0
Hopp til hovedinnhold

Turid Skarre Aasebø

Professor

 
Kontor:
E1215 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Undervisningsområde

Underviser på masterstudiet og bachelorstudiet i pedagogikk og på likestillingsstudiet (bacheloremne).

Forskningsinteresse

Kjønn, sosial klasse, etnisitet, barndom, ungdom, elevkulturer, kunnskapsforhandlinger, læringsmiljø, medier, klasseromsstudier, etnografi.

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

(1982) Uformelt kvinnefellesskap blant studenter (i samarbeid med Vigis Flottorp m fl). I Harriet Holter (red.): Kvinner i fellesskap. I serien Kvinners levekår og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget (339-48).

(2001) ’… og så kan du være dama til Batman’. En empirisk undersøkelse av hvordan mediene tas i bruk og inngår i meningsbærende prosesser i sosial interaksjon mellom barn. Avhandling til dr. polit. graden, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultetet, Universitetet i Oslo: Unipub.

(2001) Hverdagslivets heltinner. Barn, 3-4 (97-112).

(2002) Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2-3 (162-72).

(2005) Television as a marker of boy’s construction of growing up. Young, 13, 2 (185-202).

(2005) Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn,vennskap og medier som pedagogiske utfordringer (i samarbeid med E. Cathrine Melhuus). Bergen: Fagbokforlaget . (Oversatt og utgitt på svensk av Liber forlag, Stockholm (2007) under tittelen Rum för barn – rum för kunskap. Kropp, kön, vänskap och medier som pedagogiska utmaningar.)

(2006) School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students relationship to school. In Tobias Werler and Christoph Wulf (eds.): Hidden Dimentions of Education. Rhetoric, Rituals and Anthropology . Münster: Waxmannn (64-73).

(2008) Kjønnede kunnskapsforhandlinger i klasserommet. Dansk Pædagogisk tidsskrift, 2 (36-45).

(2010) Kjønn og skoletrøbbel. Norsk Pedagogisk tidsskrift, 95, 5 (371-383).

(2011) Anti-schoolness in context: The tension between the youth projcect and the qualifications project. Social Psychology of Education, 14, 4 (503-518).

(2011) The Proffesional Student - a Matter of Gender? Learner Responsibility in Upper Secondary School. In S. Hillen, T. Sturm & I. Wilbergh (eds.): Challenges Facing Contemporary Didactics. Münster: Waxman (77-92)

(2012) Kunnskapsforhandlinger i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget

 

Formidling

(1986) Pedagogikk etter Sky Channel og Star Wars. I Turid Skarre Aasebø m. fl. (red.).Ungdomskultur, ungdomsoprør og ungdomspolitik. Arbejdspapir fra Nordisk Sommeruniversitet, nr 25 (91-105).

(1993) Kampen mellom det gode og det onde. I Ivar Selmer Olsen (red.). Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv. Norsk Senter for barneforskning, rapport nr 28 (118-23).

(2002) …’og så kan du være dama til Batman’. Fiktive helter og realistiske heltinner. I Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge. Oslo: Det norske Samlaget (80-3).

(2004) Fiksjonsfigurer i fri flyt. Barnehagen. Tidsskrift for barnehagefolk, 6 (12-4).

(2009) Om å bli rett type jente – ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende. Bulletine, 1, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet I Oslo (32-3).

Prosjekter

 

Pågående forskningsprosjekt

'Elevkulturer og elevstrategier i klasserommet med særlig vekt på kjønn. Empiriske data er samlet inn gjennom etnografisk feltarbeid i klasserommet og fokusgruppe-diskusjoner med elever i ungdomsskole og videregående skole'.

