Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Torunn Kitty Vatnøy

Førstelektor

Førstelektor/Ph.d.

 
Kontor:
C4 034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Forskning

Sykepleiekompetanse i kommunale akuttdøgnenhet 

Faglig ledelse 

Ehelse, telemedisin og informasjon-,  og kommunikasjonsteknologi

Implementering av "Triage" pasientforløp i akuttmottak på sykehus

 

Arbeidserfaring

Førstelektor 2014 – d.d.

Universitetslektor ved Universitetet i Agder (UIA) 2010 -2014

Faglig koordinator for Klinisk laboratorium og høyteknologisk simuleringssenter  UIA (60 -30 % av full stilling), 2011-2015.

Fagutviklingssykepleier  Akuttmottak Sørlandet sykehus HF, Arendal, 2007–2010 

Høgskolelærer, veileder, Høgskolen i Agder, 1999-2005

Sykepleier/Intensivsykepleier ved i Sørlandet sykehus Arendal 1992–1999, 2005–2010

Sykepleier, assisterende avdelingsleder og vikar for leder Sykestua i Alta, 1989–1992

Tillitsvalgt leder, (heltidsansatt) Landslaget for Norges sykepleierstudenter (LNS) Norsk sykepleierstudentorganisasjon; 1988/89

Annet: Pleiemedhjelper ved Haraldsplass diakonisse sykehus Bergen gerontologiske avdeling 1984, butikkmedarbeider 1981, sommerjobb på sykehjem 1978-1988. Erfaring fra gårdsdrift over mange år og en sesong på ringnotfiske.

Faglige interesser

Sykepleiekompetanse, sykepleietjenesten

Faglig ledelse

Kommunehelsetjenesten 

E- helse: Bruk av informasjon og kommunikasjonsteknologi, telemedisin og velferdsteknologi  for kvalitet i helsetjenester 

 

Prosjekter

Sykepleiekompetanse i kommunale akutt døgnplasser (Ph.d. prosjekt)

M4ALMO, Agderregionen. «Modeller for alarmmottak»  Regionale forskningsfond (RFF) støttet (2015-2017).

United for health (U4H) Agder.  Prosjekt for telemedisinsk oppfølging etter utskrivning for kols-forverring - et implementeringsprosjekt for Agder i samarbeid med U4H (2013 - 2015). 

E-læring «KOLS på nett»-prosjektet, Sørlandet sykehus helsefortak (SSHF). Styremedlem 2011-2012.

Inføring og evaluering av «Triage i Akuttmottak» Sørlandet sykehus Arendal (SSA), 2008 og 2009. 

Redaktør: «Medvirkning, Samhandling, Sikkerhet –IKT I helsetjenesten». En lærebok med flere forfattere  /2007.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vatnøy, Torunn Kitty; Dale, Bjørg; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar (2022). Associations between nurse managers’ leadership styles, team culture and competence planning in Norwegian municipal in-patient acute care services: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 36 (2). s 482 - 492. doi:10.1111/scs.13064.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg (2020). Nursing competence in municipal in-patient acute care in Norway: a cross-sectional study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 19doi:10.1186/s12912-020-00463-5.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg (2019). Exploring nursing competence to care for older patients in municipal in-patient acute care: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14914.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg (2019). Exploring nursing competence to care for older patients in municipal in‐patient acute care: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 28 (17-18). s 3339 - 3352. doi:10.1111/jocn.14914.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Thygesen, Elin; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2017). Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. chapter. s 60 - 65.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Thygesen, Elin; Dale, Bjørg (2017). Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. 23 (1). s 126 - 132. doi:10.1177/1357633X15626854.
 • Martinez, Santiago; Smaradottir, Berglind; Vatnøy, Torunn Kitty; Bjønnes, Marius (2017). Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems. The 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications. ISBN: 978-1-5386-1628-4. IEEE. Kapittel. s 116 - 211.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Thygesen, Elin; Dale, Bjørg (2016). Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. doi:10.1177/1357633x15626854.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2016). Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process. BIOSTEC 2016: 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, February 21-23, 2016, in Rome, Italy. ISBN: 978-989-758-170-0. SciTePress. Kapittel. s 306 - 313.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 109 - 109.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway. HCI in Business. ISBN: 978-3-319-07292-0. Springer. HCI in Business. s 690 - 699.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Fossum, Mariann; Smith, Nina; Slettebø, Åshild (2013). Triage assessment og registered nurses in the emergency department. International Emergency Nursing. ISSN: 1755-599X. 21 (2). s 89 - 96. doi:10.1016/j.ienj.2012.06.004.
 • Vatnøy, Torunn Kitty (2007). Medvirkning Samhandling Sikkerhet IKT i helsetjnesten. ISBN: 978-82-997273-4-1. Conflux AS. s 250.
 • Vatnøy, Torunn Kitty (2023). Sykepleiekompetanse i kommunale akuttdøgnplasser.
 • Vatnøy, Torunn Kitty (2023). Sykepleiekompetanse i kommunale akutt døgnenheter.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Christiansen, Atle (2023). Sjukepleiarkompetansen i kommunane er ikkje god nok.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Christiansen, Atle (2023). Norske kommunar manglar høgt kvalifiserte sjukepleiarar Det kjem fram i ein studie om kvaliteten ved kommunale institusjonar.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Christiansen, Atle (2023). Kommunale akutte døgnenheter mangler sykepleiekompetanse.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Christiansen, Atle (2023). Forsker: De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Dale, Bjørg; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar (2022). Kompetanseutvikling og ledelse i sykepleietjenesten i KAD.

Sist endret: 28.07.2023 07:07