Torunn Kitty Vatnøy - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Torunn Kitty Vatnøy

Førstelektor

E-post:
torunn.vatnoy@uia.no
Telefon:
37 23 37 75
Mobil:
481 29 644
Kontor:
C4078 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
Avdeling:
Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Last changed: 2017-05-02 15:03:24

Publikasjoner

 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project (2017).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences (2017). Journal of Telemedicine and Telecare . ISSN 1357-633X. 23 (1), s 126 - 132 doi: 10.1177/1357633X15626854
 • Martinez Santiago, Smaradottir Berglind, Vatnøy Torunn Kitty, Bjønnes Marius, Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems (2017).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process (2016).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management (2014).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway (2014).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Fossum Mariann, Smith Nina, Slettebø Åshild, Triage assessment og registered nurses in the emergency department (2013). International Emergency Nursing . ISSN 1755-599X. 21 (2), s 89 - 96 doi: 10.1016/j.ienj.2012.06.004
 • Vatnøy, Torunn Kitty (2007). Medvirkning Samhandling Sikkerhet IKT i helsetjnesten. ISBN 978-82-997273-4-1. 250 s.
 • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences (2017). Journal of Telemedicine and Telecare . ISSN 1357-633X. 23 (1), s 126 - 132 doi: 10.1177/1357633X15626854
 • Martinez Santiago, Smaradottir Berglind, Vatnøy Torunn Kitty, Bjønnes Marius, Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems (2017).
 • Martinez Santiago, Smaradottir Berglind, Vatnøy Torunn Kitty, Bjønnes Marius, Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems (2017).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project (2017).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Thygesen Elin, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project (2017).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System- Lessons from a User-centred Design Process (2016).
 • Smaradottir Berglind, Martinez Santiago, Holen-Rabbersvik Elisabeth, Vatnøy Torunn Kitty, Fensli Rune Werner, Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process (2016).
 • Vatnøy Torunn Kitty Teknologi i sykepleierutdanningen (2016).
 • Svagård Ingrid Storruste, Boysen Elin Sundby, Fensli Rune Werner, Vatnøy Torunn Kitty, Responssentertjenester i helse og omsorgstjenesten: behov og fremtidsbilder. Delrapport 1- 2016 fra prosjektet M4ALMO (2016).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedisin for å understøtte mestring hos pasienter med KOLS (2016). BestPractice Lungemedicin . ISSN . 6 (22), s 14 - 16

Send studiet på mail