel. Norsk Pedagogisk tidsskrift, 95, 5 (371-383).

(2011) Anti-schoolness in context: The tension between the youth projcect and the qualifications project. Social Psychology of Education, 14, 4 (503-518).

(2011) The Proffesional Student - a Matter of Gender? Learner Responsibility in Upper Secondary School. In S. Hillen, T. Sturm & I. Wilbergh (eds.): Challenges Facing Contemporary Didactics. Münster: Waxman (77-92)

(2012) Kunnskapsforhandlinger i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget

 

Formidling

(1986) Pedagogikk etter Sky Channel og Star Wars. I Turid Skarre Aasebø m. fl. (red.).Ungdomskultur, ungdomsoprør og ungdomspolitik. Arbejdspapir fra Nordisk Sommeruniversitet, nr 25 (91-105).

(1993) Kampen mellom det gode og det onde. I Ivar Selmer Olsen (red.). Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv. Norsk Senter for barneforskning, rapport nr 28 (118-23).

(2002) …’og så kan du være dama til Batman’. Fiktive helter og realistiske heltinner. I Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge. Oslo: Det norske Samlaget (80-3).

(2004) Fiksjonsfigurer i fri flyt. Barnehagen. Tidsskrift for barnehagefolk, 6 (12-4).

(2009) Om å bli rett type jente – ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende. Bulletine, 1, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet I Oslo (32-3).

Prosjekter

 

Pågående forskningsprosjekt

'Elevkulturer og elevstrategier i klasserommet med særlig vekt på kjønn. Empiriske data er samlet inn gjennom etnografisk feltarbeid i klasserommet og fokusgruppe-diskusjoner med elever i ungdomsskole og videregående skole'.

'Meaning of the matter in Classroom Context': En studie av undervisningskommunikasjon i ungdomsskoler i to regioner, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Prosjektet inngår i det NFR-støtttede forskninsgprosjektet 'Learning regions'.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasebø, Turid Skarre (2021). Fortellinger om gutters krise, jenters fremgang og skolens utfordringer med sosiale ulikheter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 1 - 15. doi:10.23865/ntpk.v7.2178.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre; Wergeland-Yates, Marit (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Fra ideal til praktisk virkelighet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (3). s 319 - 334. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1558458.
 • Aasebø, Turid Skarre (2017). Classroom discussions: Possibilities and limitations for democratic classroom practices. International Journal of Educational Reform. ISSN: 1056-7879. 2 (1). s 1 - 16.
 • Birkeland, Nils Rune; Aasebø, Turid Skarre; Nome, Dag Øystein; Wergeland-Yates, Marit (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet :. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 39 (3). s 211 - 227. doi:10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid Skarre (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. kapittel 10. s 217 - 234.
 • Aasebø, Turid Skarre (2015). Teachers' discourses about the Norwegian national tests. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. kapittel. s 59 - 71.
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn H.; Willbergh, Ilmi (2015). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture?. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 49 (3). s 273 - 290. doi:10.1080/00220272.2015.1072249.
 • Aasebø, Turid (2013). Skole og utdanning som likestillingens motor. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. bidrag i antologi. s 59 - 72.
 • Aasebø, Turid (2012). 'Litt forskjell på hvordan folk tar ansvar, da': Veier til voksenhet i en pedagogisk kontekst. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 96 (6). s 476 - 490.
 • Aasebø, Turid Skarre (2011). Anti-schoolness in context: the tension between the youth project and the qualifications project. Social Psychology of Education. ISSN: 1381-2890. 14 (4). s 503 - 518. doi:10.1007/s11218-011-9153-3.
 • Aasebø, Turid Skarre (2011). The Professional Student - a Matter of Gender? : Learner Responsibility in Upper Secondary Schools. Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. Artikkel. s 77 - 92.
 • Aasebø, Turid Skarre (2010). Kjønn og skoletrøbbel. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 94 (5). s 371 - 383.
 • Aasebø, Turid Skarre (2008). Kønnede kundskabsforhandlinger i klasseværelset. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN: 0904-2393. (2). s 36 - 45.
 • Aasebø, Turid Skarre (2006). School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school. Hidden Dimensions of Education. Waxmann Verlag. s 10.
 • Aasebø, Turid Skarre (2005). Television as a marker of boys' construction of growing up. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. 13 (Vol. 13, no. 2). s 185 - 203.
 • Aasebø, Turid Skarre (2002). "... og så kan du være dama til Batman." Fiktive helter, realistiske heltinner. Kaldestad, Per Olav & Vold, Karin Beate (red.). Årboka. Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. s 80 - 83.
 • Aasebø, Turid Skarre (2002). Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (02.mar). s 162 - 173.
 • Aasebø, Turid Skarre (2001). Hverdagslivets heltinner. Barn. ISSN: 1357-4256. (4). s 97 - 112.
 • Aasebø, Turid Skarre (2012). Kunnskapsforhandlinger i klasserommet. ISBN: 978-82-450-1217-0. Fagbokforlaget. s 256.
 • Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, E. Cathrine (2007). Rom för barn - rom för kunskap Kropp, kön, vänskap som pedagogiska utmaningar. ISBN: 9789147084050. Liber. s 181.
 • Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, E. Cathrine (2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer. ISBN: 8245003182. Fagbokforlaget.
 • Aasebø, Turid Skarre (2020). Fremstillinger av kjønn i skole og utdanning, et middel til produksjon av likestilling eller ulikhet?.
 • Aasebø, Turid Skarre (2019). 'Etter Stoltenbergsutvalagets rapport'. Panelinnlegg og paneldebat.
 • Aasebø, Turid Skarre (2019). Mener vi overdriver kjønnsforskjellene.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). The implicit inclusion and exclusion of cultural references in classroom teaching.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). The influence of outcome-based instructional activities – bridled by tradition? A study of lesson structure in Norwegian Lower Secondary classrooms.
 • Cameron, David Lansing; Birkeland, Nils Rune; Wergeland-Yates, Marit; Aasebø, Turid Skarre (2018). Possibilities for knowledge sharing? Workplace-based kindergarten teacher education.

Sist endret: 9.11.2018 09:11