0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjerkås, Trond (2019). En ensom radikaler: Hans Barliens visjon om folkestyre. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 98 (4). s 323 - 339. doi:10.18261/issn.1504-2944-2019-04-04.
 • Bjerkås, Trond (2018). Legitimerende protester. Bondemotstandens rolle i eneveldets politiske kultur.. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 43 - 65.
 • Bjerkås, Trond (2017). "Christendom henhører ikke til udvortes Tvang" Kirketuktens avskaffelse og eneveldets styringsmentalitet. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. Kapittel 7. s 218 - 245.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). Bondemotstand og folkelig opposisjon. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. 16. s 469 - 504.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). En mangesidig politisk kultur. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. 1. s 13 - 47.
 • Bjerkås, Trond (2017). From the Parish to the Public Realm. Changing terms of local government in Norway between absolutism and constitutional rule. Scandinavian Journal of History. ISSN: 0346-8755. 42 (5). s 477 - 504. doi:10.1080/03468755.2017.1381388.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). Ut av eneveldet. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. 18. s 549 - 570.
 • Bjerkås, Trond (2016). Fellesskap, lederskap, utenforskap: Autoritet og fellesskapsnormer i kommunestyrene mellom 1837 og 1850. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 95 (1). s 34 - 66. doi:10.18261/issn.1504-2944-2016-01-03.
 • Bjerkås, Trond (2015). Fra eneveldets scene mot representative forsamlinger: visitasen som offentlig arena i Norge, ca. 1750-1850. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN: 1652-4772. 12s 183 - 211. doi:10.7557/4.3531.
 • Bjerkås, Trond (2014). Et nytt blikk på befolkningen? Om 1723-matrikkelens konsekvenser og årsakene til dens fall. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 51 (2). s 126 - 145.
 • Bjerkås, Trond (2014). Grunnloven og lokaloffentligheten. En undersøkelse av Grunnlovens betydning for fattig- og skolekommisjonene, ca. 1790-1830. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. ISBN: 978-82-321-0374-4. Akademika forlag. Artikkel nummer 4. s 97 - 133.
 • Bjerkås, Trond (2014). Revolusjonær tale? Nye perspektiver på eidsvollsadressene. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 93 (1). s 95 - 124.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. s 576.
 • Bjerkås, Trond (2019). Maktens forbindelser. Gamle og nye eliter i Søgne på 16- og 1700-tallet.
 • Bjerkås, Trond (2019). Da bilen endret Agder.
 • Bjerkås, Trond (2019). Houses divided? Local churches as spaces of contention.
 • Bjerkås, Trond (2019). Houses divided? The local churches as spaces of contention in 18th and early 19th century Norway.
 • Bjerkås, Trond (2019). Fra bygd til "boom city" - Vågsbygd og byen på 1950- og 60-tallet.
 • Bjerkås, Trond (2018). Spaces of contested influence – governing the parish churches in 18th century Norway between social disciplining and local politics.
 • Bjerkås, Trond (2018). Pietismen og synet på kirkens myndighet.

Sist endret: 21.06.2018 14:06