Trond Bjerkås - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Trond Bjerkås

Førsteamanuensis

E-post:
trond.bjerkas@uia.no
Telefon:
38 14 10 24
Mobil:
952 10 481
Kontor:
E1060 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for religion, filosofi og historie

Last changed: Aldri.

Publikasjoner

 • Bjerkås Trond "Christendom henhører ikke til udvortes Tvang" Kirketuktens avskaffelse og eneveldets styringsmentalitet (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Bondemotstand og folkelig opposisjon (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, En mangesidig politisk kultur (2017).
 • Bjerkås Trond From the Parish to the Public Realm. Changing terms of local government in Norway between absolutism and constitutional rule (2017). Scandinavian Journal of History . ISSN 0346-8755. 42 (5), s 477 - 504 doi: 10.1080/03468755.2017.1381388
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Ut av eneveldet (2017).
 • Bjerkås Trond Fellesskap, lederskap, utenforskap: Autoritet og fellesskapsnormer i kommunestyrene mellom 1837 og 1850 (2016). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 95 (1), s 34 - 66 doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-01-03
 • Bjerkås Trond Fra eneveldets scene mot representative forsamlinger: visitasen som offentlig arena i Norge, ca. 1750-1850 (2015). Sjuttonhundratal . ISSN 1652-4772. 12 s 183 - 211
 • Bjerkås Trond Et nytt blikk på befolkningen? Om 1723-matrikkelens konsekvenser og årsakene til dens fall (2014). Heimen . ISSN 0017-9841. 51 (2), s 126 - 145
 • Bjerkås Trond Grunnloven og lokaloffentligheten. En undersøkelse av Grunnlovens betydning for fattig- og skolekommisjonene, ca. 1790-1830 (2014).
 • Bjerkås Trond Revolusjonær tale? Nye perspektiver på eidsvollsadressene (2014). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 93 (1), s 95 - 124
 • Dørum, Knut Bjerkås, Trond (2017). Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0211-5. 576 s.
 • Bjerkås Trond Pietismen og synet på kirkens myndighet (2018).
 • Bjerkås Trond Arbeidende kvinner (2018). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Bjerkås Trond "Taxing our dear subjects" - tax protests and negotiations in the aftermath of the Great Northern War (2018).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Bondemotstand og folkelig opposisjon (2017).
 • Bjerkås Trond "Christendom henhører ikke til udvortes Tvang" Kirketuktens avskaffelse og eneveldets styringsmentalitet (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Ut av eneveldet (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, En mangesidig politisk kultur (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814 (2017).
 • Bjerkås Trond Legitimerende protester. Bondemotstandens rolle i eneveldets politiske kultur. (2017).
 • Bjerkås Trond From the Parish to the Public Realm. Changing terms of local government in Norway between absolutism and constitutional rule (2017). Scandinavian Journal of History . ISSN 0346-8755. 42 (5), s 477 - 504 doi: 10.1080/03468755.2017.1381388

Send studiet på mail