0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjerkås, Trond; Viitaniemi, Ella (2021). Den offentliga kyrkbackan. Politiskt deltagande i 1700-talets nordiska periferi. Historisk Tidskrift för Finland. ISSN: 0046-7596. (2). s 249 - 270.
 • Bjerkås, Trond (2021). Houses divided? The local churches as spaces of contention in 18th and early 19th Century Norway. Bringing the People back in. State Building from below in the Nordic Countries ca. 1500-1800. ISBN: 978-0-367-68696-3. Routledge. 15. s 252 - 273.
 • Bjerkås, Trond; Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Aaby, Gunhild (2021). Innledning. Tid for anerkjennelse. Andre verdenskrig i fortid og nåtid.. ISBN: 978-82-02-74817-3. Cappelen Damm Akademisk. Innledning. s 9 - 12.
 • Bjerkås, Trond (2019). En ensom radikaler: Hans Barliens visjon om folkestyre. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 98 (4). s 323 - 339. doi:10.18261/issn.1504-2944-2019-04-04.
 • Bjerkås, Trond (2018). Legitimerende protester. Bondemotstandens rolle i eneveldets politiske kultur.. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 43 - 65.
 • Bjerkås, Trond (2017). "Christendom henhører ikke til udvortes Tvang" Kirketuktens avskaffelse og eneveldets styringsmentalitet. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. Kapittel 7. s 218 - 245.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). Bondemotstand og folkelig opposisjon. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. 16. s 469 - 504.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). En mangesidig politisk kultur. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. 1. s 13 - 47.
 • Bjerkås, Trond (2017). From the Parish to the Public Realm. Changing terms of local government in Norway between absolutism and constitutional rule. Scandinavian Journal of History. ISSN: 0346-8755. 42 (5). s 477 - 504. doi:10.1080/03468755.2017.1381388.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). Ut av eneveldet. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. 18. s 549 - 570.
 • Bjerkås, Trond (2016). Fellesskap, lederskap, utenforskap: Autoritet og fellesskapsnormer i kommunestyrene mellom 1837 og 1850. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 95 (1). s 34 - 66. doi:10.18261/issn.1504-2944-2016-01-03.
 • Bjerkås, Trond (2015). Fra eneveldets scene mot representative forsamlinger: visitasen som offentlig arena i Norge, ca. 1750-1850. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN: 1652-4772. 12s 183 - 211. doi:10.7557/4.3531.
 • Bjerkås, Trond (2014). Et nytt blikk på befolkningen? Om 1723-matrikkelens konsekvenser og årsakene til dens fall. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 51 (2). s 126 - 145.
 • Bjerkås, Trond (2014). Grunnloven og lokaloffentligheten. En undersøkelse av Grunnlovens betydning for fattig- og skolekommisjonene, ca. 1790-1830. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. ISBN: 978-82-321-0374-4. Akademika forlag. Artikkel nummer 4. s 97 - 133.
 • Bjerkås, Trond (2014). Revolusjonær tale? Nye perspektiver på eidsvollsadressene. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 93 (1). s 95 - 124.
 • Bjerkås, Trond; Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Aaby, Gunhild (2021). Tid for anerkjennelse. Andre verdenskrig i fortid og nåtid.. ISBN: 978-82-02-74817-3. Cappelen Damm Akademisk. s 201.
 • Dørum, Knut; Hallenberg, Mats; Katajala, Kimmo; Braddick, Michael; Griesse, Malte; Rönnqvist, Miriam; Njåstad, Magne; Nauman, Sari; Skoog, Martin Neuding; Bäckström, Olli; Koefoed, Nina Javette; Mührmann-Lund, Jørgen; Andersson, Martin; Opsahl, Erik; Wirta, Kaarle; Scherp, Joakim; Viitaniemi, Ella; Bjerkås, Trond; Merovuo, Jenni; Linnarsson, Magnus; 't Hart, Marjolein (2021). Bringing the People back in. State Building from below in the Nordic Countries ca. 1500-1800. ISBN: 978-0-367-68696-3. Routledge. s 346.
 • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (2017). Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. ISBN: 978-82-304-0211-5. Scandinavian Academic Press. s 576.
 • Bjerkås, Trond (2021). Linjer i Vågsbygds historie.
 • Bjerkås, Trond (2021). "Ja, nu er vi langt fra hjembygden". Søgnefolk emigrerer.
 • Bjerkås, Trond (2021). Mål og mening i Søgne. Foredrag til Søgne mållags hundreårfeiring.
 • Bjerkås, Trond (2021). "En fremmed i bygda" - eller hvordan sognepresten mistet sin faderlige autoritet i kystbygda Søgne og hva det kan fortelle oss om endringer i bondepolitikken på midten av 1800-tallet.

Sist endret: 11.08.2022 09:08