Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Turid Årdal Ervik

Seniorrådgiver

 
Kontor:
C5070 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08.00-15.30

Arbeidsområder: 

Lederstøtte innen HR

Rekrutteringsarbeid

Saksbehandling til ansettelsesutvalg/-råd

Sykefraværsoppfølging, kontaktperson opp mot NAV og bedriftshelstjenesten

Oppfølging knyttet til permisjoner og fravær

Onboarding nyansatte

 

Utdanning:

Sykepleier, Administrasjon og ledelse, Motiverende ledelse - coaching

Sist endret: 6.01.2022 11:01