0
Hopp til hovedinnhold

Torunn Kitty Vatnøy

Førstelektor

Førstelektor/Phd-stipendiat

 
Kontor:
C4078 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Faglige interesser

Sykepleiekompetanse og sykepleietjenester 

E- helse: Bruk av informasjon og kommunikasjonsteknologi, telemedisin og velferdsteknologi  for kvalitet i helsetjenester 

 

Prosjekter

Phd-prosjekt: Sykepleiekompetanse i kommunale akutt døgnplasser.

Prosjektet er knyttet til Senter for omsorgsforskning sør. Veiledere: Professor Bjørg Dale (Senter for Omsorgsforskning sør, UIA), førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen (UIA)  og førsteamanuensis  Marianne Sundlisæter Skinner (NTNU)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project (2017).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences (2017). Journal of Telemedicine and Telecare . ISSN 1357-633X. 23 (1), s 126 - 132 doi: 10.1177/1357633X15626854
 • Martinez Santiago, Smaradottir Berglind, Vatnøy Torunn Kitty, Bjønnes Marius, Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems (2017).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process (2016).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management (2014).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway (2014).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Fossum Mariann, Smith Nina, Slettebø Åshild, Triage assessment og registered nurses in the emergency department (2013). International Emergency Nursing . ISSN 1755-599X. 21 (2), s 89 - 96 doi: 10.1016/j.ienj.2012.06.004
 • Vatnøy, Torunn Kitty (2007). Medvirkning Samhandling Sikkerhet IKT i helsetjnesten. ISBN 978-82-997273-4-1. 250 s.
 • Vatnøy Torunn Kitty, Karlsen Tor-Ivar, Dale Bjørg, KRITISKE ASPEKTER VED SYKEPLEIEKOMPETANSEN I KOMMUNALE AKUTTE DØGNENHETER. SYKEPLEIERE OG LEGERS ERFARINGER (2018).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Vatnøy Torunn Kitty, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Telecare Alarm Services in Usability Laboratory Environment, Scientific Workshop (2018).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project (2017).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project (2017).
 • Martinez Santiago, Smaradottir Berglind, Vatnøy Torunn Kitty, Bjønnes Marius, Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems (2017).
 • Martinez Santiago, Smaradottir Berglind, Vatnøy Torunn Kitty, Bjønnes Marius, Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems (2017).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences (2017). Journal of Telemedicine and Telecare . ISSN 1357-633X. 23 (1), s 126 - 132 doi: 10.1177/1357633X15626854
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System- Lessons from a User-centred Design Process (2016).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedisin for å understøtte mestring hos pasienter med KOLS (2016). BestPractice Lungemedicin . ISSN . 6 (22), s 14 - 16
 • Svagård Ingrid Storruste, Boysen Elin Sundby, Fensli Rune Werner, Vatnøy Torunn Kitty, Responssentertjenester i helse og omsorgstjenesten: behov og fremtidsbilder. Delrapport 1- 2016 fra prosjektet M4ALMO (2016).

Sist endret: 21.08.2018 10:08

Send studiet på mail