'Meaning of the matter in Classroom Context': En studie av undervisningskommunikasjon i ungdomsskoler i to regioner, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Prosjektet inngår i det NFR-støtttede forskninsgprosjektet 'Learning regions'.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasebø Turid Skarre Classroom discussions: Possibilities and limitations for democratic classroom practices (2017). International Journal of Educational Reform . ISSN 1056-7879. 2 (1), s 1 - 16
 • Birkeland Nils Rune, Aasebø Turid Skarre, Nome Dag Øystein, Wergeland-Yates Marit, Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet : (2016). UNIPED . ISSN 1893-8981. 39 (3), s 211 - 227 doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder (2015).
 • Aasebø Turid Skarre Teachers' discourses about the Norwegian national tests (2015).
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Aasebø Turid Skole og utdanning som likestillingens motor (2013).
 • Aasebø Turid 'Litt forskjell på hvordan folk tar ansvar, da': Veier til voksenhet i en pedagogisk kontekst (2012). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 96 (6), s 476 - 490
 • Aasebø Turid Skarre Anti-schoolness in context: the tension between the youth project and the qualifications project (2011). Social Psychology of Education . ISSN 1381-2890. 14 (4), s 503 - 518 doi: 10.1007/s11218-011-9153-3
 • Aasebø Turid Skarre The Professional Student - a Matter of Gender? : Learner Responsibility in Upper Secondary Schools (2011).
 • Aasebø Turid Skarre Kjønn og skoletrøbbel (2010). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 94 (5), s 371 - 383
 • Aasebø Turid Skarre Kønnede kundskabsforhandlinger i klasseværelset (2008). Dansk pædagogisk tidsskrift . ISSN 0904-2393. (2), s 36 - 45
 • Aasebø Turid Skarre School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school (2006).
 • Aasebø Turid Skarre Television as a marker of boys' construction of growing up (2005). Young - Nordic Journal of Youth Research . ISSN 1103-3088. 13 (Vol. 13, no. 2), s 185 - 203
 • Aasebø Turid Skarre "... og så kan du være dama til Batman." Fiktive helter, realistiske heltinner (2002).
 • Aasebø Turid Skarre Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori (2002). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (02.mar), s 162 - 173
 • Aasebø Turid Skarre Hverdagslivets heltinner (2001). Barn . ISSN 1357-4256. (4), s 97 - 112
 • Aasebø, Turid Skarre (2012). Kunnskapsforhandlinger i klasserommet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1217-0. 256 s.
 • Aasebø, Turid Skarre Melhuus, E. Cathrine (2007). Rom för barn - rom för kunskap Kropp, kön, vänskap som pedagogiska utmaningar. Liber. ISBN 9789147084050. 181 s.
 • Aasebø, Turid Skarre Melhuus, E. Cathrine (2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer. Fagbokforlaget. ISBN 8245003182.
 • Aasebø Turid Skarre Classroom discussions: Possibilities and limitations for democratic classroom practices (2017). International Journal of Educational Reform . ISSN 1056-7879. 2 (1), s 1 - 16
 • Willbergh Ilmi, Aasebø Turid Skarre, Skoletimenes struktur med henblikk på undervisningsaktiviteter – et klasseromsforskningsprosjekt i norske ungdomsskoler (2017).
 • Birkeland Nils Rune, Aasebø Turid Skarre, Nome Dag Øystein, Wergeland-Yates Marit, Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet : (2016). UNIPED . ISSN 1893-8981. 39 (3), s 211 - 227 doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03
 • Aasebø Turid Skarre Danning og didaktisk praksis (2015).
 • Aasebø Turid Skarre Student positions in the perspective of democratic identity formation (2015).
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane (2015).
 • Aasebø Turid Skarre Veier til voksenhet (2015).
 • Willbergh Ilmi, Aasebø Turid Skarre, Allowing Students Opportunities to Experince Meaning in Teaching - An Empirical Study from Norwegian Lower Secondary School (2015).
 • Aasebø Turid Skarre, Willbergh Ilmi, Teaching General Didactics in Teacher Education (2015).

Sist endret: 9.11.2018 09:11

Send studiet på mail